Elektrociepłownia na miarę potrzeb

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Bezpieczna, oszczędna, skrojona „na miarę”, pod stałą kontrolą – taka będzie ostrowska instalacja termicznego przekształcania odpadów. Pomoże zredukować część problemów z zagospodarowaniem odpadów i jednocześnie posłuży do produkcji ciepła i prądu dla ostrowian.

 

 

WIELOFUNKCYJNA

 

Planowana instalacja będzie przetwarzała energetyczną frakcję odpadów oraz biomasę. Praca instalacji nie będzie polegać tylko na unieszkodliwieniu odpadów, ale także na produkcji energii cieplnej oraz energii elektrycznej dla Ostrowskiego Rynku Energetycznego i dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego.

Potencjalna ostrowska elektrociepłownia na paliwa alternatywne będzie współspalarnią, wykorzystującą zdefiniowaną frakcję odpadów różniącą się od odpadów zmieszanych przede wszystkim większą kalorycznością paliwa preRDF.

 

BEZZAPACHOWA

 

Uciążliwości zapachowe, praktycznie nie maja prawa wystąpić. Będą wykorzystywane tylko pojazdy i naczepy zamykane lub przykrywane plandekami. Rozładunek paliwa odbywać się będzie w zamykanej hali, w której panować będzie podciśnienie, aby zminimalizować emisje substancji zapachowych i pyłów. Powietrze pobierane z hali będzie zaciągane do procesu spalania, a w trakcie przerw w procesie, powietrze oczyszczane będzie w biofiltrze. Energia cieplna z procesu spalania paliw wykorzystywana będzie do produkcji pary, która zasili turbinę wytwarzającą energię elektryczną oraz ciepłą wodę przekazywaną do miejskiej sieci ciepłowniczej.

 

BEZPIECZNA I SPRAWDZONA TECHNOLOGIA

 

Instalacja będzie absolutnie szczelna i bezpieczna dla środowiska, również pod względem emitowanych spalin. Systemy oczyszczania spalin w tego typu instalacjach są niezawodne, bezpieczne i sprawdzone w setkach instalacji w Europie i tysiącach instalacji na całym świecie. Obowiązujące europejskie normy emisji są bardzo restrykcyjne i powodują, że emisja z procesu jest mniejsza, niż z analogicznej instalacji opalanej węglem czy biomasą.

– O bezpieczeństwie tych instalacji świadczy także fakt, iż obiekty pracujące w analogicznej technologii w Europie, funkcjonują często w bezpośredniej bliskości zabudowań mieszkaniowych, co wynika z konieczności włączenia produkowanej energii cieplnej do lokalnych sieci ciepłowniczych. Instalacje te są całkowicie bezpieczne, niemniej w Ostrowie Wielkopolskim wybrano lokalizację oddaloną o kilkaset metrów od najbliższej zabudowy mieszkaniowej  podkreśla dr inż. Krzysztof Haziak, współautor koncepcji ostrowskiej elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę.

 

POD KONTROLĄ

 

W tego typu instalacjach spełniane są surowe przepisy i normy w wyniku zainstalowania w nich skutecznych systemów redukcji emisji zanieczyszczeń procesowych do powietrza oraz stałego monitoringu. Warto podkreślić, że emisja z planowanej instalacji będzie niższa niż ze źródeł tradycyjnych, jak np. z węgla, co potwierdzają badania i pomiary instalacji od lat funkcjonujących w Polsce i w Europie. Głównym zadaniem monitoringu jest zagwarantowanie dotrzymania standardów w zakresie emisji zanieczyszczeń i założonych parametrów procesowych.

Zastosowane zostaną nowoczesne technologie zarówno w zakresie samego procesu termicznego przetwarzania, jak również oczyszczania spalin oraz monitoringu emisji i kontroli parametrów pracy całej instalacji. Każdorazowe przekroczenie któregokolwiek z mierzonych parametrów powodować będzie automatyczne zaprzestanie podawania paliwa, do czasu ponownego osiągnięcia prawidłowych wartości. W przypadku powtarzania się przekroczeń instalacja zostaje wyłączona.

 

Wyniki pomiarów dostępne będą on-line, 24 h/dobę,  dla instytucji kontrolujących. Z ich wynikami będą mogli się też zapoznać ostrowianie. Na przykład dobrą praktyką jest też umieszczanie np. przy wjeździe na instalację, ekranu wyświetlającego aktualne ilości

 

NA MIARĘ POTRZEB

 

Potencjalna elektrociepłownia na paliwa alternatywne i biomasę będzie przygotowana specjalnie na własne potrzeby Ostrowa Wielkopolskiego. Będzie ok. 4,5 razy mniejsza od instalacji w Koninie i ok. 10-krotnie mniejsza od instalacji poznańskiej, czy krakowskiej. Wielkość ostrowskiej instalacji dostosowana będzie do lokalnego strumienia odpadów oraz rynku energii. Pozwala to na zastosowanie zintegrowanych, kompaktowych rozwiązań technologicznych, ograniczających całość inwestycji do jednej, stosunkowo niewielkiej hali wraz z niezbędną infrastrukturą komunikacyjną.

Potencjalna ostrowska elektrociepłownia to bezpieczna, oszczędna, skrojona „na miarę”, pod stałą kontrolą – taka będzie ostrowska instalacja termicznego przekształcania odpadów. Pomoże zredukować część problemów z zagospodarowaniem odpadów i jednocześnie posłuży do produkcji ciepła i prądu dla ostrowian – podsumowuje dr inż. Krzysztof Haziak.

Scroll to Top
Skip to content