Inteligentne zarzadzanie siecią przez Wodkan

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Spółka Wodkan pracuje nad wdrożeniem inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi, w tym kanalizacją deszczową. Dzięki zastosowaniu aplikacji zarządzającej strukturą sieci, usprawniony zostanie proces usuwania awarii, a sama sieć będzie lepiej zinwentaryzowana.

 

Realizowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zadanie to część wielkiego projektu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, na który spółka uzyskała dofinansowanie zewnętrzne.

Zadanie polega na wdrożeniu inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi, w tym kanalizacją deszczową, obejmujące aplikację zarządzającą strukturą sieci wodno-kanalizacyjnej. W ramach zadania wdrażany obecnie jest kolejny moduł Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI UNISOFT, stanowiący jego integralną część o nazwie GIS UNISOFT.

Zgromadzone dane w modułach ZSI pozwalają w znaczny sposób usprawnić procesy związane z zarządzaniem sieciami i stanową wspólna platformę dla działań rozwojowych i modernizacyjnych. Przede wszystkim jednak znacznie usprawniają monitoring i modelowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. W praktyce moduł GIS UNISOFT pozwoli na szereg analiz przestrzennych w oparciu o zgromadzone dane i ich interpretację graficzną na mapie numerycznej.

Do najważniejszych zadań GIS UNISOFT w eksploatacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych należą: inwentaryzacja sieci, usprawnienie procesu usuwania awarii, zarządzenie danymi zgromadzonymi w systemie ZSI przez wszystkie grupy pracowników spółki (zarząd, księgowość, inwestycje, służby techniczne, biuro obsługi klienta). System usprawnia ewidencję księgowo-techniczną infrastruktury sieci i majątku przedsiębiorstwa, gromadzenie danych umożliwiających obliczenia inżynierskie, czy połączenie obiektów infrastruktury z  zewnętrzną bazą danych pomiarowych, jak monitoring-strefowanie sieci, odczyty zdalne wodomierzy.

System dostarcza również analizy przestrzenne polegające na typowanie zasuw do zamknięcia  i tworzeniu listy odbiorców pozbawionych zasilania. Optymalne planuje przy tym czynności eksploatacyjne i renowacyjne sieci, ocenia awaryjność i stan techniczny obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych, czy identyfikuje wycieki wody i wspomaga planowanie działań obniżania poziomu strat wody.

 

Przewiń do góry Skip to content