Inwestycyjne plany spółki Targowiska Miejskie  

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

W roku bieżącym spółka Targowiska Miejskie SA przygotowuje się przede wszystkim do dużej inwestycji rewitalizacji i przebudowy najpopularniejszego targowiska miejskiego przy ul. Głogowskiej. Jeszcze tylko do 1 czerwca potrwa nabór wniosków do konkursu dla architektów na opracowanie koncepcji „Targowiska przyszłości przy ul. Głogowskiej w Ostrowie Wielkopolskim”.

 

Po zamknięciu naboru wniosków konkursowych spółka zamierza zrealizować wszystkie procedury związane z jego zakończeniem, wyborem, rozdaniem nagród pieniężnych i ogłoszeniem wyników konkursu na najlepszą koncepcję zagospodarowania targowiska miejskiego przy ul. Głogowskiej, a także zorganizować wystawę nagrodzonych prac.

 

Kolejnym krokiem będzie zlecenie zwycięzcy konkursu, prac projektowych na wykonanie dokumentacji architektoniczno-wykonawczej pierwszego etapu przebudowy targowiska zgodnie z wybraną koncepcją.

 

Ponadto, spółka Targowiska Miejskie SA w roku 2022 planuje wdrożyć działania w zakresie oszczędności energii i poprawy efektywności energetycznej i ekologicznej. W tym celu spółka planuje pozyskać pomoc finansową w kwocie ok. 50 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w związku z ogłoszonym naborem w formie nisko oprocentowanej pożyczki długoterminowej. Kredyt może być umorzony do wysokości 20 % udzielonej kwoty na przedsięwzięcia polegające na modernizacji źródeł światła wewnętrznego budynków oraz źródeł światła zewnętrznego na terenie nieruchomości na energooszczędne.

 

Zmiana ma obejmować modernizację i wymianę obecnego oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne na terenie dwóch targowisk przy ul. Głogowskiej oraz przy ul. Grabowskiej/Witosa, modernizację i wymianę obecnego oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynkach biurowych i toaletach publicznych na terenie targowisk przy ul. Głogowskiej i przy ul. Grabowskiej/Witosa oraz zakup i montaż dwóch układów kompensacji mocy biernej indukcyjnej pojemnościowej na złączu energetycznym przy ul. Targowej i przy ul. Witosa, w celu zredukowania opłat za moc bierną pojemnościową.

Scroll to Top
Skip to content