Podsumowanie i plany na przyszłość MZGM

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Zarząd Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej podsumował najważniejsze dokonania dwóch lat swojej pracy i wyznaczył priorytety na najbliższe lata działalności. Wśród najważniejszych celów spółka wymienia poprawę efektywności energetycznej budynków, zintensyfikowanie działań remontowych i sukcesywne podnoszenie standardu wyposażenia lokali użytkowych i mieszkaniowych.

 

Nadrzędnym celem dla zarządu spółki w 2020 r. jest utrzymanie poziomu remontów zasobów mieszkaniowych na poziomie zgodnym z Wieloletnim Programem Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na lata 2018 – 2022. W tym celu kontynuowane są priorytetowe zadania polegające w szczególności na wydzieleniu łazienek, wymianie okien, remoncie dachów, rynien, drzwi, instalacji, pracach malarskich.

 

W minionych dwóch latach jednym z najważniejszych realizowanych zadań była zakrojona na szeroką skalę termomodernizacja budynków. Takie działania przynoszą wymierne korzyści ekonomiczne. Polegają one na zmniejszeniu kosztów eksploatacji budynków, a zwłaszcza kosztów ogrzewania, poprzez ograniczenie zużycia energii. Wzrasta dzięki temu wartość rynkowa nieruchomości, poprawie ulega wygląd budynku przez odświeżenie elewacji.

Nie bez znaczenia są tu również wynikające z termomodernizacji korzyści zdrowotne dla mieszkańców z powodu zmniejszenia wilgotności i pleśni oraz korzyści ekologiczne polegające na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Dlatego kontynuacja rozpoczętego procesu poprawy efektywności energetycznej budynków, zarówno własnych, jak i tych z udziałem spółki, będzie szczególnie ważnym zadaniem dla zarządu.

 

Innym ważnym celem będzie współpraca MZGM z Ostrowskim Zakładem Ciepłowniczym S.A. przy dalszej eliminacji indywidualnego ogrzewania piecowo – węglowego i sukcesywnego podłączania budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej.

W celu dalszego zintensyfikowania działań remontowych i modernizacyjnych wykorzystywane będą zewnętrzne źródła finansowania, głównie w obszarze wspólnot mieszkaniowych z udziałem MZGM Sp. z o.o.

 

Kolejnym priorytetowym zadaniem w roku 2020 i latach następnych będzie poprawa efektywności gospodarowania lokalami użytkowymi, głównie poprzez sukcesywne podnoszenie standardu ich wyposażenia. Chodzi głównie o wymianę instalacji centralnego ogrzewania, czy montaż klimatyzacji, co stanowi istotną kwestię zainteresowania najmem takich lokali i korzystniejszych dla spółki stawek czynszu w procedurach przetargowych.

 

Ważnym zadaniem dla zarządu spółki będzie również kontynuacja Ostrowskiego Przyjaznego Programu „Dla systematycznych”. Ten cieszący się dużym powodzeniem program budowy mieszkań będzie bardziej dostępny dla młodych nabywców lokali, a także właściwie zabezpieczy interesy spółki.

 

Programy realizowane przez MZGM obecnie i podlegające kontynuacji w latach następnych

Program odpracowania długów

Program podpisywania ugód i porozumień z tytułu zaległości czynszowych

Program „Dla przedsiębiorczych” dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Oferta obejmuje wynajem lokali użytkowych o powierzchni do 40m2  będących w zasobach MZGM na preferencyjnych warunkach cenowych. Ich lokalizacja to centrum miasta. Okres preferencyjnego wynajmu obejmuje 2 lata od momentu podpisania umowy najmu

Ostrowski Przyjazny Program „dla systematycznych”

 

 

Na przełomie października i listopada br. zostaną oddane kolejne 2 budynki przy  ul. Klasztornej 18a i 20. Zarząd spółki wdrożył już prace nad przygotowaniem dokumentacji i zabezpieczeniem finansowym kolejnej inwestycji tj. budowy dwóch kolejnych budynków 16-rodzinnych, których zakończenie planowane jest  na jesień 2022r.

Zgodnie z Uchwałą nr 16/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30.09.2019r. spółka uruchomiła z dniem 1 października 2019 r. sprzedaż lokali komunalnych. Wnioski o wykup będą przyjmowane przez Spółkę tylko do końca 2020 r.

 

 

 

 

Przewiń do góry Skip to content