Fotowoltaiczna elektrownia WODKAN S.A.

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. uruchomiło na terenie przy oczyszczalni ścieków w Rąbczynie elektrownię fotowoltaiczną, która będzie produkować nawet do 600 megawatogodzin energii rocznie na własne potrzeby. To kolejny, choć nie ostatni, krok w kierunku samowystarczalności energetycznej spółki, która już dziś produkuje energię zabezpieczającą niemal 40 % swoich potrzeb.

 

Elektrownia fotowoltaiczna WODKAN S.A. składa się z 1001 paneli fotowoltaicznych, zamontowanych na obszarze ok. 1 hektara. Ta instalacja produkuje energię  na potrzeby Spółki dla obiektu oczyszczalni ścieków w Rąbczynie, obok której się znajduje. Chwilowe nadwyżki energii będą wprowadzane do sieci i sprzedawane.

Koszty kwalifikowane inwestycji w wysokości 4 870 000 zł zostały sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie preferencyjnej pożyczki częściowo umarzalnej do wysokości 800 000 zł.

Zakładana ostateczna produktywność elektrowni fotowoltaicznej WODKAN S.A. w Rąbczynie to około 600 MWh, co stanowi około 12 % zapotrzebowania energetycznego oczyszczalni ścieków wraz z suszarnią osadów.

To nie jedyna energia z odzysku, produkowana przez spółkę. WODKAN S.A. korzysta również z energii produkowanej w kogeneratorach, wykorzystujących biogaz powstający podczas fermentacji osadów ściekowych. Dzięki korzystaniu z różnych źródeł energii, Wodkan produkuje na własne potrzeby około 60% energii elektrycznej potrzebnej dla oczyszczalni ścieków.

To jednak nie koniec planów produkcji zielonej energii, podkreśla prezes WODKAN S.A., Marek Karolczak.

Jesteśmy już na końcowym etapie planowania budowy kolejnej elektrowni fotowoltaicznej produkującej energię na potrzeby Spółki. Wykorzystując dach, parkingi i tereny zielone zmodernizowanej niedawno stacji uzdatniania wody chcemy uruchomić tam instalację produkującą ok. 380 MWh energii rocznie. Jeszcze w tym roku chcemy ogłosić przetarg, by uruchomić inwestycję w przyszłym roku.

 

 

Prezydent Beata Klimek podkreśla, że produkowanie własnej, odnawialnej energii to kierunek działania we wszystkich ostrowskich spółkach komunalnych.

Wodkan jest niewątpliwie liderem jeśli chodzi o inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii w ostrowskiej gospodarce komunalnej. W ostatnich pięciu latach spółka zainwestowała ponad 125 mln  zł na transformację ostrowskich wodociągów, w tym na dążenie do samowystarczalności energetycznej. Przede wszystkim po to, żeby mieszkańcy mieli tanią wodę i ścieki, korzystając z odnawialnych źródeł energii. Inne spółki też podążają tym śladem. Do podobnych inwestycji przymierza się Ostrowski Zakład Ciepłowniczy, Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, a Miejski Zakład Komunikacji korzysta z zeroemisyjnych autobusów. Praktycznie każda spółka miejska w większym lub mniejszym zakresie realizuje zieloną rewolucję, by budować ekologiczne bezpieczeństwo i  samowystarczalność energetyczną na dzisiaj i dla przyszłych pokoleń. 

 

W uroczystości oddania do użytku elektrowni fotowoltaicznej dla Wodkanu uczestniczyła między innymi prezydent Beata Klimek, zastępca prezydenta Mikołaj Kostka, prezesi spółek komunalnych, wykonawcy, kooperanci i inni zaproszeni goście.

 

 

Podstawowe dane

 

Moc: 550,550kWp (kilowatopików)

Powierzchnia: 9991,7663 m3.

Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej (uzysk): 606,50MWh. (megawatogodzin)

Wartość przedsięwzięcia: 6 040 945,00 zł brutto

Finansowanie: środki własne oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 4.870.000,00 zł udzielona na preferencyjnych warunkach z możliwością częściowego umorzenia do kwoty 800 000 zł z okresem zwrotu 7 lat.

Główne przeznaczenie wyprodukowanej energii elektrycznej : potrzeby własne Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie, w szczególności potrzeby elektrycznej suszarni osadów ściekowych.

Scroll to Top
Skip to content