Dlaczego w Ostrowie wzrosły ceny ciepła?

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Globalny kryzys energetyczny, który przybrał na sile z powody wojny na Ukrainie, kilkusetprocentowe podwyżki cen surowców do produkcji energii, najwyższa od wielu lat inflacja i ogromy wzrost cen za emisję CO2 – to najistotniejsze powody poważnego kryzysu branży ciepłowniczej, który również w Ostrowie Wielkopolskim skutkuje wzrostem cen energii cieplnej. O powodach takiego stanu rzeczy i sytuacji Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego mówili na konferencji prasowej: prezydent Beata Klimek, zastępca prezydenta Mikołaj Kostka, prezes CRK S.A. Marek Karolczak i prezes OZC S.A. Mariusz Bolach.

 

Prezydent Ostrowa Beata Klimek mówiła o „ekstremalnie trudnej” sytuacji w sektorze ciepłowniczym. Wśród powodów takiej sytuacji wymieniła między innymi: bardzo poważny, globalny kryzys energetyczny, kilkusetprocentowe podwyżki cen surowców oraz bardzo wysoką inflację i rekordowo wysokie ceny za wykorzystanie CO2.

Prezydent Ostrowa przytoczyła dane, publikowane przez Bank Centralny. Dla przykładu, w lecie tego roku, cena ropy naftowej była ponad 2-krotnie wyższa niż przed pandemią; cena węgla na rynkach światowych niemal siedmiokrotnie wyższa, a cena gazu ziemnego blisko ośmiokrotnie wyższa.

– Wzrosty cen w tym zakresie w znacznej mierze spowodowane są konsekwencjami wojny na Ukrainie i oczywiście nie pozostają bez wpływu na sytuację firm odpowiedzialnych za produkcję ciepła. Jednocześnie wysokie opłaty za uprawnienia do emisji CO2, które w ciągu ostatnich 4 lat wzrosły o ponad 1200 proc. – z ok. 5 euro do ponad 90 euro za tonę – powodują, że lokalne ciepłownie stoją na skraju bankructwa i zmuszone są do podwyżek cen ciepła – mówiła prezydent Klimek.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy w roku 2018 za prawa do emisji płacił rocznie 784 tysięcy zł, natomiast w roku 2022 – kwota ta wzrosła do ponad 16,5 milionów zł.

Prezydent miasta przypomniała, że zatwierdzone przez URE podwyżki cen ciepła w Ostrowie, wynoszące średnio 120% i tak nie są najwyższymi, gdyż nie sięgają 250-ciu, 300-stu czy niemal 400 % jak dzieje się to w innych polskich miastach, takich jak:  Szczecin, Tarnów czy podwarszawskie Piaseczno – ale i tak należy uznać je za bardzo wysokie.

Prezes OZC Mariusz Bolach podkreślił, że wzrost cen ciepła wynika z niezależnego od OZC wzrostu kosztów. W ostatnim czasie cena 1 MWh paliwa gazowego wzrosła o 872 %, cena 1 tony węgla o ok. 550 %, wartość uprawnień do emisji CO2 o 252 %, a cena 1 MWh prądu o 428 %.

Zdaniem prezesa OZC, nadchodzący sezon jesienno-zimowy w Polsce może się okazać najcięższym od lat. Odbiorców ciepła systemowego czekają kilkusetprocentowe podwyżki rachunków, na które dodatkowo nałożą się drastyczne podwyżki cen energii elektrycznej. Pojawiają się też coraz większe obawy o dostępność gazu i węgla przed nadchodzącym sezonem grzewczym.

 

Prezydent Beata Klimek podkreśliła, że w związku z kryzysową sytuacją na rynku surowców energetycznych, miasto podejmuje szereg działań zabezpieczających mieszkańców przed skrajnie dotkliwymi skutkami podczas najtrudniejszego sezonu grzewczego ostatnich kilkudziesięciu lat.

Te działania to między innymi:

  1. interwencja w formie udzielenia przez miasto poręczenia dla OZC S.A. w wysokości 10 mln 838 tys. zł głównie na zakup węgla i pozostałych paliw, takich jak gaz czy biomasa. Stosowny projekt został przekazany radnym do zaopiniowania. Decyzji w tym zakresie należy się spodziewać 14 września podczas najbliższej Sesji Rady Miejskiej. Warto również podkreślić, że wcześniej  wsparcia finansowego Ostrowskiemu Zakładowi Ciepłowniczemu w wysokości 5 milionów zł udzieliło już Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.
  2. Ograniczenie o 70% mocy oświetlenia ulicznego i drogowego
  3. Złożenie wniosku do Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska o przeanalizowanie ograniczenia oświetlenia budynków użyteczności publicznej oraz dalszej redukcji oświetlenia ulicznego i drogowego w mieście. Jednocześnie miasto zapewnia, że nie zamierza całkowicie wyłączyć oświetlenia w mieście, bo wpływałoby to na obniżenie bezpieczeństwa.
  4. Ponadto, przygotowane przez OZC taryfy na kolejny sezon grzewczy – przewidują kilkustopniowe obniżenie temperatury w nocy. Mówimy tu zarówno o takich obiektach, jak szkoły, przedszkola, żłobki, urzędy, jak i o mieszkaniach odbiorców indywidualnych. Ten zabieg nie spowoduje odczuwalnych zmian w komforcie życia mieszkańców, za to pozwoli ograniczyć koszty wytwarzanego ciepła, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo energetyczne miasta
  5. Audyt zamówionych mocy na energię elektryczną w budynkach użyteczności publicznej. Takie audyty przeprowadzono już w placówkach oświatowych i zmiana taryf w tym zakresie pozwoli na kolejne oszczędności. Przed nami kolejne audyty w tym obszarze.

 

 

 

 

 

 

Przewiń do góry Skip to content