Nowe specjalistyczne pojazdy dla Wodkanu

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Dwa nowoczesne, specjalistyczne pojazdy do czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej zakupił ostrowski Wodkan.

Do tej pory Wodkan dysponował trzema samochodami specjalistycznymi dwufunkcyjnymi ssąco-płuczącymi.

Niedawno flota specjalistycznych pojazdów Wodkanu do tych celów została wzbogacona o kolejne dwa samochody, warte łącznie 2 898 999 zł, z czego 1 848 111 zł zostało pokryte z dotacji. Dzięki zakupowi, w skład floty specjalistycznej wchodzą cztery samochody dwufunkcyjne ssąco-płuczące i jeden samochód specjalistyczny do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody.

 

 

Pierwszym zakupionym nowym pojazdem specjalistycznym jest samochód ssąco-płuczący do czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej marki Dobrowolski. Sprzęt kosztuje niemal 1 mln zł, a kwota dotacji wyniosła 636 862,50 zł.

To samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji, na podwoziu marki Scania, przeznaczony do czyszczenia kanałów o średnicy od 50 do 800 mm pod wysokim ciśnieniem, z możliwością jednoczesnego zasysania osadów. Zabudowa pojazdu pozwala na usuwanie osadów z wpustów ulicznych i studzienek oraz do wypompowywania wody z różnego rodzaju zbiorników bezodpływowych, zalanych piwnic, itp. Pojemność dwukomorowego zbiornika pojazdu to 8000 litrów, z podziałem na dwie części po 4000 litry wody i osadu.

Zbiornik wyposażony jest w wysięgnik kasetowy z ssawą, umożliwiający pionowe wprowadzenie rury ssawnej, z możliwością obrotu o kąt 180 stopni i zasysanie osadu przy pomocy kompresora o wydajności 1280m3/h.

Zabudowa pojazdu wyposażona jest w dwie wciągarki na wąż ciśnieniowy o średnicy DN25, o długości 120 m, oraz wąż ciśnieniowy o średnicy DN13 o długości 60 m. Wykonywane są nimi czynności czyszczenia kanałów pod wysokim ciśnieniem, za co odpowiada pompa wodna Uraca o wydajności 333 l / min. i ciśnieniu roboczym 170 bar.

Samochodem można wykonywać pracę w okresie zimowym, temperaturach ujemnych z uwagi na zamontowane urządzenia grzewcze Hydronic o mocy cieplnej 30 kW.

 

 

Drugi zakupiony pojazd specjalny marki Müller, przeznaczony jest do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji z systemem odzysku wody. Jego wartość wynosi 1 899 999 zł, a dotacja wynosi 1 211 249,36 zł.

Pojazd Müller Canalmaster F110E WA Recycler Type I służy do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni. Wyposażenie tego pojazdu umożliwia czyszczenie rur o średnicach od DN 50 – DN2500. Pojazd posiada system odzyskiwania wody. Poprzez system filtrowania zassanego z kanału osadu, odzyskuje wodę̨ i wykorzystuje ją dalej do czyszczenia kanalizacji. Jest to cykl ciągły, który wyklucza konieczność́ uzupełniania zbiornika wodą pitną.

Pojazd wyposażony jest w innowacyjne sterowanie MU-Cockpit umożliwiające integrację z mapami cyfrowymi oraz umożliwia pełną analizę pracy pojazdu.

Pojazd wyposażony jest również w zbiornik o pojemności 11 000 litrów, dzielony przegrodą umożliwiającą  maksymalne wykorzystanie w trzech ustawieniach, pompę ciśnieniową Uraca P3-45 o wydajności 350 litrów na minutę przy ciśnieniu 205 bar oraz pompę ssącą CVS Vacustar 1600 o wydajności 1600m3/h.

Zakupy zostały zrealizowane w ramach programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski”, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach: osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

 

Scroll to Top
Skip to content