Plany MZGM na rok 2021

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

MZGM przyjął do realizacji kolejne cele i przedsięwzięcia na 2021 rok związane z inwestycjami i remontami, jak również planami unowocześnienia spółki i dostosowaniem jej do aktualnych standardów i wymogów rynku.

 

Nadrzędnym celem spółki na rok 2021 jest realizacja Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na lata 2018-2022, między innymi poprzez kontynuację Ostrowskiego Przyjaznego Programu „dla systematycznych”, który cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród młodych mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego.

 

Mimo, że spółka w grudniu 2020 r. oddała do użytkowania dwa budynki, to Zarząd MZGM rozpoczął już procedury związane z budową dwóch kolejnych nieruchomości, które powstaną przy ul. Klasztornej 20A i ul. Klasztornej 20B. Na budynki te przygotowana została już dokumentacja i rozpisano przetarg, który wyłoni wykonawcę prac jeszcze w I kwartale tego roku i pozwoli na szybkie rozpoczęcie tej tak ważnej dla spółki i miasta inwestycji. Zakończenie budowy oraz oddanie do użytkowania budynków przy ul. Klasztornej 20A i ul. Klasztornej 20B planowane jest na koniec na II kwartału 2022 r. Jeszcze w tym roku spółka rozpocznie proces przyjmowania wniosków. Informacje o tym pojawią się na stronie internetowej Spółki, w lokalnej prasie oraz na portalach internetowych.

 

Oprócz programu mieszkaniowego, spółka MZGM realizuje priorytetowe większe i mniejsze zadania związane z realizacją Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy, do których w szczególności należą: remonty pustostanów o standardzie komunalnym i socjalnym, remonty związane z wydzielaniem łazienek, wymianą okien, drzwi zewnętrznych, remontami dachów, wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnych, malowaniem klatek schodowych. Modernizacja zasobu mieszkaniowego MZGM uwzględnia również szczególnie ważne zadania polegające na ociepleniu budynków, zarówno własnych, jak również tych z udziałem spółki. Te prace mają w przyszłości zapewnić zmniejszenie kosztów bieżącej eksploatacji nieruchomości.

 

Innym bardzo istotnym kierunkiem działań inwestycyjnych spółki związanych z ochroną środowiska jest sukcesywne podłączanie do miejskiej sieci ciepłowniczej spółki OZC. W planach Spółki na rok 2021 jest podłączenie kolejnych czterech budynków w ścisłym centrum miasta.

 

MZGM przeznaczy w roku 2021 na inwestycje i remonty budynków należących do spółki, jak również do wspólnot mieszkaniowych, kwotę ponad 2,5 miliona złotych, co pozwoli na utrzymanie wysokiego poziomu wydatków remontowych z lat poprzednich. Sporządzanie i aktualizowanie długo- i krótkookresowych planów inwestycyjnych i remontowych spółki zapewnia modernizację i zagospodarowanie istniejącej substancji mieszkaniowej w oparciu o zasadę dopasowania do Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy. Poprzez wszystkie te działania zgodnie z obowiązującym prawem i uregulowaniami wewnętrznymi, spółka MZGM zapewnia racjonalne zarządzanie posiadaną substancją mieszkaniową. W ten sposób spełniane są oczekiwania właścicieli oraz najemców.

Scroll to Top
Skip to content