Oświadczenie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego

Facebook
Twitter
Email
Drukuj
ozc

Zarząd OZC S.A. nawiązując do artykułu opublikowanego na portalu infostrow.pl w dniu 26.01.2024 oświadcza, że zawarte w nim zarzuty i komentarze są nieprawdziwe.

 

Jednocześnie  z całą stanowczością podkreślamy, że celem OZC S.A. jest uzyskanie zgody URE na nową taryfę obniżającą cenę ciepła o ponad 20%. Aktualnie Spółka oczekuje na jej zatwierdzenie. Nowy wyznaczony termin na załatwienie sprawy przez URE, to 9 lutego 2024 r.

W tym kontekście zarzuty redakcji portalu są absurdalne. W ocenie Spółki stanowią element brudnej kampanii przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi.
To właśnie bowiem zarzucana Spółce OZC konieczność modyfikacji i uzupełnienia wniosku do URE,  umożliwiła OZC S.A. uwzględnienie w nim niższych cen paliw oraz kosztów emisji CO2 niż te w pierwotnym wniosku.

Ceny paliw, które wskazano w zmodyfikowanym wniosku, w ocenie Spółki umożliwiają już teraz obniżenie ceny ciepła o ponad 20%, czego nie można by uzyskać w pierwszym wniosku z czerwca 2023 r., gdy ceny paliw były wtedy dużo wyższe.

Czerwcowy wniosek zawierał bowiem ówczesne wyższe ceny paliw i uprawnień do emisji CO2, które obowiązywały od początku 2023 r. do czasu złożenia wniosku, tj. do czerwca 2023 r. Jednocześnie w tym samym czasie Spółka złożyła wniosek o koncesję dla nowych źródeł kogeneracyjnych, tj. źródeł, które jednocześnie wytwarzają ciepło oraz prąd, i  na które OZC uzyskał jedno z trzech dofinansowań z NFOŚiGW. Źródła te są wykluczone z opłaty za emisję CO2. Ich praca powoduje, że opłaty za emisje CO2, jakie OZC musi ponosić co roku – powinny zostać obniżone o około 3 mln zł (W samym 2022 roku, OZC S.A, musiał zapłacić z tego tytułu około 18 mln zł!)

Aby zatwierdzić taryfę, należy najpierw uzyskać koncesję. Ze względu na fakt, że inwestycja została zakończona 22 grudnia 2023 r., część dokumentów z oczywistych względów można było wysłać do URE dopiero po jej zakończeniu. W związku powyższym, podkreślamy, że komentarze i zarzuty zawarte w artykule portalu infostrow.pl są nieprawdziwe.

Zarząd OZC S.A.

Ostrów Wielkopolski, dnia 27 stycznia 2024 r.

 

Treść zawiadomienia URE – do pobrania 

Scroll to Top
Skip to content