Powstała nowa strategia rozwoju ostrowskiej gospodarki komunalnej

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Nowa Strategia Centrum Rozwoju Komunalnego do 2025 roku została przyjęta przez prezydent miasta Beatę Klimek na wniosek prezesa Bartosza Ziółkowskiego podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 17 grudnia 2020 r. To kolejny znaczący impuls rozwojowy dla ostrowskiej gospodarki komunalnej w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej.

 

Gospodarka komunalna wobec wielorakich skutków pandemii oraz dynamicznych zmian gospodarczych i cywilizacyjnych staje się dziedziną coraz bardziej specjalistyczną i nabiera jeszcze większego znaczenia w życiu miasta. Nowa ambitna Strategia Centrum Rozwoju Komunalnego, czyli spółki-matki ostrowskiego sektora komunalnego, określa główne kierunki działań nie tylko na najbliższe lata, ale również w dłuższej perspektywie, z myślą o przyszłych pokoleniach mieszkańców – wskazuje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

 

Strategia Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. jest dokumentem wyznaczającym strategiczne kierunki działań ostrowskiego sektora komunalnego. Nowy dokument zastępuje poprzednią Strategię na lata 2018-2024, stanowiąc jednocześnie jej kontynuację i rozwinięcie zgodnie ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu społeczno–gospodarczym ostrowskiego sektora komunalnego. Nowa Strategia definiuje misję samej spółki-matki jako projektowanie przyszłości gospodarczej Miasta w trosce o następne pokolenia. Zawiera 4 cele strategiczne: Silna i spójna Grupa Kapitałowa, Współpraca dla rozwoju, Innowacyjna gospodarka komunalna oraz Społeczna odpowiedzialność Grupy Kapitałowej. Wskazuje również 20 najważniejszych wyzwań rozwojowych dla miejskiej gospodarki komunalnej.

 

Wykorzystując specyficzny rok 2020 w toku merytorycznych prac dokonaliśmy aktualizacji wyzwań rozwojowych. Zmienność otoczenia, w którym funkcjonuje branża komunalna, a w szczególności postęp technologiczny, dążenie do osiągania neutralności klimatycznej i energetycznej, zmiany strukturalne w gospodarce lokalnej i światowej oraz innowacyjność implikują nowe wyzwania. Najważniejszy jednak niezmiennie pozostaje dla nas człowiek. Nowoczesna gospodarka komunalna musi być tworzona z myślą o ludziach, o mieszkańcach. Należy myśleć o miejskiej gospodarce komunalnej i jej funkcjach w kontekście pojedynczego człowieka i całej społeczności miasta – podkreśla Bartosz Ziółkowski, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego.

 

Centrum Rozwoju Komunalnego dokonuje aktualizacji kierunków działalności w szczególnym okresie głębokich zmian społeczno–gospodarczych, które obejmują m.in. takie zjawiska jak:

 

– wzrastająca presja na dbałość o środowisko, ochronę klimatu i zrównoważony rozwój,

 

– dążenie do neutralności klimatycznej oraz racjonalnego wykorzystania zasobów – koncepcja transformacji klimatycznej i energetycznej oraz Circular Economy,

 

– pogłębiająca się globalizacja, znaczne przyśpieszenie postępu technologicznego i wzrost znaczenia gospodarki cyfrowej,

 

– intensywne, rozległe i dynamiczne transformacje społeczne, charakteryzujące się dużą mobilnością, silnym oczekiwaniem poprawy jakości życia oraz korzystaniem z nowoczesnych usług komunalnych.

 

Centrum Rozwoju Komunalnego stawia na projektowanie przyszłości gospodarczej Ostrowa Wielkopolskiego w trosce o następne pokolenia, dla której silna i spójna Grupa Kapitałowa, współpraca dla rozwoju, wykraczająca poza lokalny poziom, innowacyjna gospodarka komunalna i społeczna odpowiedzialność Grupy Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego stają się głównymi celami strategicznymi na lata 2020-2025.

 

Osią wszystkich planowanych działań w sferze komunalnej staje się transformacja klimatyczno-energetyczna i wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie lokalnym oraz dążenie do pełnego systemu nowoczesnej gospodarki obiegu zamkniętego tzw. “circular economy”. Równie ważny pozostaje jednak jej społeczny wymiar oraz odpowiedzialne i solidarne wsparcie lokalnych inicjatyw i życia miejskiej społeczności – zaznacza Mateusz Nycek z ostrowskiego Centrum Rozwoju Komunalnego.

 

Strategia Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. jest dokumentem wyznaczającym strategiczne kierunki działań ostrowskiego sektora komunalnego na lata 2020-2025. Nowa Strategia zastępuje poprzednią Strategię na lata 2018-2024, stanowiąc jednocześnie jej kontynuację i rozwinięcie zgodnie ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu społeczno–gospodarczym ostrowskiego sektora komunalnego.

 

Kontynuując wykorzystanie dotychczas wypracowanego modelu sprawnego zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową, Centrum Rozwoju Komunalnego stawia na podejmowanie zdecydowanych i odważnych decyzji, które wychodzą naprzeciw wyzwaniom teraźniejszości i przyszłości oraz służą rozwojowi ostrowskiego sektora komunalnego i całego Miasta – podsumowują prezydent Beata Klimek i prezes Bartosz Ziółkowski.

 

Spółka z misją i strategią

 

MISJA Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.

Zajmujemy się projektowaniem przyszłości gospodarczej Miasta w trosce o następne pokolenia.

 

Rozwinięciem misji jest określenie najważniejszych celów strategicznych spółki.  Nowy dokument CRK określa cztery cele strategiczne:  1. Silna i spójna Grupa Kapitałowa, 2. Współpraca dla rozwoju, 3. Innowacyjna gospodarka komunalna oraz 4. Społeczna odpowiedzialność Grupy Kapitałowej.

 

 

 

 

Pełna treść Strategii dostępna TUTAJ

Scroll to Top
Skip to content