MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SA


Podstawową działalnością Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim jest świadczenie usług przewozu osób na terenie Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski, powiatu ostrowskiego i okolicznych miejscowości. Prowadzimy regularną komunikację na trasach:
•    na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
•    Ostrów Wielkopolski - Kalisz ,
•    Ostrów Wielkopolski - Krotoszyn,
•    Ostrów Wielkopolski - Pleszew,
•    Ostrów Wielkopolski - Grabów nad Prosną.
Spółka posiada licencję na wykonywanie krajowego i międzynarodowego transportu osób. 
Działalnością uzupełniającą są: 
•    usługi wynajmu autobusów turystycznych oraz niskopodłogowych, 
•    usługi warsztatowe, 
•    wymiana opon, 
•    usługi mycia pojazdów, 
•    usługi związane z przeglądami technicznymi pojazdów, 
•    sprzedaż oleju napędowego, 
•    sprzedaż powierzchni reklamowych, 
•    wynajem części terenu zajezdni (powierzchnie manewrowe - nauka jazdy). 

 

Nasze inwestycje:
Zadanie: Wdrożenie systemu Ostrowskiego Biletu Elektronicznego.
Umowa podpisana  wrzesień 2012 
Termin realizacji: grudzień 2012
Ostrowski Bilet Elektroniczny (OBE, e-bilet) – to bezkontaktowa, elektroniczna karta będącą nośnikiem biletów elektronicznych, obowiązujących w komunikacji miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim. 
E-bilet występuje w dwóch rodzajach jako:
• karta na okaziciela, będąca nośnikiem elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe i elektronicznych biletów okresowych (miesięcznych) normalnych. E-karta na okaziciela może być użytkowana przez wielu użytkowników,


• jako karta spersonalizowana (imienna), będąca nośnikiem elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe i elektronicznych biletów okresowych (miesięcznych) oraz informacji o ewentualnych ulgach bądź uprawnieniach do przejazdów bezpłatnych. E-karta imienna może być użytkowana wyłącznie przez osobę, której dane zostały zapisane na e-karcie.


OBE wydaje się na pisemny wniosek pasażera od 5 do 30 dni roboczych. Wydanie pierwszego OBE jest bezpłatne, przypadku zagubienia  kaucja wynosi 10,00 zł
Minimalne doładowanie portmonetki w OBE wynosi 10,00 zł a maksymalne 300,00 zł.
Dodatkowym atutem posiadania OBE jest cena biletów jednorazowych.  Bilet normalny kasowany z OBE jest o 10 groszy tańszy od normalnego papierowego biletu jednorazowego, ponadto w przypadku przejechania tylko jednego przystanku płaci się tylko 1 zł a nie cała wartość biletu jak w przypadku biletów papierowych.  Jednocześnie na OBE można dokonać jednorazowo 7 skasowań, dotyczy to sytuacji gdy wszystkie skasowania dokonano z tego samego przystanku i w tym samym kasowniku.


myBus online - Mobilna informacja pasażerska. Jest to darmowa aplikacja, która jest powiązana z Ostrowskim Biletem Elektronicznym i wynika z tej samej umowy.
Aplikacja myBus online została przygotowana z myślą o użytkownikach transportu miejskiego, zarówno dla tych, którzy podróżują codziennie jak i dla okazjonalnych pasażerów.


Oprócz tradycyjnego rozkładu jazdy, czyli tzw. tabliczki przystankowej, aplikacja potrafi wyświetlać najbliższe odjazdy w formie tzw. tablicy najbliższych odjazdów, na podstawie danych uzyskanych ze śledzenia pojazdów przez system GPS. Jest to wersja zwana on-line. Dzięki temu uzyskujemy znacznie dokładniejszą godzinę pojawienia się pojazdu na przystanku, uwzględniającą nieprzewidziane opóźnienia, czy przyspieszenia kursów. Jest to obrazowanie aktualnego stanu komunikacji, a nie zaplanowanego w rozkładzie jazdy.
Aplikacja myBus online jest częścią Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP) wchodzącego w skład oprogramowania MUNICOM.premium autorstwa firmy PZI TARAN. System ten, zainstalowany w wielu miastach w Polsce, pozwala pasażerowi na dostęp do informacji o komunikacji, m. in.:
• w wersji on-line na elektronicznych tablicach informacyjnych na przystankach lub tzw. tablicach  wirtualnych (odwzorowanych stanach tablic elektronicznych w przeglądarce WWW),
• w wersji on-line w przeglądarkach WWW z interfejsem poprzez GoogleMaps,
• w wersji off-line w przeglądarkach WWW z interfejsem poprzez klasyczne strony HTML,
• w wersji on-line w urządzeniach przenośnych obsługujących strony WAP,
• w wersji on-line w urządzeniach przenośnych obsługiwanych przez system Android, Windows Phone lub iOS (opisywana aplikacja myBus online)
Aplikacja myBus online dzięki rozbudowanemu wyszukiwaniu przystanków, z listy wszystkich, najbliższych, ulubionych, z tras linii, z QR kodów, czy też z mapy, pozwala w łatwy sposób dotrzeć do odpowiedniego rozkładu jazdy.
Co odróżnia aplikację myBus online od innych podobnych aplikacji:
• Aplikacja może działać zarówno w trybie on-line, jak i w trybie off-line.
• Wersja off-line, choć zawiera pewne ograniczenia, pozwala korzystać z pobranego jednorazowo rozkładu jazdy bez dodatkowego łączenia się z internetem.
• Aplikacja w wersji on-line aktualizuje wszystkie niezbędne dane na bieżąco, a źródłem aktualizacji są te same dane, które w innych kanałach są udostępniane przez przewoźnika, czy też organizatora komunikacji. Przykładowo informacja na tablicy elektronicznej na przystanku wyświetlająca czasy przyjazdu pojazdów z uwzględnieniem aktualnego położenia pojazdu i stanu komunikacji (czyli on-line) jest tożsamą z informacją wyświetlaną w aplikacji myBus online, a także z informacją na stronie WWW. 
• Aplikacja w wersji on-line pokazuje nam także komunikaty od dyspozytorów ruchu o ile takowe są przez niego przesyłane do tablic przystankowych.
• Wyszukiwarka połączeń opiera swe wyliczenia o stan on-line, a nie tylko o dane rozkładu jazdy.

Zadanie: Wdrożenie systemu umożliwiającego kupno biletów przy pomocy telefonów komórkowych - CALLPAY – kupno biletów przez telefony komórkowe.
Umowa podpisana marzec 2012
Realizacja umowy: kwiecień 2012r.


Jest to system umożliwiający zakup miejskich biletów jednorazowych i miesięcznych przy pomocy telefonu komórkowego.. Operatorem systemu i usługi jest firma CallPay, oferująca jeden z najprostszych systemów do sprzedaży biletów autobusowych i tramwajowych, działających już w kilku miastach Polski. Zakup odbywa się poprzez wykonanie krótkiego połączenia na odpowiednio przyporządkowane numery, które określają dany bilet. System podczas połączenia prosi o tonowy wybór numeru linii autobusu, która pasażer rozpoczął podróż. Dzięki takiemu rozwiązaniu zakup może odbywać się z każdego modelu telefonu komórkowego nawet takiego bez dostępu do Internetu i bez konieczności wgrywania specjalnych aplikacji.

 

Zadanie: Modernizacja Stacji Kontroli Pojazdów
Pierwsze umowy : lipiec 2015r.
Termin zakończenia : grudzień 2015r.
Okręgowa stacja kontroli pojazdów MZK S.A. została wyposażona w nowoczesną linię diagnostyczną umożliwiającą przeprowadzenie pełnego zakresu badań technicznych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i powyżej 3,5 tony.
Upoważniona jest do dokonywania badań technicznych wszystkich pojazdów: samochodowych i przyczep w pełnym zakresie
• okresowe badania techniczne wszystkich pojazdów samochodowych
• samochody osobowe, ciężarowe, specjalne, autobusy, pojazdy marki "SAM",
• okresowe badania techniczne przyczep, naczep, motocykli, motorowerów, ciągników rolniczych,
• okresowe badania techniczne wymagane przed pierwszą rejestracją w kraju,
• badania zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi,
• pojazdy zasilane gazem,
• pojazdy przystosowane do przewozów materiałów niebezpiecznych,
• autobusy, których dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h.
Opłaty za badania techniczne pojazdów są naliczane w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów (Dz. U. nr 223 z 2004 roku poz. 2261 z póżnieszymi zmianami). W przypadku dokonania wpisu do dowodu rejestracyjnego z terminem badania obowiązuje opłata ewidencyjna w wysokości 1 PLN (podstawa prawna Dz. U. z 2009 roku nr 210 poz.1626).


Zadanie: 6 ekologicznych autobusów dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Podpisanie umowy: 29 grudnia 2010 r. o dofinansowanie Projektu pt. „6 ekologicznych autobusów dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II „Infrastruktur a komunikacyjna ”Działania 2.5 „Rozwój miejskiego transportu zbiorowego ”Schematu II „Zakup nowego taboru w ramach miejskiego systemu transportu  publicznego ”Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013. 
CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU  5.879.180 zł brutto - 4.819.000 zł netto
KWOTA RZECZYWISTEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA Z WRPO 3.855.200 zł - CO STANOWI 80% KOSZTU PROJEKTU
Miejski Zakład Komunikacji już po raz drugi otrzymał dofinansowanie z unijnego programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny. Tym razem zakupionych zostało 6 ekologicznych, niskopodłogowych autobusów,  3 autobusy obsługiwać będą  linię autobusową tzw. Małą Ramę Ostrowa Wielkopolskiego, natomiast 3 pozostałe zastąpiły przestarzały tabor.


Zadanie: Zakup 5 autobusów niskopodłogowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. 
Łączny koszt inwestycji to kwota w wysokości 4 753 730 zł (z czego 80%  tj. 3 117 200 zł to kwota rzeczywistego poziomu dofinansowania), w ramach której MZK S.A. dokonał zakupu 5 nowoczesnych, niskopodłogowych autobusów marki Solaris Urbino 12. Zakup 5 nowych autobusów przyczynił się do zwiększenia ilości taboru autobusowego, wpłynął również na poprawę bezpieczeństwa pasażerów. 
Uruchomione zostały dwie nowe linie autobusowe. Linia  o oznaczeniu „A” na trasie: Ostrów Wielkopolski – Topola Wielka – Ostrów Wielkopolski oraz linia o oznaczeniu „ B”  na trasie: Zacharzew – Wtórek – Zacharzew.

Szczegółowe informacje dotyczące spółki Miejski Zakład Komunikacji SA dostępne są na stronie www.mzk-ostrow.com.pl

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej.