Komunalne podsumowania – co nowego w MZGM?

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Jaki był miniony rok w ostrowskiej gospodarce komunalnej? Podsumowanie gospodarcze 2023 roku rozpoczynamy od Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

 

 

Co w 2023?

W 2023 roku spółka MZGM pozyskała dofinansowania na działania proekologiczne, które zostały zrealizowane. Została podpisana umowy o  dofinansowanie w formie dotacji do zakupionego samochodu elektrycznego w ramach Programu „Mój Elektryk” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dotacja w kwocie 18.750,00 zł.

 

Pozyskano niskooprocentowaną pożyczkę z umorzeniem do 30 % z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na budynku Spółki. Pozyskane środki pokryły w 100 % koszty netto ww. inwestycji, tj. 161.200,00 zł.

 

Spółka podpisała umowę o przyznaniu grantu OZE z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Limanowskiego 15 na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku ww. wspólnoty mieszkaniowej. Został przyznany grant OZE w kwocie 31.755,36 zł.

 

MZGM pozyskał dofinansowania na likwidację pieców węglowych z Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w kwocie: 157.500,00 zł. Ekologiczne ogrzewanie zainstalowano w budynku przy ul. Wrocławskiej 128 (13 lokali mieszkalnych) i dodatkowo  w 7 lokalach znajdujących się pod różnymi adresami (w tym dwa lokale miasta).  Budynek przy ul. Raszkowskiej 8 został podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej (budowa węzła c.o. i przyłącza).

 

W roku 2023 spółka ogłosiła i zrealizowała nowy konkurs „Zagraj w zielone z MZGM”. Do udziału w programie mogą przystąpić lokatorzy zasobów mieszkaniowych, którymi zarządza MZGM. Dotyczy to zarówno terenów przy budynkach wspólnot mieszkaniowych jak i będących własnością Spółki. Celem programu jest przekształcenie zaniedbanych terenów przy budynkach wielorodzinnych w miniogrody. Zwycięski projekt dofinansowywany jest do kwoty 2.500 zł brutto.

W 2023 r. zrealizowany został projekt zgłoszony przez mieszkańców budynku przy ul. Kościuszki 16.

W grudniu 2023 r. spółka ogłosiła III edycję programu „Mieszkanie za remont”. Wpłynęło 9 wniosków o przydział lokalu do remontu. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na początku 2024 r. Rozstrzygnięcie I  i II edycji Programu zakończyło się  podpisaniem 5 umów o udostępnienie lokalu na czas remontu. Po wykonanym remoncie uczestnicy programu podpiszą umowy najmu.

 

Dotacje, pożyczki, środki zewnętrzne   

Spółka w 2024 roku planuje pozyskać kolejne dofinansowania. Spółka w imieniu wspólnot mieszkaniowych złożyła do Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski 23 deklaracje wyrażające chęć udziału w programie „Ciepłe Mieszkanie”. Beneficjentami są wspólnoty mieszkaniowe obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych. Celem programu jest m.in. dofinansowanie przedsięwzięć polegających na dociepleniu budynków. Dofinansowanie jest do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 150 000 zł.

 

Spółka w 2023 r. złożyła wniosek o udzielenie dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie zabytków położonych na obszarze miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Wniosek został złożony w imieniu wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wrocławskiej 34 na remont okien wraz rekonstrukcją szkła witrażowego na klatce schodowej ww. budynku. Spółka wnioskuje o przyznanie dofinansowania w kwocie: 56.528,10 zł. Dotacja udzielana jest z budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

 

Spółka w imieniu wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Wrocławskiej 128 aplikowała       o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski otrzymała promesę od Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie elewacji frontowej i generalnym remoncie dachu wraz z remontem klatki schodowej  budynku przy ul. Wrocławskiej 128. Przewidywana wartość inwestycji to 400 000 zł, z dofinansowaniem 392 000 zł.

 

W lutym Spółka wystąpi o dotację celową na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła do Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Przewidywane jest złożenie wniosków na dofinansowanie w kwocie przeszło 200 000 zł.

 

Spółka przewiduje złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w ramach programu Efektywność energetyczna i ochrona powietrza na działania związane z poprawą jakości powietrza oraz ograniczeniem zużycia energii – likwidacje pieców węglowych, termomodernizacja budynków

 

Plany MZGM na 2024 rok i lata następne

Wśród najważniejszych planów spółki na rok 2024 i kolejne lata należy wymienić:

  • Montaż instalacji fotowoltaicznych na kolejnych budynkach zarządzanych przez Spółkę w ramach pozyskiwanych dofinansowań m.in. w formie grantu OZE z Banku Gospodarstwa Krajowego. Grant OZE dofinansuje przedsięwzięcie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych
  • realizację dociepleń budynków wspomaganych poprzez pozyskiwane dofinansowania
  • montaż zbiorników na deszczówkę w ramach pozyskiwanych dofinansowań
  • budowa mieszkań czynszowych z dofinansowaniem po zmianie formy prawnej Spółki na jednoosobową spółkę gminną
  • kontynuacja działań zmierzających do obniżenia emisji pyłów i szkodliwych gazów oraz wymiany systemów ogrzewania
  • rozpoczęcie procesu przygotowania budynków spółki w celu wdrożenia idei smart metering i smart building.

mzgm

Scroll to Top
Skip to content