Nowe stawki opłat za zagospodarowanie odpadów

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

W Ostrowie Wielkopolskim, od lutego 2022 roku, będą obowiązywać nowe stawki opłaty za odpady. Zmiana stawek to efekt wzrostu kosztów systemu gospodarowania odpadów na co wpływ mają m.in. rosnąca ilość odpadów oraz koszt ich zagospodarowania, czy wzrost kosztów energii i paliwa. Utrzymane zostają ulgi dla mieszkańców, a więc częściowe zwolnienie z opłat dla rodzin wielodzietnych oraz dla mieszkańców, którzy kompostują bioodpady.

 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gmin, system komunalny powinien się samofinansować. Wyłącznie w bardzo wyjątkowych sytuacjach można dokładać do systemu z budżetu miasta.

 

Główne składowe systemu to zagospodarowanie odpadów, odbiór i transport, działania ekologiczne, administracja systemu oraz prowadzenie (w przypadku Ostrowa Wielkopolskiego) dwóch punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do których mieszkańcy mogą zawozić odpady komunalne w ramach uiszczanej co miesiąc opłaty. System gospodarki odpadami w Ostrowie Wielkopolskim oparty jest na pięciu frakcjach: metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpady niesegregowane (zmieszane) oraz bioodpady.

 

W bieżącym roku zagospodarowanie odpadów komunalnych to dla Ostrowa Wielkopolskiego koszt – 12 673 510 złotych, ich odbiór i transport to kwota 5 704 045,89 złotych, utrzymanie i prowadzenie PSZOK 1 036 317,24 złotych, a ekologiczne działania edukacyjne to 82 tys. złotych. W sumie to 19 495 873,13 złotych.

 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gmin, system komunalny powinien się samofinansować. Wyłącznie w bardzo wyjątkowych sytuacjach można dokładać do systemu z budżetu miasta.

 

Miasto Ostrów Wielkopolski jest jednym z nielicznych samorządów, który objął część mieszkańców dużą, bo 30% ulgą dla rodzin wielodzietnych. Jej jednoroczny koszt dla Miasta to około 0,5 mln złotych – kwota ta jest corocznie dokłada do systemu. Ostrów Wielkopolski to również jeden z nielicznych samorządów w regionie, które odbiera bezpośrednio od mieszkańców odpady wielkogabarytowe, co również wpływa na koszty funkcjonowania systemu.

 

Na wzrost ponoszonych kosztów za gospodarowanie odpadów komunalnych wpływ mają: koszt odbioru i transportu odpadów komunalnych oraz rosnąca ilości wytwarzanych i zagospodarowanych odpadów komunalnych. W 2014 roku mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego produkował 307,8 kg odpadów komunalnych, natomiast w 2020 roku było to już 425,5 kg. Liczba ta nieustannie rośnie. Podobnie jest w przypadku odpadów wielkogabarytowych. W 2014 roku mieszkaniec naszego miasta oddawał średnio 5,3 kg odpadów wielkogabarytowych, natomiast w 2020 roku już 21,2 kg odpadów wielkogabarytowych.

 

Bezpośredni wpływ na wzrost kosztów systemu gospodarowania odpadów, a w związku z tym konieczność zmiany stawki opłaty śmieciowej, mają przede wszystkim:

 • ilość odpadów i rosnący koszt ich zagospodarowania,
 • wzrost kosztów energii oraz paliwa,
 • rosnąca kwota minimalnego wynagrodzenia,
 • tzw. opłata marszałkowska, czyli opłata za korzystanie ze środowiska, która wzrasta z każdym rokiem,
 • wzrost kosztów sprzedaży surowca (pre-RDF).

 

Zagospodarowanie odpadów komunalnych w 2022 roku to będzie już kwota 13 470 000 złotych, natomiast odbiór i transport to wzrost o minimum 5 %, a więc w budżecie musimy zabezpieczyć 6 233 396 złotych, utrzymanie i prowadzenie PSZOK to również wzrost o 5%, czyli kwota 1 088 134 złotych. Natomiast ekologiczne działania edukacyjne pozostanie na poziomie 82 tys. złotych. Szacowany budżet na przyszły rok wyniesie co najmniej 20 900 000 złotych.

 

Aktualna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • 25,00 zł/osoba/m-c – podstawowa,
 • 23,00 zł/osoba/m-c – uwzględniająca zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2,00 zł/osoba za zagospodarowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku,
 • 17,50 zł/osoba/m-c – uwzględniająca zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 30% dla rodzin wielodzietnych,
 • 50,00 zł/osoba/m-c – niedopełnienie obowiązku segregacji.

 

Wysokość obecnych stawek w przykładowych samorządach w naszym regionie (przed planowanymi podwyżkami)

 • gmina Ostrów Wielkopolski – 29 złotych; gmina Przygodzice – 29 złotych; Kalisz – 29 złotych w zabudowie wielorodzinnej, w zabudowie jednorodzinnej 31 złotych; Rozdrażew – 29 złotych;       Koźmin Wielkopolski – 28 złotych; Raszków – 23 złote; Sieroszewice – 25 złotych; Ostrzeszów – 27 złotych; Krotoszyn (Eko Siódemka) – 29,5 złotych; Środa Wielkopolska – 30 złotych; Piła – 30 złotych.

 

 

Podczas ostatniej sesji, Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego przyjęła nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami podczas listopadowej sesji.

 

Nowe stawki obowiązujące od lutego 2022 roku

 • 29,00 zł/osoba/m-c – podstawowa,
 • 27,00 zł/osoba/m-c – uwzględniająca zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2,00 zł/osoba za zagospodarowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku,
 • 20,30 zł/osoba/m-c – uwzględniająca zwolnienie w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 30% dla rodzin wielodzietnych,
 • 58,00 zł/osoba/m-c – niedopełnienie obowiązku segregacji.

Utrzymane zostają ulgi dla mieszkańców: zwolnienie w wysokości 2 zł dla około 5 tys. ostrowian, którzy kompostują odpady w przydomowych kompostownikach oraz 30% zwolnienia z opłat dla około 4 590 osób z rodzin wielodzietnych.

 

Wciąż obowiązują wcześniej złożone deklaracje śmieciowe, a nowe stawki nie tworzą konieczności złożenia kolejnych deklaracji. Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego otrzymają zawiadomienie dotyczące nowych stawek. Nowe deklaracje mają obowiązek złożyć mieszkańcy, którzy dokonują zmian np. dotyczących liczby osób zamieszkałych lub wyrażają chęć skorzystanie z dostępnych ulg w opłacie.

Scroll to Top
Skip to content