Ostrowianie z wizytą w Poznaniu

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Kilkudziesięciu mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, zainteresowanych planami budowy spalarni odpadów, uczestniczyło w wyjeździe studyjnym do Poznania i obejrzało działającą tam instalację termicznego przetwarzania odpadów. Na miejscu ostrowianie mogli się zapoznać z funkcjonowaniem spalarni, jej zabezpieczeniami i systemem monitorowania.   

 

To był już czwarty w ogóle i trzeci w tym roku wyjazd studyjny zorganizowany przez Centrum Rozwoju Komunalnego dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego zainteresowanych planami budowy spalarni odpadów. Po dwóch wizytach w Koninie przyszła pora na zapoznanie się z działalnością spalarni w Poznaniu.

To olbrzymia, niemal 10 razy większa od planowanej w Ostrowie, instalacja funkcjonująca na terenie miasta. Całość systemu działa w formule partnerstwa prywatno-publicznego, w którym miasto Poznań zleca konkretne zadania firmie prywatnej – powiedział Robert Leszczyński, zastępca dyrektora Zakładu Termicznego Przetwórstwa Odpadów Komunalnych w Poznaniu.

– Generalnie, spalarnia jest domknięciem systemu gospodarki odpadami, przetwarzając frakcję resztkową odpadów komunalnych z miasta Poznania i kilku sąsiednich gmin. Dodatkowo produkujemy ciepło na potrzeby lokalnego systemu ciepłowniczego. Tego typu instalacje doskonale wpisują się w gospodarkę odpadami i system gospodarki cieplnej, który teraz musi być zdekarbonizowany. Funkcjonując w systemie partnerstwa prywatno-publicznego, miasto Poznań ma stałą cenę za funkcjonowanie instalacji spalarni odpadów. Dzięki temu, Poznań może tak zaplanować swój budżet, żeby cena za odpady dla mieszkańca była odpowiednio niska. Inaczej mówiąc, instalacja termicznego przetwarzania odpadów ma pozytywny wpływ na stabilizację cen odbioru śmieci dla mieszkańców – mówi dyrektor Leszczyński.

 

 

 

Uczestników wyjazdu interesował problem ewentualnych uciążliwości związanych z instalacją. Praktycy z Poznania, obsługujący już od ok. 7 lat spalarnię, podkreślają że w każdej tego typu instalacji obowiązkowy jest kompleksowy system monitorowania odpadów i spalin.

– Mamy kompleksowy system oczyszczania spalin, który zdecydowanie obniża emisję. Wszystkie wymagane wskaźniki są na bieżąco monitorowane i ich wartości są znacznie poniżej dopuszczalnych wartości, badanych w sposób ciągły i okresowy. Informacja o aktualnym stanie emisji jest dostępna dla każdego mieszkańca. Każdy może się zapoznać  się z aktualnymi wskaźnikami na tablicy stojącej przed budynkiem spalarni oraz na specjalnej, dostępnej dla każdego, stronie internetowej – podkreśla dyrektor Robert Leszczyński.

 

 

Zenon Musialski prezes spółki CRK Energia mówił o celach wyjazdu zorganizowanego dla mieszkańców Ostrowa.

– Robimy to przede wszystkim po to, żeby przekonać mieszkańców że budowa podobnej instalacji w Ostrowie jest niezbędnie potrzebna, pozwoli oszczędzić pieniądze w postaci mniejszych opłat za odpady, za śmieci. Do tego będzie tańsze ciepło i tańsza energia elektryczna, powiązana z Ostrowskim Rynkiem Energetycznym. Wizyta w Poznaniu ma również pokazać, że nie ma ze spalarni żadnych zapachów, żadnych zanieczyszczeń, a wszystko jest nieustannie monitorowane – mówi prezes CRK Energia.

Instalacja poznańska obsługuje ok. 210 tys. ton odpadów rocznie. Ostrów Wielkopolski planuje budowę spalarni na około 22 tys. ton odpadów rocznie, czyli wyłącznie na swoje potrzeby.

Scroll to Top
Skip to content