Inteligentne zarzadzanie siecią przez Wodkan

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Spółka Wodkan pracuje nad wdrożeniem inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi, w tym kanalizacją deszczową. Dzięki zastosowaniu aplikacji zarządzającej strukturą sieci, usprawniony zostanie proces usuwania awarii, a sama sieć będzie lepiej zinwentaryzowana.

 

Realizowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zadanie to część wielkiego projektu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, na który spółka uzyskała dofinansowanie zewnętrzne.

Zadanie polega na wdrożeniu inteligentnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi, w tym kanalizacją deszczową, obejmujące aplikację zarządzającą strukturą sieci wodno-kanalizacyjnej. W ramach zadania wdrażany obecnie jest kolejny moduł Zintegrowanego Systemu Informatycznego ZSI UNISOFT, stanowiący jego integralną część o nazwie GIS UNISOFT.

Zgromadzone dane w modułach ZSI pozwalają w znaczny sposób usprawnić procesy związane z zarządzaniem sieciami i stanową wspólna platformę dla działań rozwojowych i modernizacyjnych. Przede wszystkim jednak znacznie usprawniają monitoring i modelowanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. W praktyce moduł GIS UNISOFT pozwoli na szereg analiz przestrzennych w oparciu o zgromadzone dane i ich interpretację graficzną na mapie numerycznej.

Do najważniejszych zadań GIS UNISOFT w eksploatacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych należą: inwentaryzacja sieci, usprawnienie procesu usuwania awarii, zarządzenie danymi zgromadzonymi w systemie ZSI przez wszystkie grupy pracowników spółki (zarząd, księgowość, inwestycje, służby techniczne, biuro obsługi klienta). System usprawnia ewidencję księgowo-techniczną infrastruktury sieci i majątku przedsiębiorstwa, gromadzenie danych umożliwiających obliczenia inżynierskie, czy połączenie obiektów infrastruktury z  zewnętrzną bazą danych pomiarowych, jak monitoring-strefowanie sieci, odczyty zdalne wodomierzy.

System dostarcza również analizy przestrzenne polegające na typowanie zasuw do zamknięcia  i tworzeniu listy odbiorców pozbawionych zasilania. Optymalne planuje przy tym czynności eksploatacyjne i renowacyjne sieci, ocenia awaryjność i stan techniczny obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych, czy identyfikuje wycieki wody i wspomaga planowanie działań obniżania poziomu strat wody.

 

Scroll to Top
Skip to content