Marek Karolczak nowym prezesem CRK

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

25 czerwca 2021 roku zakończyła się kadencja Bartosza Ziółkowskiego, prezesa spółki Centrum Rozwoju Komunalnego w Ostrowie Wielkopolskim. Na nową kadencję Rada Nadzorcza spółki powołała Marka Karolczaka.

 

Marek Karolczak jest absolwentem Technikum Ceramicznego w Krotoszynie (1975- 1980) – specjalność technik ceramik oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (1980-1985), specjalizacja – materiały budowlane, gdzie zdobył tytuł magistra inżyniera chemika.

 

Doświadczenie zawodowe:

Od 1985 do 2012  pracował na różnych stanowiskach w Krotoszyńskim Przedsiębiorstwie Ceramiki Budowlanej  CERABUD SA. Był między innymi inspektorem ds. technologiczno- produkcyjnych, kierownikiem działu postępu technicznego i nowych wdrożeń, głównym technologiem, kierownikiem działu kontroli jakości i laboratorium, dyrektorem ds. technicznych i produkcji.

Od 2012 do 2015 roku Marek Karolczak był Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w  Jarocinie. Do jego obowiązków należało między innymi zarządzanie spółką komunalną, przygotowywanie i realizacja wieloletnich planów inwestycyjnych, pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych (krajowych i unijnych) na realizację inwestycji, restrukturyzacja spółki.

Od roku 2015 do chwili obecnej Marek Karolczak jest Prezesem Zarządu WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w  Ostrowie Wielkopolskim.

 

Zebrane doświadczenie poza spółką:

  • 1987- 1995 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Krotoszynie, stanowisko: nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum Ceramicznym
  • 1994 -2014 Polski Komitet Normalizacji, członek Komitetu Technicznego nr 233 ds. konstrukcji murowych. Zakres obowiązków: przygotowywanie, opiniowanie i ustanawianie PN-EN norm dotyczących konstrukcji murowych.
  • 1998 – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych – rzeczoznawca SITMB o specjalności produkcja technologia i jakość surowców i materiałów z zakresu ceramiki budowlanej. Członek kolegium redakcyjnego Czasopisma Ceramika Budowlana i Silikaty.
  • 1999 – 2005 V-ce Prezes Spółki „ CERAMBUD” sp. z o.o. w Warszawie- spółka prowadziła działalność handlowo-usługową
  • 2003 – TUV SUD Polska. Uzyskane uprawnienia rzeczoznawcy i eksperta z zakresu systemów zapewnienia jakości wg ISO 9001 i ISO 14001 w zakresie branży – szkło, ceramika i obróbka kamienia
  • 2017 Członek Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie
  • 2019 – TUV SUD Polska Sp z o.o. Uzyskanie certyfikatu eksperta GHG z zakresu raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych.

 

Marek Karolczak pracuje w ostrowskim holdingu od 2015 roku, jako prezes Wodkan S.A. Spółka zrealizowała w tym czasie między innymi kompleksową modernizacje stacji uzdatniania wody, budowę jednej z najnowocześniejszych w Polsce suszarni osadów ściekowych.

Z rozmachem rozbudowywana jest także sieć wodociągowo-kanalizacyjna i deszczowa oraz zbiorniki retencyjne.

Scroll to Top
Skip to content