Głosowanie korespondencyjne dla wspólnot mieszkaniowych

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej posiadający w zarządzie 156 wspólnot mieszkaniowych, podjął decyzję o przeprowadzeniu obowiązkowych zebrań w niecodziennym dla spółki trybie głosowania korespondencyjnego. Te zmiany zostały wymuszone przez sytuację epidemiczną.

 

Wprowadzone w związku z pandemią ograniczenia uniemożliwiają obecnie przeprowadzenie zebrań wspólnot mieszkaniowych w tradycyjnej formie. Za złamanie zakazów grożą surowe kary administracyjne wobec osób odpowiedzialnych za zwołanie takich zebrań. Nawet jeśli uczestnicy mieliby zapewnione maseczki, rękawiczki czy płyny dezynfekcyjne oraz zachowali „bezpieczną odległość” , to według aktualnej wersji rozporządzenia ministra zdrowia gromadzenie się jest niewskazane.

 

Organizując zebrania wspólnot mieszkaniowych Zarząd Spółki mógłby narazić się na administracyjną karę grzywny wymierzoną przez Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz zostać oskarżonym o sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób.

 

Spółka jest zobowiązana do realizacji Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
z dnia 9 października 2020 r., który  od dnia 17 października 2020 r. do odwołania, zakazuje organizowania imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju.

 

Ponadto, przedłużony został termin zwoływania zebrań współwłaścicieli lokali do 6 tygodni od czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Zarząd Spółki nie jest w stanie przewidzieć, kiedy takie zwolnienie może nastąpić  lub czy do takiego zwolnienia dojdzie w ciągu tego roku.

 

Chcąc umożliwić współwłaścicielom przedstawienie szczegółowego rozliczenia za rok poprzedni oraz podjęcie decyzji przekraczających zwykły zarząd za pomocą komunikacji zdalnej, spółka ma do dyspozycji komunikację zdalną w trzech trybach: tradycyjnym – jako korespondencję pisemną, elektronicznym – jako korespondencję mailową i uzupełniającym – jako kontakt telefoniczny.

Ponieważ prawo nie przewiduje obowiązku posiadania telefonu, poczty elektronicznej i dostępu do internetu, zdalna komunikacja będzie wymagała wykorzystania różnych trybów kontaktu jednocześnie, w ramach jednej procedury dotyczącej jednego kompletu spraw i projektów rozstrzygnięć.

 

Zarząd MZGM, podjął w tej sytuacji decyzję o przeprowadzeniu zebrań w trybie głosowania korespondencyjnego.

 

 

– Przyjęte przez spółkę  rozwiązania są przejrzyste i bezstronne, a przede wszystkim umożliwiają uczciwe oddanie głosu przez każdego ze współwłaścicieli – zapewnia prezes MZGM, Zenon Musialski.

 

Współwłaściciele mieszkań, jak co roku otrzymają drogą pocztową komplet dokumentacji, w której znajdować się będzie m.in. szczegółowe sprawozdanie z zarządu nieruchomością za rok 2020, projekty uchwał oraz karta do głosowania uchwał. Po oddaniu głosu, w termie 14 dni od otrzymania dokumentacji należy ją dostarczyć do siedziby spółki na jeden ze sposobów: w formie pliku pdf, zdjęcia, na adres e-mail: mzgm@mzgm.pl, do skrzynki podawczej, zawieszonej przy drzwiach wejściowych do siedziby budynku spółki przy ul. Kościuszki 14 w Ostrowie Wielkopolskim lub pocztą.

 

Wyniki głosowań będą zliczane sukcesywnie w miarę przekazywania uchwał Spółce, a ostateczną informację o wyniku głosowania tj. podjęciu lub niepodjęciu uchwał, zostaną przekazane wszystkim współwłaścicielom na piśmie.

 

Scroll to Top
Skip to content