Fotowoltaiczna elektrownia dla WODKANU

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Kosztem ponad 6 milionów złotych, spółka WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wybuduje własną elektrownię fotowoltaiczną o mocy 550 MWh rocznie. 4 października 2022 r. podpisano w tej sprawie umowę z wykonawcą, którym będzie specjalistyczna, ostrowska firma „CONCEPT” Sp. z o.o. Inwestycja to kolejny krok WODKANU w kierunku uniezależnienia energetycznego i produkcji własnej, ekologicznej energii elektrycznej z wykorzystaniem technologii przyjaznych środowisku, dający spółce wymierne oszczędności.  

 

Podpisana umowa zakłada budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 551 kWp*. Wykonawcą inwestycji będzie firma: „CONCEPT” Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim.

Wartość przedsięwzięcia to ponad 6 mln złotych. Na całą kwotę inwestycji spółka WODKAN otrzymała pożyczkę na preferencyjnych warunkach, z możliwością częściowego umorzenia do kwoty 800 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Zadanie będzie realizowane na działkach spółki WODKAN znajdujących się za oczyszczalnią ścieków w Rąbczynie. Panele fotowoltaiczne zostaną posadowienie na konstrukcjach wsporczych na gruncie.

 

Ile tej energii?

Produkowana z paneli fotowoltaicznych energia będzie przeznaczona na potrzeby własne związane z funkcjonowaniem obiektów oczyszczalni, a w szczególności suszarni osadów.

Przewiduje się, że produkcja energii z wybudowanej instalacji fotowoltaicznej będzie na poziomie 550 MWh rocznie, tj. mniej więcej  tyle, ile średnio zużywa ok. 230 gospodarstw domowych.

 

Oszczędności dla spółki

Prezes WODKANU, Marek Karolczak, podkreślał oszczędności dla spółki z tytułu korzystania z nowych instalacji.

– Budowa tak dużej instalacji fotowoltaicznej pozwoli na znaczne ograniczenia kosztów spółki dzięki obniżeniu wysokości opłat za prąd, co jest szczególnie ważne zwłaszcza w czasie bardzo wysokich cen za energię. Przyjmując, że średni koszt energii to około 2,00 zł za każdy 1 kWh energii, jeśli pomnożymy 2,00 zł/kWh przez ilość energii wyprodukowanej z paneli fotowoltaicznych ok. 550 000 kWh, to daje oszczędności na poziomie 1 100 000 zł rocznie z tytułu korzystania z budowanej elektrowni fotowoltaicznej – wyliczał prezes spółki. A ma być jeszcze drożej, bo w ubiegłym tygodniu do spółki wpłynęła oferta na dostawę prądu za kwotę 2,59 zł/kWh.

 

Co do tej pory?

To kolejna inwestycja spółki WODKAN związana z odnawialnym źródłem energii wykorzystującym promienie słoneczne. Od 2019 roku funkcjonuje tu instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kWp, która częściowo zasila przepompownie ścieków przy ul. Gdańskiej.

Z kolei w oczyszczalni ścieków w Rąbczynie, jako źródło energii wykorzystywany jest biogaz, otrzymywany w ciągu procesu oczyszczania ścieków, jako produkt fermentacji metanowej osadu. Biogaz to gaz palny zawierający ok. 63% metanu. Stanowi on źródło odnawialnej energii, wykorzystywanej na potrzeby własne oczyszczalni.

Początkowo było to tylko zapewnienie potrzeb cieplnych: podgrzewanie osadu – proces technologiczny, ogrzewanie budynków oraz ciepła woda użytkowa, poprzez spalanie biogazu w kotłach wodnych.  Po analizach co do kierunku pełnego zagospodarowania biogazu podjęto decyzję o zabudowie układu kogeneracyjnego. W 2010 roku zainstalowano dwa moduły kogeneracyjne w oparciu o silniki biogazowe o mocy elektrycznej 192 kW i mocy cieplnej 214 kW każdy. W 2011 roku, po otrzymaniu koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, rozpoczęła się eksploatacja.

Inwestycja zrealizowana przy wsparciu środków z WRPO i WFOŚiGW w Poznaniu pozwoliła na pełne wykorzystanie biogazu powstającego w dwóch komorach fermentacyjnych oczyszczalni – do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu.

Układ kogeneracyjny pracuje równolegle z siecią elektroenergetyczną, ale może również pracować wyspowo, przełączając się automatycznie i stanowiąc rezerwowe źródło energii dla oczyszczalni w razie awarii na sieci.

Wytworzona energia elektryczna  zużywana jest głównie na potrzeby własne oczyszczalni ścieków i pokrywa obecnie do 90% zapotrzebowania. Niewielka nadwyżka sprzedawana jest do publicznej sieci elektroenergetycznej.  Wytworzona energia cieplna zużywana jest również na potrzeby własne oczyszczalni i pokrywa je praktycznie w całości.

Własne instalacje odnawialnych źródeł energii zapewniają spółce WODKAN większą niezależność i bezpieczeństwo energetyczne, które w obecnych czasach jest na wagę złota.

 

Korzyści dla spółki i dla mieszkańców

Podpisująca w imieniu miasta umowę na nową instalację prezydent Beata Klimek podkreślała oszczędności wynikające z korzystania przez WODKAN z odnawialnych źródeł energii oraz wynikające z tego konkretne korzyści dla mieszkańców.

To niezwykle ważna, kolejna już miejska inwestycja związana z odnawialnymi źródłami energii, która pozwoli obniżyć koszty funkcjonowania w tym wypadku spółki WODKAN. Łączne oszczędności spółki, wynikające z wykorzystania własnych, odnawialnych źródeł energii przez WODKAN, szacujemy na około 2 i pół miliona złotych rocznie. Dzięki temu, rachunki które będą trafiały do mieszkańców, nie będą odnotowywały podwyżek z tytułu wzrostu cen energii – mówiła prezydent Klimek.

Zgodnie ze zmienionym prawem, od lipca 2024 roku można będzie również nadmiar energii wysyłać do innej lokalizacji, np. filii zakładu, położonej w innym miejscu. Dlatego tak ważne jest budowanie przez miasto własnej sieci energetycznej – podkreślał zastępca prezydenta, Mikołaj Kostka.

– Inwestycja wpisuje się w działania Ostrowskiego Rynku Energetycznego. W ten sposób budujemy niezależność energetyczną miasta, co dzisiaj, w dobie niepewności dostaw energii energetycznej, jest bardzo ważne. Budujemy własny, drugi ring energetyczny miasta – zapowiada M. Kostka.

Przewiduje się, że instalacja zostanie oddania do eksploatacji na koniec sierpnia 2023 roku.

 

kWp –   kilo watt peak najprościej ujmując określa ile energii elektrycznej (1kWh), jest w stanie wyprodukować panel lub  cała instalacja fotowoltaiczna.

 

 

Scroll to Top
Skip to content