Przybywa nowych sieci wodociągowych

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

W grudniu ubiegłego roku spółka Wodkan wykonała kolejny etap rozbudowy systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej i Wysockiej. Do końca marca potrwa z kolei renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Wiosny Ludów oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej i Wysockiej etap II, część 1 kosztowała ponad 617 tysięcy złotych. Zakres rzeczowy umowy obejmował wykonanie robót budowlanych, polegających na wykonaniu sieci wodociągowej złożonej z odcinków o różnej średnicy, o łącznej długości 1452 metrów.

 

Wybudowane sieci: wodociągowa oraz kanalizacyjna, położone są między ulicą Wrocławską, a Wysocką, na terenie zlikwidowanych zakładów EKK WAGON. Wybudowane media przyczynią się do pozyskania nowych inwestorów, którzy zagospodarują ten teren.

 

W grudniu rozpoczęła się również renowacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Wiosny Ludów oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Pierwszy etap zadania został zrealizowania w grudniu 2020 r. Pozostała część zadania zostanie zrealizowana do końca marca 2021 r. Wartość zadania wynosi ponad 236 tysięcy złotych.

 

Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmował bezwykopową naprawę kanałów sanitarnych i deszczowych wkładem elastycznym z tkaniny technicznej nasyconej żywicami termoutwardzalnymi lub żywicami utwardzanymi promieniami UV oraz czyszczenie hydrodynamiczne kanału (usunięcie inkrustacji) w tych lokalizacjach.

 

Pierwszy etap renowacji został przeprowadzony metodą bezwykopową poprzez zamontowanie wewnątrz kanałów wkładów elastycznych nasączonych żywicami utwardzanymi promieniami UV. Naprawa obejmowała kanały sanitarne usytuowane w ulicach: Wiosny Ludów, o długości 92mb oraz w placu Stefana Rowińskiego, o długości 44,5mb.

 

Kanały znajdujące się w tych ulicach usytuowane są względem siebie w osi pionowej. To tzw. kanały piętrowe, gdzie dolny kanał jest zawsze kanałem sanitarnym, przeważnie o kształcie eliptycznym, a górny deszczowym.

 

Po wielu latach eksploatacji beton z którego wykonane są te kanały uległ dużej korozji, co prowadzi do eksfiltracji ścieków deszczowych do kanalizacji sanitarnej oraz w przypadku wystąpienia zatamowania w kanale sanitarnym eksfiltracji ścieków sanitarnych do kanalizacji deszczowej.

 

Materiał, z którego wykonana jest mata, uszyty jest w formie jednolitego na całej powierzchni rękawa co sprawia, że mieszanie się między sobą ścieków jest niemożliwe. Dzięki temu, że po utwardzeniu powierzchnia wewnętrzna rękawa jest gładka, ułatwione jest przemieszczanie się ścieku w kanale i zmniejsza się prawdopodobieństwo wystąpienia zatamowania.

 

 

Scroll to Top
Skip to content