Lokalizacja jest całkowicie bezpieczna

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Ostrowska elektrociepłownia w założeniach ma być zwymiarowana na lokalne ostrowskie potrzeby i stanowić małą kompaktową instalację. Nowa instalacja pozwoli również na własne wytwarzanie z odpadów ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji i zasilanie nimi ostrowskich sieci ciepłowniczych i energetycznych w ramach kompleksowego projektu Ostrowskiego Rynku Energetycznego.

 

Dlaczego taka lokalizacja?
Przed podjęciem decyzji odnośnie lokalizacji przyszłej instalacji w Ostrowie Wielkopolskim poddano szczegółowej, merytorycznej analizie pięć lokalizacji: 1. w sąsiedztwie istniejącego wysypiska odpadów przy ulicy Staroprzygodzkiej, 2. przy kotłowni przy ulicy Wrocławskiej, 3. w sąsiedztwie Ostrowskiego Parku Przemysłowego przy ulicy Wrocławskiej, 4. w rejonie stacji elektroenergetycznej przy ulicy Wylotowej oraz 5. w sąsiedztwie Kuźni, na terenach po byłych ZNTK przy ulicy Wrocławskiej.

 

Oceniano je według tych samych kryteriów: spełnienie warunków formalno-prawnych, wielkość i kształt działki, dojazd do nieruchomości, odległość od sieci ciepłowniczej, odległość od sieci elektroenergetycznej, kryterium społeczne – odległość od zabudowań mieszkalnych.

 

– Po szczegółowej analizie różnych wariantów proponowana lokalizacja to teren dawnej elektrociepłowni ZNTK i obecnej strefy przemysłowej przy ul. Wrocławskiej, oddalony około 300 metrów od zabudowań mieszkalnych, obszar o dużym i rosnącym zapotrzebowaniu na energię. Walorem techniczno-infrastrukturalnym jest bliskość własnej sieci energetycznej i ciepłowniczej, a także odpowiednia wielkość i kształt działki. – wskazuje dr inż. Haziak, współautor koncepcji ostrowskiej elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę.

 

Jak to robią inni – czy europejskie instalacje są lokalizowane w miastach?
Instalacje do termicznego przekształcania odpadów od wielu lat funkcjonują na całym świecie, nie tylko w Europie. Zakłady często położone są w centrach zurbanizowanych miast (Sztokholm, Osaka, Wiedeń, Zurych, Monachium, Barcelona, Kłajpeda, Tokio czy Paryż). Najlepsze dostępne technologie, między innymi w zakresie oczyszczania spalin, gwarantują bezpieczeństwo mieszkańców. Takie rozwiązania będą zastosowane również w lokalnej instalacji, która powstanie w Ostrowie Wielkopolskim.

 

 

Na świecie funkcjonuje ponad 2000 takich instalacji. W samej Japonii jest ich ponad 1200, w Chinach ok. 300, w Europie ok. 500.

 

Jest wiele przykładów miast, które lokalizują takie instalacje w zurbanizowanym otoczeniu.

W Kopenhadze (Dania) stoi bodaj najczystsza ekologicznie w Europie i na świecie instalacja CoppenHill. Rocznie na zieloną energię zamieniane jest tu aż 440 000 odpadów. Obiekt jest bardzo ciekawy architektonicznie. Jest na nim mnóstwo zieleni, szlaki turystyczne, a nawet… stok narciarski i sztuczna ściana wspinaczkowa.

 

fot. https://www.copenhill.dk/

 

Instalacja termicznego przekształcania Spittelau we Wiedniu (Austria) jest również atrakcją turystyczną. To kolorowy budynek, który wygląda jak muzeum sztuki nowoczesnej. Jego projektantem jest znany austriacki architekt i artysta Friedensreich Hundertwasser.

 

http://www.wienenergie.at/

 

Nowoczesny obiekt przemysłowy, jaką jest instalacja w niewielkiej miejscowości Roskilde (Dania), powstał w 2014 roku i z miejsca stał się ikoną tego miasta. Budynek nawiązuje zarówno do historycznej części miasta jak i tej przemysłowej. Na jednej stronie niewielkiego jeziora są miejskie zabudowania, po drugiej stoi taka instalacja. Otwarte przestrzenie wokół budynku oraz wysoka na 100 metrów wieża mieszcząca komin instalacji, wzmacniają efekt dominacji obiektu nad lokalizacją i znajdującą się tam zabudową.

 

fot. eko-impuls.pl

 

Wśród innych instalacji termicznej przeróbki odpadów w Europie, znajdujących się na terenie miast lub w ich bezpośredniej bliskości, należy wymienić: ZTPO w Kłajpedzie (wydajność: 250 000 Mg/rok odpadów komunalnych, technologia: rusztowa, system oczyszczania spalin: pół-suchy, rok oddania do eksploatacji 2013), ZTPO- Sant Adrià de Besòs w Barcelonie (360 000 Mg/rok, technologia: rusztowa, system oczyszczania: pół-suchy, generalna przebudowa 2014), ZTPO w Londynie (420 000 Mg/rok odpadów komunalnych, produkuje energię elektryczną zaspakajając potrzeby 48,000 gospodarstw domowych, czy ZTPO w Monachium (680 000 Mg/rok odpadów komunalnych).

 

A jak to wygląda w Polsce?
W Polsce działa obecnie tylko 8 instalacji termicznej przeróbki odpadów na energię; w Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Szczecinie, Gdańsku, Rzeszowie, Krakowie i Białymstoku. Większość z nich została ulokowana w obrębie miasta lub tuż przy jego obrzeżach.

 

Kraków 
Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie (Ekospalarnia) został wybudowany jako odpowiedź na potrzeby ekologiczne Krakowa. Zakład jest zlokalizowany w południowo-wschodniej części miasta Krakowa na terenie Dzielnicy XVIII – Nowa Huta, przy ul. Jerzego Giedroycia 23. Jego właścicielem i operatorem jest Krakowski Holding Komunalny SA w Krakowie. Zakład może przetworzyć w ciągu roku maksymalnie 245 tys. ton odpadów komunalnych.

fot. Archiwum KHK SA

 

Poznań
Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu jest jedyną w Polsce tego typu instalacją do termicznego przekształcania odpadów komunalnych zrealizowaną na mocy umowy Partnerstwa Publiczno – Prywatnego zawartej w dniu 8 kwietnia 2013 r. pomiędzy Miastem Poznaniem, a SUEZ Zielona Energia Sp. z o.o. Instalacja mieści się przy ulicy Energetycznej, w obrębie miasta.  Jej maksymalna wydajność to 210 000 ton odpadów rocznie.

 

fot. poznan.pl

 

Warszawa
Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) zlokalizowany jest przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie, na terenie dzielnicy Targówek. ZUSOK funkcjonuje od 2001 roku jako wielofunkcyjna instalacja odzysku, której elementem jest sortownia oraz instalacja termicznego przekształcania.

 

fot.zusok

 

To bezpieczna instalacja

Elektrociepłownia na paliwa alternatywne i biomasę to nowoczesna, bezpieczna dla zdrowia i środowiska instalacja, spełniająca surowe wymagania emisji zanieczyszczeń, w której produkowane ma być ciepło i energia elektryczna w wysokosprawnej kogeneracji z przetworzonych odpadów komunalnych i biomasy na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

– Stosowane nowoczesne technologie i rygorystyczne normy sprawiają, że taka instalacja jest neutralna środowiskowo i całkowicie bezpieczna dla okolicznych mieszkańców i całego otoczenia miasta. Z tego względu w wielu europejskich miastach funkcjonują one bez przeszkód w ścisłych centrach miast. Proponowana lokalizacja to w dodatku teren strefy przemysłowej, oddalony około 300 metrów od zabudowań mieszkalnych i odtworzenie miejsca dawnej elektrociepłowni ZNTK – wskazuje dr inż. Haziak.

 

 

Scroll to Top
Skip to content