Nowa taryfa za wodę i ścieki

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Zarząd WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. informuje, iż decyzją PO.RZT.70.40.2022/D/PH z dnia 03.07.2023 r., wydaną przez organ regulujący Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na okres trzech lat.

 

Taryfy WODKAN S.A. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski zostały opublikowane na BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 18.07.2023 r., w związku z powyższym wchodzą w życie z dniem 26.07.2023 r.

 

 

Przykładowy miesięczny wzrost kosztu zużycia wody i odbioru ścieków na przeciętną 4-osobową rodzinę w Ostrowie Wielkopolskim

  • norma 3 m3 na osobę, ilość zużywanych m3 w miesiącu – 12 m3

 

 

wyszczególnienie wartość faktury  NETTO wartość faktury BRUTTO
taryfowa grupa odbiorców usług grupa taryfowa/
cena , opłata abonamentowa
taryfa obowiązująca
2023
taryfa nowa

od 26.07.2023 r. 2023/2024

zmiana realna zmiana % taryfa obowiązująca
2023
taryfa nowa

od 26.07.2023 r. 2023/2024

zmiana realna zmiana %
odbiorcy (gospodarstwa domowe, pozostali) rozliczający się na podstawie wskazań wodomierza głównego; odbiorca korzysta z usługi dostawy wody i odbioru ścieków
wartość faktury netto
121,01 144,76 23,75 119,63% 130,69 156,34 25,65 119,63
–  cena wody (zł/m3) 3,17 3,76 0,59 118,61% 3,42 4,06 0,64 118,71
– opłata abonamentowa – stawka (zł/m-c) 7,53 9,28 1,75 123,24% 8,13 10,02 1,89 123,25
– cena ścieków bytowych (zł/m3) 5,95 7,08 1,13 118,99% 6,43 7,65 1,22 118,97
– opłata abonamentowa – stawka (zł/m-c) 4,04 5,40 1,36 133,54% 4,36 5,83 1,47 133,72
Scroll to Top
Skip to content