Będzie kolejny blok „dla systematycznych”

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

W przyszłym roku zostaną oddane do użytku kolejne dwa budynki przy ul. Klasztornej 20A i ul. Klasztornej 20B, w których znajdować się będą kolejne 32 mieszkania wybudowane w systemie „dla systematycznych”. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej zabezpieczył finanse na inwestycję i wyłonił już generalnego wykonawcę prac.

 

Spółka MZGM przygotowywała się do realizacji tej inwestycji przez ostatnich kilka miesięcy. Prace dotyczyły nie tylko sporządzenia aktualnej dokumentacji technicznej, czy przeprowadzenia postępowań w trybie zamówień publicznych, ale przede wszystkim znalezienia źródeł finansowania.

 

Inwestycja realizowana będzie ze środków własnych spółki oraz kredytu bankowego, który został udzielony spółce przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Umowę kredytową zarząd spółki podpisał 30 marca 2021 r.

 

Aktualnie Spółka wyłoniła generalnego wykonawcę prac. Najkorzystniejszą ofertę złożyła i wygrała postępowanie przetargowe ostrowska firma NAT-BUD, z którą w dniu 16 kwietnia podpisana została umowa na wykonanie prac.

 

 

Po przekazaniu  placu budowy, jeszcze w tym miesiącu wykonawca rozpocznie roboty budowlane. Łączna wartość wykonania dwóch budynków wraz z infrastrukturą towarzyszącą (chodniki, miejsca postojowe) to 5.749.666,03 zł brutto.

 

Dwa nowe budynki przy ul. Klasztornej 20A i ul. Klasztornej 20B zostaną wybudowane w bezpośrednim sąsiedztwie już oddanych do użytkowania bloków. Będą to budynki czterokondygnacyjne, podpiwniczone, w których łącznie znajdować się będą 32 mieszkania o różnych powierzchniach, od 36 do 56 m2 wraz z przynależnymi pomieszczeniami piwnicznymi i balkonami. Dwa mieszkania przeznaczone i przystosowane zostaną dla osób niepełnosprawnych.

 

Do przyszłych najemców należeć będzie doposażenie lokalu m.in. w okładziny  posadzek, płytki ścienne w łazience oraz armaturę sanitarną. Zagospodarowany zostanie teren wokół budynków. Powstaną nowe miejsca parkingowe dla samochodów oraz tereny zielone.

 

W tej edycji programu cały proces wyłonienia przyszłych najemców, rozpoczynający się od składania wniosków poprzez ich weryfikację przez powołaną komisję oraz finalnie zakończony losowaniem mieszkań, rozpocznie się w  trakcie budowy.

 

– Ogromne zainteresowanie Ostrowskim Przyjaznym Programem dla Systematycznych pokazało, że powstawanie kolejnych tego typu budynków jest bardzo potrzebne dla osób wiążących przyszłość z naszym miastem. Młode ostrowskie rodziny czekają na nowe mieszkania, które dzięki programowi staną się  w przyszłości ich własnością – podkreśla Zenon Musialski – prezes MZGM.

 

W ciągu ostatnich dziesięciu lat Spółka MZGM wybudowała w ramach Ostrowskiego Przyjaznego Programu dla Systematycznych przy ul. Klasztornej siedem budynków w których znajdują się 133 mieszkania.

 

 

Spółka planuje zawarcie umów rezerwacyjnych z przyszłymi najemcami w połowie 2021 roku już na etapie budowy. Wnioski będzie można składać w sekretariacie Spółki MZGM przy ul. Kościuszki 14 w Ostrowie Wielkopolskim w terminie od 04.05.2021 do 31.05.2021 r.

 

Szczegółowe zasady programu oraz gotowe do uzupełnienia wnioski dostępne są na stronie  internetowej Spółki pod adresem www.mzgm.pl, pod nr tel. 62 506 6230, 62 506 6246 oraz w siedzibie Spółki przy ul. Kościuszki 14 w Ostrowie Wielkopolskim.

 

– Nasz program mieszkaniowy ma pomóc ostrowianom wejść w lepsze życie. Chcemy by dzięki działaniom prorodzinnym miasta i ofercie mieszkaniowej z dojściem do własności, młodzi ludzie, którzy wybrali Ostrów Wielkopolski na swoje miejsce do życia i miejsce pracy, nie musieli szukać go w większych miastach, czy za granicą. Ostrowski Przyjazny Program dla Systematycznych całkowicie wpisuje się w te założenia i jest wzorem dla innych miast. Kolejne młode rodziny wprowadzą się do nowych mieszkań w przyszłym, 2022 roku – zaznacza Beata Klimek, prezydent miasta.

 

Główne korzyści wynikające z Przyjaznego Programu dla Systematycznych

  • pierwszeństwo w zasiedleniu mieszkań i ich późniejszym nabyciu mają dotychczasowi najemcy lokali komunalnych (warunkiem jest zdanie dotychczas zajmowanego lokalu komunalnego)
  • nie potrzeba wykazywać się bankową zdolnością kredytową
  • przed zasiedleniem z przyszłymi najemcami podpisywana jest przedwstępna umowa sprzedaży zawarta w formie aktu notarialnego, która jest gwarancją otrzymania lokalu i dotrzymania warunków sprzedaży
  • termin sprzedaży lokalu może nastąpić nie później niż po 30 latach i nie wcześniej niż po 5 latach od dnia zawarcia umowy
  • z chwilą spłaty wszystkich rat następuje przeniesienie prawa własności lokalu aktem notarialnym i mieszkańcy stają się właścicielami mieszkań
  • mieszkańcy płacą niski czynsz ustalany na podstawie obowiązującej stawki czynszu uchwalonej przez Radę Miejską
  • czynsz plus miesięczna rata na poczet kupna lokalu są na poziomie czynszu płaconego za wynajem mieszkania od prywatnych właścicieli

 

Scroll to Top
Skip to content