Eko-edukacja z dofinansowaniem

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Od kilku już lat spółka CRK Zieleń i Rekreacja prowadzi działania mające na celu edukację ekologiczną mieszkańców, tych najmłodszych i tych starszych. Także w tym roku odbędą się kolejne akcje ekologiczne. Na ich realizacje spółka pozyskała zewnętrzne dotacje.

 

Spółka CRK Zieleń i Rekreacja złożyła w pierwszym kwartale 2020 roku trzy wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć ekologicznych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację swoich działań. Wszystkie zyskały uznanie  otrzymały dofinansowanie na realizacje.

Na rozwój Centrum Edukacji Ekologicznej w Ostrowie poprzez rozbudowę nowych ścieżek edukacyjnych, pozyskano 60 proc. dotacji bezzwrotnej. Aż 75 proc. wartości kosztów przedsięwzięcia w postaci dotacji bezzwrotnej spółka pozyskała również na doposażenie tego samego miejsca.

Ponadto, kampania informacyjno – edukacyjna ,,OSTRÓW smogowi mówi NIE’’ – edycja 2020 oraz konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych zostaną wsparte do 50 proc. wartości przedsięwzięcia kolejną dotacją bezzwrotną.

Spółka od kilku lat skutecznie pozyskuje środki bezzwrotne na działania edukacyjne z zakresu ekologii. Z pozyskanych środków zostanie rozbudowany Park Olbrzymich Owadów, w którym pojawią się nowe eksponaty i tablice ekologiczne. Natomiast Centrum Edukacji Ekologicznej wzbogaci się o sprzęt multimedialny oraz filmy o tematyce ekologicznej.

Ponadto spółka CRK Zieleń i Rekreacja będzie kontynuowała edukację ekologiczną wśród dzieci i młodzieży dotyczącą konieczności walki ze smogiem. Dla uczniów szkół podstawowych został ogłoszony konkurs plastyczny ,,Chcemy oddychać w Ostrowie’’. Cieszy się on ogromnym zainteresowaniem, w minionym roku uczniowie przesłali blisko 400 prac. Zwycięzcy konkursu – jak co roku – otrzymają atrakcyjne nagrody.

Warto przypomnieć, że z dofinansowania pozyskanego w 2019 roku z WFOŚiGW w Poznaniu w Parku Olbrzymich Owadów powstała nowa ścieżka pod nazwą Ptasie Miasto, która otwarta jest już dla odwiedzających. Spacerując po Ptasim Mieście dzieci poznają, jak żyją ptaki, jakie mają zwyczaje, a także jak wysoko latają, jak szybko i dlaczego ptaki są obrączkowane.

Scroll to Top
Skip to content