Czy Ostrów Wielkopolski potrzebuje elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę? – ruszają konsultacje społeczne

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

„Czy Ostrów Wielkopolski potrzebuje elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę?” – z takim pytaniem, z inicjatywy Centrum Rozwoju Komunalnego,  wystartowały we wtorek 16 lutego ogólnomiejskie konsultacje społeczne. Potrwają przez cały miesiąc, do 17 marca, a w tym okresie zaplanowano kilka specjalnych wydarzeń informacyjno-konsultacyjnych z udziałem środowisk naukowych i branżowych specjalistów.

 

W toku wielomiesięcznych merytorycznych prac i pogłębionych analiz, w ścisłej współpracy z ekspertami naukowymi, wypracowaliśmy koncepcję elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę dla Ostrowa Wielkopolskiego. To poważna branżowa propozycja dla Ostrowa Wielkopolskiego. Podjęcie jej realizacji wymaga jednak zgody, akceptacji i wspólnej odpowiedzialności lokalnej społeczności, organizacji pozarządowych, najbardziej zainteresowanych Rad Osiedli, czy wreszcie lokalnych sił politycznych i klubów w Radzie Miejskiej. Dlatego, tak jak zapowiadaliśmy, proponujemy i rozpoczynamy poszerzone konsultacje społeczne, które będą dobrą przestrzenią do wspólnej, merytorycznej dyskusji – wskazuje Bartosz Ziółkowski, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego.

 

Ostrowskie Centrum Rozwoju Komunalnego chce wspólnie z mieszkańcami, ekspertami i wszystkimi zainteresowanymi środowiskami, poprzez poważną i merytoryczną dyskusję, wypracować odpowiedź na pytanie, czy lokalna społeczność Ostrowa Wielkopolskiego chce tego rodzaju inwestycji w naszym mieście, czy Ostrów Wielkopolski potrzebuje elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę?

 

Elektrociepłownia na paliwa alternatywne i biomasę to dalsza dekarbonizacja miasta i nowe źródło produkcji lokalnego ciepła i energii elektrycznej oraz zagospodarowanie i odzysk energii z frakcji preRDF odpadów, czyli w konsekwencji lokalne przeciwdziałanie podwyżkom opłat za śmieci, ciepło i prąd – podkreśla dr inż. Krzysztof Haziak, współautor koncepcji ostrowskiej elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę.

 

Co istotne, elektrociepłownia w założeniach ma być zwymiarowana na lokalne ostrowskie potrzeby i stanowić małą kompaktową instalację. Nowa instalacja pozwoli również na własne wytwarzanie z odpadów ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji i zasilanie nimi ostrowskich sieci ciepłowniczych i energetycznych w ramach kompleksowego projektu Ostrowskiego Rynku Energetycznego.

 

Po szczegółowej analizie różnych wariantów proponowana lokalizacja to teren dawnej elektrociepłowni ZNTK i obecnej strefy przemysłowej przy ul. Wrocławskiej, obszar o dużym i rosnącym zapotrzebowaniu na energię. Walorem techniczno-infrastruktruralnym jest bliskość własnej sieci energetycznej i ciepłowniczej, a także odpowiednia wielkość i kształt działki – wskazuje dr inż. Haziak.

 

Elektrociepłownia na paliwa alternatywne i biomasę to nowoczesna, bezpieczna dla zdrowia i środowiska instalacja, spełniająca surowe wymagania emisji zanieczyszczeń, w której produkowane ma być ciepło i energia elektryczna w wysokosprawnej Kogeneracji z przetworzonych odpadów komunalnych i biomasy na potrzeby mieszkańców i społeczności lokalnej miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

 

Tego rodzaju inwestycja może być docelowo jednym z rozwiązań obecnej sytuacji w gospodarce odpadami, z jakimi muszą mierzyć się lokalne samorządy. Obecnie zagospodarowanie frakcji preRDF to dominujący koszt całego systemu gospodarki odpadami w mieście. W 2019 roku w ten sposób poza Ostrów do zewnętrznych firm i pośredników musiano wydać ponad 7,5 mln zł, a w roku 2020 ponad 10 mln zł.  Powstanie elektrociepłowni na paliwa alternatywne umożliwi termiczne przekształcanie odpadów frakcji preRDF na miejscu i ograniczenie rosnących kosztów systemu gospodarki odpadami w zakresie najbardziej kosztotwórczego zagospodarowania frakcji preRDF – zaznacza dr Grzegorz Samitowski, partner naukowy projektu.

 

W ramach poszerzonych konsultacji społecznych, prowadzonych przy okazji postępowania środowiskowego z udziałem społeczeństwa, zaplanowano również cykl szczegółowych spotkań – w formie hybrydowej, zarówno stacjonarnej jak i online – dedykowanych poszczególnym grupom i środowiskom, jak i wszystkim mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego.

 

Spotkanie online dla mieszkańców miasta Ostrowa Wielkopolskiego odbędzie się 10 marca o godz. 16:00. Dodatkowo 3 marca zaplanowano dedykowane spotkania informacyjno-konsultacyjne z przedstawicielami Zarządu i Rady Osiedla „Powstańców Wielkopolskich” i „Kamienice Stare” oraz z przedstawicielami Klubów Radnych w Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Z kolei 17 marca odbędzie się specjalny panel naukowo-ekspercki z udziałem renomowanych przedstawicieli wyższych uczelni.

 

W ramach konsultacji społecznych mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego będą mogli wyrażać uwagi i opinie również za pośrednictwem opracowanego formularza konsultacyjnego, który można pobrać i przekazać:

  1. a) drogą elektroniczną poprzez wypełnienie interaktywnego formularza ankiety dostępnego na stronie internetowej www.umostrow.pl w zakładce: „Konsultacje społeczne”;
  2. b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim,
  3. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski (decyduje data wpływu);
  4. c) bezpośrednio w Biurze Inicjatyw i Konsultacji Społecznych w Urzędzie Miejskim w budynku przy alei Powstańców Wielkopolskich 14, pokój 4 oraz w Referacie Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim aleja Powstańców Wielkopolskich 18 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Z dokumentacją środowiskową można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, aleja Powstańców Wielkopolskich 18, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Tam również można składać uwagi i wnioski – pisemnie, ustnie lub mailowo na adres ros@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

 

Potencjalna budowa elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę w Ostrowie Wielkopolskim to duże wyzwanie, o typowo branżowym i specjalistycznym charakterze, stąd wymaga konsensusu politycznego i społecznego. Absolutnie nie chcemy i nie zamierzamy robić czegokolwiek wbrew woli ostrowian. Poprzez poszerzone konsultacje społeczne tworzymy optymalną, ogólnodostępną dla wszystkich, formę i czas na dyskusję o szczegółowych rozwiązaniach, wszystkie pytania i wymianę argumentów związanych z propozycją tego rodzaju inwestycji. Nasze miasto potrzebuje takiej wspólnej odpowiedzialnej dyskusji – zaprasza Bartosz Ziółkowski, prezes ostrowskiego Centrum Rozwoju Komunalnego.

 

Materiały dotyczące proponowanego przedsięwzięcia dostępne są, i będą systematycznie publikowane w toku trwania konsultacji społecznych, na portalu Centrum Rozwoju Komunalnego na specjalnej podstronie www.crk.com.pl/ec

 

HARMONOGRAM

 Konsultacje społeczne ws. przedsięwzięcia pn. “Budowa elektrociepłowni
na paliwa alternatywne i biomasę
nowego źródła energii dla Ostrowskiego Rynku Energetycznego”

 16.02.2021-17.03.2021

16.02.2021 (wtorek)  godz. 12:00 – briefing z mediami inaugurujący konsultacje z udziałem ekspertów (forma hybrydowa z wideokonferencją)

03.03.2021 (środa) godz. 12:00 – spotkanie informacyjne z przedstawicielami Zarządów i Rad Osiedla „POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH” oraz „KAMIENICE STARE” z udziałem ekspertów

03.03.2021 (środa) godz. 14:00 – spotkanie informacyjne z przedstawicielami Klubów Radnych w Radzie Miejskiej z udziałem ekspertów

10.03.2021 (środa) godz.16:00 – spotkanie dla mieszkańców z udziałem ekspertów (wideokonferencja)

 

17.03.2021 (środa) godz. 12:00 – panel naukowo-ekspercki, podsumowujący z udziałem ekspertów i przedstawicieli naukowych (wideokonferencja)

 

Scroll to Top
Skip to content