Estakada do wymiany

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy kontynuuje duże zadanie modernizacji miejskiej sieci ciepłowniczej. Kolejny etap prac obejmował sieć przy alejach Powstańców Wielkopolskich, gdzie ostatnio przeprowadzono demontaż estakady przebiegającej nad ulicą Paderewskiego. Zmiana dotychczasowej sieci napowietrznej na sieć w technologii rur preizolowanych, przyczyni się do zmniejszenia strat ciepła na przesyle.

 

Głównym celem projektu, polegającego na modernizacji i rozbudowie ostrowskiej sieci ciepłowniczej, jest likwidacja lokalnych, indywidualnych i zbiorowych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym oraz zmniejszenie strat przesyłowych na sieci, likwidacja węzłów grupowych, zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej.

 

Realizacja projektu przyczyni się do znacznej redukcji strat ciepła na przesyle, zmniejszenia ilości zużywanego paliwa, a tym samym zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery (CO2, NOx, SO2, pył, w tym PM10).

 

W ramach inwestycji wykonanych zostanie 18 zadań inwestycyjnych dotyczących modernizacji sieci cieplnych w różnych częściach miasta (na zdjęciu: modernizacja sieci w alei Słowackiego).

 

 

Łączna wartość zaplanowanych inwestycji w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności przesyłu ciepła oraz likwidacja źródeł niskiej emisji poprzez modernizację i rozwój ostrowskiego systemu dystrybucji ciepła” wynosi ponad 21 mln zł. Pozyskane dofinansowanie z NFOŚiGW wynosi 53,77% kosztów kwalifikowalnych, czyli 8 977 775,25 PLN.

 

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje wymianę sieci zbudowanych w technologii kanałowej o długości 3,18 km na sieć w technologii preizolowanej,  wymianę sieci napowietrznej o długości 1,14 km na sieć w technologii preizolowanej, budowę nowych odcinków sieci o długości 1,129 km, wraz z przyłączami w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, budowa przyłączy o długości 0,34 km, wraz z węzłami cieplnymi celem przyłączenia odbiorców zasilanych źródłami niskiej emisji, budowę nowych odcinków sieci o długości 1,232 km celem podłączenia nowych odbiorców.

 

Inwestycje będą realizowane do 2022 roku.

 

Scroll to Top
Skip to content