Kolejne przyłączenia do miejskiego „cieplika”

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej konsekwentnie wymienia źródła ciepła na bardziej ekologiczne i podłącza kolejne budynki do miejskiej sieci ciepłowniczej. Kontynuowana jest również wymiana starych i zużytych wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania.

 

Zgodnie z założeniami wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na lata 2018-2022, spółka corocznie przeznacza spore środki finansowe na inwestycje związane z ochroną środowiska w zarządzanych  nieruchomościach.

 Zgodnie z obowiązującą Ustawą Antysmogową, do roku 2024 ma zostać wyeliminowane indywidualne ogrzewanie piecowo-węglowe z użyciem w przypadku kotłów bezklasowych, a do roku 2028 także kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4. Budynki, w których takie piece występowały, mają być podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej.

W planie remontów na rok 2020 znalazły się dwa budynki należące do MZGM przy ul. Wolności 4 (zlokalizowany w ścisłym centrum miasta) oraz  ul. Dojazdowej 2 w Ostrowie Wielkopolskim. W budynku przy ul. Wolności 4  na zlecenie spółki, wykonany został przez Ostrowski Zakład Ciepłowniczy nowy węzeł centralnego ogrzewania. Dało to  możliwość podłączenia kolejnych 10 mieszkań do miejskiej sieci ciepłowniczej.

 

Zakres remontu w budynku przy ul. Wolności 4 obejmował wykonanie poziomu instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie pionów instalacji c.o. oraz instalacji grzejnikowych w lokalach wraz z montażem grzejników. Natomiast w budynku przy ul. Dojazdowej 2 wykonane zostanie pięć odrębnych wewnętrznych instalacji c.o. z rur miedzianych zasilanych z kotłów gazowych dwufunkcyjnych – wyjaśnia Zenon Musialski, prezes MZGM.

Szczególnie ważnym zadaniem dla spółki jest również wymiana, często bardzo starych  i zużytych, wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania. Niektóre z nich nie były remontowane od chwili ich wybudowania.

 

Przykładem takiej inwestycji jest zarządzana przez spółkę Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dembińskiego 10, w której znajduje się aż 55 lokali mieszkalnych. Zakres przeprowadzonego remontu obejmował kompleksową wymianę instalacji centralnego ogrzewania, polegającą na demontażu starych poziomów, pionów, wymianę wewnętrznych instalacji w lokalach wraz z demontażem starych grzejników żeliwnych i montażem grzejników metalowych oraz aluminiowych. Całkowity koszt tej inwestycji to ponad 250 tys. zł.  Koszty poniesione na modernizację instalacji zwrócą się dzięki zmniejszeniu kosztów bieżącej eksploatacji nieruchomości.

 

Kolejnym priorytetowym zadaniem na lata następne, w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków własnych jak i tych, w których znajdują się lokale użytkowe, jest sukcesywne podnoszenie standardu ich wyposażenia poprzez wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż klimatyzacji. To duży dodatkowy atut dla osób zainteresowanych najmem tych lokali, a co za tym idzie możliwość zaproponowania korzystniejszych dla spółki stawek czynszu w procedurach przetargowych.

 

Wszystkie te ulepszenia i modernizacje zasobu mieszkaniowego zmierzają do uzyskania przez spółkę korzyści ekologicznych tj. zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w Ostrowie Wielkopolskim, a także korzyści ekonomicznych poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków i zmniejszenie kosztów ogrzewania.

Scroll to Top
Skip to content