Remont na Starym Cmentarzu zakończony

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Zakończyły się prace przy remoncie furtki, bramy wjazdowej oraz kapliczki na Starym Cmentarzu od strony ulicy Wysockiej. To był kolejny etap prac modernizacyjnych tej zabytkowej nekropolii.

 

Prace przy remoncie furtki i bramy wjazdowej na Starym Cmentarzu rozpoczęły się pod koniec września. Modernizacja obejmowała m.in.: czyszczenie murów i zmycie elewacji, wykucie starych spoin w murach z zabytkowej cegły, a następnie spoinowanie murów i sklepień oraz wymianę uszkodzonych cegieł. Prace prowadzone były również przy elewacji kapliczki położonej obok bramy wejściowej od strony ul. Wysockiej. Zakres prac nie uwzględniał drewnianych elementów bramy i furtki.

 

Wszystkie roboty prowadzone były w uzgodnieniu i pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, delegatura w Kaliszu.

Prace wykonała firma KEMPA S.C. z Ostrzeszowa, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Modernizacja została sfinansowana ze środków pochodzących z ostatnich zbiórek przeprowadzonych przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami oraz ze środków Spółki CRK Zieleń i Rekreacja.

 

Warto dodać, że Stary Cmentarz, to jeden z najstarszych cmentarzy rzymskokatolickich w Polsce, który jest ważną częścią historii Ostrowa. Spoczywają tu postacie ważne dla historii nie tylko Ostrowa, ale i Wielkopolski m.in. powstańcy listopadowi oraz styczniowi.

 

 

Stary Cmentarz w Ostrowie Wielkopolskim uznawany jest za jedną z najstarszych wciąż czynnych nekropolii w Polsce. Według odkrytych dokumentów cmentarz istniał już w tym miejscu co najmniej w 1779 roku. Był jedną z pierwszych w Polsce nekropolii położonych z dala od kościoła, poza obrębem miasta. Najstarszy z zachowanych nagrobków pochodzi z 1842 r. W 1832 r. zaczęto stawiać murowane ogrodzenie cmentarza. Otoczono go też wówczas głębokim na 2 metry rowem, który zasypano pod koniec XIX w., gdy potrzebowano miejsca dla samobójców.

 

W latach zaborów Cmentarz był jedynym legalnym miejscem polskich manifestacji patriotycznych. Wynikało to ze zwyczajowego poszanowania przez zaborcę prawa czyniącego z nekropolii miejsca azylu (odróżnienie sacrum od profanum).

 

Stary Cmentarz próbowano zlikwidować kilkakrotnie, między innymi w 1820 r. (Prusacy), w latach II wojny światowej (faszyści), oraz w 1962 r. (komuniści). Ta ostatnia decyzja o likwidacji została formalnie anulowana dopiero w 1982 r.

 

Cmentarz został wpisany do rejestru zabytków w 1987 roku. Teren zajmuje powierzchnię 1,256 ha ogrodzoną ceglanym murem.

 

 

Scroll to Top
Skip to content