Komunalne podsumowania – jaki był rok 2023 w MZO?

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

1 035 743,90 zł wyniosły w zeszłym roku nakłady inwestycyjne w Zakładzie Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO. W roku bieżącym spółka zamierza wydać na inwestycje własne ponad 6 milionów 640 tysięcy, przy czym 2 miliony 700 tys. zł mają stanowić dotacje unijne.    

 

Największą zeszłoroczną inwestycją był zakup nowej śmieciarki marki Iveco, kosztującej prawie 350 000 zł.

270 000 zł spółka wydała na zakup nowej prasy używanej w sortowni.

Około 200 000 zł. zostało wydane na zakup różnego rodzaju pojemników na śmieci, od 120 do 1200 l. W minionym roku spółka MZO rozbudowała kosztem 50 000 zł. system monitoringu, a 20 000 zł. kosztowały nowe czujniki przeciwpożarowe.

Pozostałe wydatki inwestycyjne to między innymi nakłady na: tester diagnostyczny (14 300 zł), utwardzenie powierzchni (48 208 zł), nowe oświetlenie placu wielkogabarytów (14 000 zł), nową wagę do wielkogabarytów (prawie 11 000 zł), waga najazdowa (6 300 zł), czy ściana przeciwpożarowa (6 119 zł).

 

W przyszłym roku nakłady inwestycyjne mają wynieść ponad 6 milionów 600 tys. zł.

Największą przyszłoroczną inwestycją będzie rozbudowa PSZOK-u, która pochłonie 3 600 000 zł 900 000 zł ma pochodzić ze środków własnych spółki, a 2 700 000 zł to będą dotacje unijne. Inwestycja ma być realizowana w latach 2024-2026.

2 000 000 złotych spółka chce wydać na zakup nowych samochodów specjalistycznych, a środki na realizację tej inwestycji mają pochodzić z kredytu bankowego.

350 000 zł ze środków własnych ma kosztować nowa ściana przeciwpożarowa. 250 000 zł MZO chce wydać na montaż instalacji fotowoltaicznej. 200 000 zł pochłonie modernizacja placów pod wielkogabaryty.

Scroll to Top
Skip to content