Centrum Rozwoju Komunalnego inwestuje w młode pokolenie

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Centrum Rozwoju Komunalnego wykorzystało czas 2020 i pierwszych miesięcy 2021 roku do aktualizacji wyzwań rozwojowych Spółki i całej Grupy Kapitałowej. Podczas powrotu do „normalności”, szczególny nacisk będzie kładziony na społeczny aspekt gospodarki komunalnej, w tym na wspieranie sportowej i kulturalnej aktywności dzieci i młodzieży.

 

Jednym z najważniejszych kierunków działań Grupy Kapitałowej, ujętym w strategii spółki Centrum Rozwoju Komunalnego, jest dbałość o społeczny wymiar ostrowskiej gospodarki komunalnej. To jeden z ważniejszych elementów funkcjonowania Spółki oraz całej Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego.

 

Społeczny wymiar gospodarki

 

Spółka i Grupa Kapitałowa podejmują wiele inicjatyw adresowanych do społeczności lokalnej, wspierając najciekawsze przejawy aktywności organizacji pozarządowych i instytucji pożytku publicznego, angażując się w ciekawe społeczne projekty i inicjatywy oraz różnego rodzaju akcje charytatywne i edukacyjne.

 

Gospodarka komunalna musi być tworzona z myślą o ludziach. Należy ją postrzegać zarówno w kontekście pojedynczego człowieka, jak i całej społeczności naszego miasta Ostrowa Wielkopolskiego – podkreśla Bartosz Ziółkowski, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego.

 

Centrum Rozwoju Komunalnego dla młodych  

 

Centrum Rozwoju Komunalnego dostrzega konieczność wspierania dzieci i młodzieży i aktywnie włącza się w wspieranie najciekawszych przejawów ich aktywności.

 

Dla osiągnięcia społecznie pożytecznych efektów, CRK synchronizuje działania wspierające kulturę i sport realizując odpowiednio adresowane programy grantowe. Tego rodzaju wsparcie kultury i sportu jest innowacją społeczną w ostrowskim sektorze komunalnym i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem i akceptacją społeczną.

 

Programy grantowe ukierunkowane na sport i kulturę dzieci i młodzieży mają rozwijać w mieście oddolną aktywność fizyczną i artystyczną młodych ostrowian, również na tym pierwszym, szkolnym poziomie.

 

Każda taka sportowa i artystyczna aktywność dzieci i młodzieży, zamiast spędzania czasu przed komputerem czy smartfonem, jest w dzisiejszym świecie wielką wartością dodaną – podkreśla prezes Ziółkowski.

 

 

Przy realizacji grantów przyjmuje się zasadę, że środki finansowe będą kierowane na rzecz organizatorów przedsięwzięć, imprez lub działań propagujących kulturę i aktywność fizyczną dzieci i młodzieży. Dzięki temu, udało się już skutecznie przeprowadzić kilkadziesiąt ciekawych inicjatyw i pomysłów ostrowskich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

 

Przykładem dobrze wykorzystanych grantów sportowych mogą być Mistrzostwa Polski Juniorów Starszych w Piłce Ręcznej, Międzynarodowy Turniej Mieszanych Sztuk Walki, zajęcia “Koszykarskie przedszkola” dla dzieci z ostrowskich przedszkoli, czy Festiwal Ostrowskiego Sprintu i Sztafet.

 

Dzięki grantom w dziedzinie kultury zrealizowano równie ciekawe przedsięwzięcia, jak: osiedlowe warsztaty wokalne dla dzieci i młodzieży, powiatowy konkurs plastyczny “Świat dziecka w obrazach”, działalność ogniska muzycznego, kółko teatralne w świetlicy “Boże Podwórko”, czy cykl warsztatów artystycznych Grupy Baletowej “Gwiazda”.

 

Ta formuła już się sprawdziła, dlatego Centrum Rozwoju Komunalnego, widząc jej pozytywne efekty dla lokalnej społeczności, zamierza wprowadzić również edukacyjne stypendia komunalne.

 

Pomoc finansowa dla młodych Ostrowian to ważny krok w budowaniu społecznego wymiaru miejskiej gospodarki komunalnej – ocenia prezes Centrum Rozwoju Komunalnego.

 

Centrum Rozwoju Komunalnego wspiera profesjonalny sport

 

CRK docenia również rolę sportu w wymiarze profesjonalnym. Szanując długoletnią tradycję i silne powiązanie niektórych dyscyplin sportu z historią miasta, obejmie wsparciem sponsorskim drużyny będące uczestnikami rozgrywek ligowych.

 

Najlepszym przykładem doskonałego efektu takiej współpracy jest zdobycie tytułu Mistrza Polski w Koszykówce Mężczyzn przez drużynę Arged BMSLAM Stal Ostrów Wielkopolski, którego Grupa Kapitałowa Centrum Rozwoju Komunalnego była jednym z głównych sponsorów.

 

 

Ponadto, duże sukcesy osiągały inne sponsorowane przez spółkę, drużyny Towarzystwa Żużlowego Ostrovia i Klubu Piłki Ręcznej Ostrovia.

 

 

Budowanie marki miasta i gospodarki komunalnej

 

Gospodarka komunalna Ostrowa Wielkopolskiego to nie tylko infrastruktura i technologie. Równie ważne są inwestycje w ludzi, szczególnie młode pokolenie. Kultura, ruch i aktywność fizyczna najmłodszych to nauka dobrych nawyków i zdrowi mieszkańcy w przyszłości. Na tym polegają nowoczesne i długofalowe inwestycje społeczne – podsumowuje prezes Ziółkowski.

 

Wspólne przedsięwzięcia społeczne i wsparcie sportowe Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego będą nadal istotną częścią umacniania marki i budowania społecznej odpowiedzialności ostrowskiego sektora komunalnego.

Scroll to Top
Skip to content