Komunikat spółki CRK S.A.

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Informujemy, że podczas sesji w dniu 19. czerwca 2023 roku, na wniosek Prezydent Miasta, Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego podjęła ważne decyzje dotyczące sektora gospodarki komunalnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

 

Zapowiedź nadchodzących zmian nadeszła już w 2022 roku, kiedy to 14. września 2022 roku Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego, na wniosek Prezydent Miasta, podjęła uchwałę w sprawie rozpoczęcia procesu likwidacji spółki Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. – ostrowskiego holdingu komunalnego, wyrażając tym samym wolę likwidacji ostrowskiego holdingu komunalnego poprzez przeniesienie na Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski aktywów będących w posiadaniu Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w postaci akcji i udziałów w spółkach komunalnych oraz połączenie spółki Centrum Rozwoju Komunalnego z jedną ze spółek z udziałem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

 

Podczas wczorajszej sesji Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego wyraziła zgodę na umorzenie akcji Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski, w spółce Centrum Rozwoju Komunalnego S.A., w drodze ich nabycia przez spółkę w zamian za udziały i akcje Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w spółkach zależnych, do wartości tych akcji i udziałów oraz na obniżenie kapitału zakładowego – stosownie do wymogów ustawy Kodeks Spółek Handlowych. Ponadto, Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego wyraziła zgodę na połączenie spółki Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. z jej spółką zależną CRK Energia Sp. z o.o., poprzez przejęcie.

 

Spółka Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w listopadzie 2022 roku zleciła kancelarii prawnej szczegółową, wielowymiarową analizę planowanego procesu. Zgodnie z przyjętym scenariuszem, likwidacja struktury holdingowej ma na celu przejęcie aktywów spółki Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. (akcji i udziałów w spółkach zależnych) przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski oraz połączenie ze spółką CRK Energia Sp. o.o. Efektywne osiągnięcie tego celu wymaga: umorzenia akcji Miasta w spółce Centrum Rozwoju Komunalnego S.A., obniżenia kapitału zakładowego, nabycia w zamian za umorzone akcje aktywów obejmujących akcje i udziałów w spółkach zależnych, połączenia poprzez przejęcie ze spółką CRK Energia Sp. z o.o.

 

Rada Miejska podjęła również uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółki CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o., ze spółką Targowiska Miejskie S.A., jako  kontynuację działań zmierzających do reorganizacji przedsiębiorstw w celu konsolidacji działalności, przy jednoczesnym ograniczaniu form prawnych tych działalności.

 

Na dzień dzisiejszy nie określono dokładnego schematu połączenia.

 

Marek Karolczak

Prezes Zarządu

Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.

 

Scroll to Top
Skip to content