CRK Energia rozwija Ostrowski Rynek Energetyczny

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Przyłączenie trzech nowych podmiotów do sieci Ostrowskiego Rynku Energetycznego, w tym planowanej przez inwestora prywatnego farmy fotowoltaicznej o mocy 2MW, planuje w tym roku spółka CRK Energia Sp. z o.o. Spółka kontynuuje również starania o zmianę promesy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej na koncesję na dystrybucję energii elektrycznej.

 

Ostrowski Rynek Energetyczny (ORE) to samorządowy projekt, który ma zapewnić Ostrowowi Wielkopolskiemu samowystarczalność energetyczną. Od początku powstania Ostrowskiego Rynku Energetycznego głównym założeniem była produkcja i dostarczanie własnej, tańszej, zielonej energii do firm i mieszkańców z terenu Ostrowa Wielkopolskiego.

Jak przyznaje w rozmowie z Portalem Samorządowym Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, w sierpniu 2021 roku spółka CRK Energia złożyła wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki o zmianę promesy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej na koncesję na dystrybucję energii elektrycznej.

– W tej sprawie trwa postępowanie administracyjne, dlatego CRK Energia koncentruje teraz się na uzyskaniu koncesji na dystrybucję energii elektrycznej na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, a także na budowie mikrosieci oraz przyłączaniu wytwórców, klientów oraz mieszkańców do sieci Ostrowskiego Rynku Energetycznego (ORE), aby sprawnie uruchomić koncesjonowaną działalność dystrybucyjną. W ramach tych działań projektowane są nowe linie kablowe w rejonie ulicy Wrocławskiej. Inwestycja dotyczy przyłączenia jednego z członków oraz planowanej elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę do ORE. Spółka przewiduje zakończenie prac projektowych na koniec czerwca 2022 roku – mówi prezydent miasta.

Prowadzone są również prace projektowe nowej linii kablowej do mającej powstać farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW, a także rozmowy z kolejnymi potencjalnymi odbiorcami – podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi korzystaniem z energii dystrybuowanej przez spółkę na przedmiotowym odcinku sieci.

Spółka posiada już decyzję środowiskową dotyczącą farmy fotowoltaicznej o mocy 3 MW. W tej sprawie prowadzony jest bieżący monitoring programów krajowych i unijnych, które umożliwią pozyskanie środków na rozpoczęcie inwestycji.

– Podsumowując, w bieżącym roku planujemy podłączyć dwie farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 2,55 MW, planowane jest także podłączenie kolejnych farm o łącznej mocy 4,3 MW. Trwają prace podłączeniowe stadionu miejskiego, DPS-u oraz jednego z przedszkoli, co podkreśla społeczny wymiar realizowanych inwestycji – mówi prezydent Klimek.

 

MAPA ISTNIEJACYCH LINII KABLOWYCH OSTROWSKIEGO RYNKU ENERGETYCZNEGO

Scroll to Top
Skip to content