Kolejna nagroda dla WODKANU

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODKAN S.A. zostało nagrodzone prestiżowym tytułem Najwyższa Jakość Quality International 2021. Wyróżnienie zostało przyznane w kategorii QI SERVICES – Usługi Najwyższej Jakości. Złotym Godłem QI 2021 nagrodzone zostały „Produkcja i dostawa wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków”.

 

Kapituła Programu, wysoko oceniła i nagrodziła działania związane z zaangażowaniem spółki w doskonalenie procedur jakości. Werdykt uwzględniał rolę spółki we wszystkich aspektach działalności, a zwłaszcza w zakresie usług, czyli przedmiotu konkursowego zgłoszenia.

 

WODKAN realizuje szereg inwestycji w zakresie zarządzania infrastrukturą, które mają wpływ na zapewnienie ciągłej, bezawaryjnej i skutecznej dostawy wody i odbioru ścieków. Jest to również znaczący udział spółki w rozwoju całego miasta.

 

Spółka działa w oparciu o wdrożone i stale udoskonalane systemy zarządzania jakością i środowiskiem, a także normy kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

 

WODKAN w ostatnich latach zrealizował ważny projekt uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski o wartości 80 mln zł brutto, z czego 41 milionów złotych pochodziło z dotacji z Funduszu Spójności.

 

 

Najwyższa Jakość Quality International to ogólnopolski projekt, którego celem jest promowanie w firmach i instytucjach skutecznych metod zarządzania jakością. Drugim celem jest wskazanie i wyróżnienie tych firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy, gwarantujące klientom i konsumentom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie.

 

Patronat nad programem sprawują: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Komitet Normalizacyjny oraz Katedra Zarządzania Procesowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Laureaci Programu są wyłaniani w trzech kategoriach:

– QI product – produkt najwyższej jakości,

– QI services – usługi najwyższej jakości,

– QI order – zarządzanie najwyższej jakości, i ponadto w czterech grupach podmiotów, uzależnionych od wielkości zatrudnienia (firmy małe, średnie i duże) oraz w odrębnej grupie – Samorząd.

 

Najwyższa Jakość Quality International jest obecnie największym, ponadbranżowym konkursem projakościowym w Polsce, skupiającym wokół idei zarządzania jakością przedstawicieli firm i instytucji działających na terytorium naszego kraju.

 

Godło Najwyższa Jakość Quality International potwierdza, iż Laureaci konkursu stosują najwyższe standardy zarządzania, a także stanowi element budowania ich przewagi konkurencyjnej. Zdobycie Certyfikatu i prestiżowego Godła QI – rozpoznawalnego znaku o międzynarodowym znaczeniu, kierującego czytelny przekaz do klientów i kontrahentów, jest poświadczeniem czytelnej polityki jakości i wsparciem budowy pozytywnego wizerunku.

 

Laureaci, jako członkowie elitarnego Klubu Liderów Jakości (firm, instytucji i samorządów skupionych wokół idei zarządzania jakością), otrzymują również możliwość doskonalenia własnych procedur jakości i wymianę doświadczeń na organizowanych spotkaniach i konferencjach.

 

Co roku program zostaje podsumowany uroczystą galą finałową. Delegacja spółki WODKAN, z prezesem Markiem Karolczakiem na czele, odebrała prestiżową nagrodę w Katowicach.

 

 

Scroll to Top
Skip to content