Poszerzone konsultacje początkiem drogi…

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Poszerzone konsultacje społeczne z intencyjnym pytaniem “Czy Ostrów Wielkopolski potrzebuje elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę?” przeprowadzone zostały od 16 lutego do 17 marca z inicjatywy Centrum Rozwoju Komunalnego. Mimo trwającej pandemii i aktualnych ograniczeń, stały się okazją do wspólnej dyskusji o potrzebach naszego miasta w zakresie gospodarki odpadami i rozwoju lokalnych źródeł ciepła i energii elektrycznej.

 

– Od strony prawnej na tym wstępnym etapie przygotowania ewentualnej inwestycji nie mieliśmy obowiązku przeprowadzać takich konsultacji społecznych. Jednak sami je zainicjowaliśmy, bo wypełniając nasze zadanie projektowania przyszłości gospodarczej miasta i mierzenia się również z niełatwymi wyzwaniami, od samego początku mamy przekonanie, że absolutnie nie chcemy robić czegokolwiek wbrew woli ostrowian. Jeśli potencjalna instalacja, której – jak wskazują przeprowadzone branżowe analizy naukowe i eksperckie – nasze miasto potrzebuje, ma być realizowana, powinna być ostrowską inwestycją zgody i porozumienia, zarówno w sferze społecznej jak i politycznej – podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Wypełniając nasze zadanie projektowania przyszłości gospodarczej miasta i mierzenia się również z niełatwymi wyzwaniami, od samego początku mamy przekonanie, że absolutnie nie chcemy robić czegokolwiek wbrew woli ostrowian.

Beata Klimek,  prezydent Ostrowa Wielkopolskiego

 

W okresie 30-dniowych ogólnomiejskich konsultacji społecznych o charakterze intencyjnym – mimo utrudnień związanych z trwającą pandemią – Centrum Rozwoju Komunalnego zorganizowało m.in. spotkanie inaugurujące dla lokalnych mediów, spotkanie online dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców oraz specjalny panel naukowo-ekspercki.

 

 

W dodatku udało się nadać konsultacjom hybrydowy charakter i przeprowadzić twórcze i konstruktywne bezpośrednie spotkania z przedstawicielami Klubów Radnych w Radzie Miejskiej oraz najbardziej zainteresowanych Rad Osiedli.

 

– Szczególnie dziękuję obecnym 3 marca na specjalnym spotkaniu radnym Markowi Śliwińskiemu, Mariuszowi Leki  i Piotrowi Lepce oraz przedstawicielom mieszkańców osiedli “Powstańców Wielkopolskich” i “Kamienice Stare” za merytoryczne podejście do tematu i spokojną, rzeczową rozmowę. To dobry przykład, że o tej złożonej sprawie i niełatwym wyzwaniu potrafimy wspólnie rozmawiać w racjonalny, mądry i odpowiedzialny sposób, z troską o nasze miasto i jego potrzeby – wskazuje prezes Centrum Rozwoju Komunalnego Bartosz Ziółkowski.

O tej złożonej sprawie i niełatwym wyzwaniu potrafimy wspólnie rozmawiać w racjonalny, mądry i odpowiedzialny sposób, z troską o nasze miasto i jego potrzeby.

Bartosz Ziółkowski, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego

W trakcie konsultacji społecznych mieszkańcy przekazali szereg szczegółowych pytań i opinii dot. potencjalnej instalacji. Obecnie trwa opracowywanie szczegółowego raportu z przeprowadzonych konsultacji społecznych, który będzie gotowy do 15 kwietnia. Po jego przygotowaniu wszystkie opinie mieszkańców zostaną poddane wnikliwej analizie i na tej podstawie będą podejmowane ewentualne dalsze decyzje.

 

– Planowanie tego rodzaju zaawansowanych technologicznie inwestycji służących rozwiązywaniu części trudnych problemów “śmieciowych” i budowaniu lokalnej niezależności w zakresie produkcji ciepła i prądu dla mieszkańców musi być oparte przede wszystkim o branżową wiedzę, stąd z założenia zorganizowane konsultacje społeczne miały silny wymiar ekspercki i naukowy – zaznacza Monika Krajewska, kierownik Działu Marketingu i Komunikacji Społecznej Centrum Rozwoju Komunalnego.

 

Panel z udziałem renomowanych ogólnopolskich specjalistów był szczególnym elementem i ważnym głosem świata nauki w ich przebiegu. Profesor Politechniki Łódzkiej dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński zaznaczył, że tego rodzaju instalacja jak planowana w Ostrowie jest z założenia elektrociepłownią, bo daje ciepło dla miasta. Naukowiec porównał problemy ze śmieciami Krakowa i Łodzi. – Kraków i Łódź to podobne miasta pod względem wielkości, ale mieszkańcy Łodzi płacą drożej za śmieci, bo Kraków ma własną spalarnię i dlatego mogą tam dyktować relatywnie niższe ceny dla swoich mieszkańców – wskazał prof. Wielgosiński.

Kraków i Łódź to podobne miasta pod względem wielkości, ale mieszkańcy Łodzi płacą drożej za śmieci, bo Kraków ma własną spalarnię i dlatego mogą tam dyktować relatywnie niższe ceny dla swoich mieszkańców.

Prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, Politechnika Łódzka

 

 

 

Również Jakub Bator z Krakowskiego Holdingu Komunalnego podkreślił, że dzięki własnemu narzędziu w postaci Ekospalarni Kraków ma wpływ na utrzymanie niskiej ceny śmieci dla mieszkańców. Jego zdaniem, wszystkie miasta, które wybudowały spalarnie mają lepszą pozycję na rynku i to one dyktują ceny rynkowe.

 

Dr Justyna Goździewicz-Biechońska – prawniczka, ekspertka prawa ochrony środowiska oraz prawa publicznego i gospodarczego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza- zauważyła, że taka instalacja to świetny przykład realizowania zasady bliskości, czyli rozwiązywania problemów odpadów blisko miejsca ich powstawania, a bilans takiej działalności wychodzi na plus, bo rozwiązuje część problemu z odpadami i uzyskujemy jeszcze energię i ciepło.

Taka instalacja to świetny przykład realizowania zasady bliskości, czyli rozwiązywania problemów odpadów blisko miejsca ich powstawania. Bilans takiej działalności wychodzi na plus, bo rozwiązuje część problemu z odpadami i uzyskujemy jeszcze energię i ciepło.

Dr Justyna Goździewicz-Biechońska, ekspertka prawa ochrony środowiska oraz prawa publicznego i gospodarczego, UAM

Z kolei prof. dr hab. Katarzyna Kokocińska – prodziekan ds. rozwoju i kontaktów z otoczeniem Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, wskazała na tendencje europejskie w dziedzinie budowy i korzystania ze spalarni. Zwróciła uwagę, że zmienia się dotychczasowa polityka regionalna państw Unii Europejskiej, która podkreśla się zaangażowanie społeczności lokalnych we współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Szczególnie ważna, właśnie tak jak robi się to w Ostrowie Wielkopolskim, jest partycypacja społeczna.

Zmienia się dotychczasowa polityka regionalna państw Unii Europejskiej. Podkreśla się zaangażowanie społeczności lokalnych we współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju. Szczególnie ważna, właśnie tak jak robi się to w Ostrowie Wielkopolskim, jest partycypacja społeczna.

Prof. dr hab. Katarzyna Kokocińska, prodziekan ds. rozwoju i kontaktów z otoczeniem Wydziału Prawa i Administracji UAM

Trwałym merytorycznym owocem konsultacji społecznych jest specjalna podstrona na portalu Centrum Rozwoju Komunalnego (www.crk.com.pl/ec) zawierająca kilkadziesiąt szczegółowych tematycznych materiałów informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców, w różnodorodnej formie – m.in. tekstów eksperckich, ilustracji i porównań graficznych czy materiałów filmowych. Wszystkie one pozostają ogólnodostępne dla ostrowian. Nadal istnieje również możliwość zadawania pytań przez zainteresowanych mieszkańców – m.in. poprzez portal czy profile społecznościowe Centrum Rozwoju Komunalnego.

 

– Dialog o tej ważnej dla Ostrowa Wielkopolskiego inwestycji będzie kontynuowany. To wspólna sprawa, która wymaga wspólnej odpowiedzialności, uczciwego zważenia plusów i minusów, potrzeb i ryzyk. Jesteśmy na początku długiej i niełatwej drogi, której podjęcie jest jednak naszym obowiązkiem z myślą o przyszłych pokoleniach i potrzebach naszego miasta w perspektywie nie tylko kilku, ale kilkunastu i kilkudziesięciu lat – podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

 

Scroll to Top
Skip to content