Rozwój koncesji CRK Energia

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Poprzez porozumienia z kolejnymi partnerami Ostrowskiego Rynku Energetycznego specjalistyczna spółka CRK Energia zainicjowała proces wzmocnienia posiadanych uprawnień koncesyjnych. Systematycznie prowadzone działania zmierzają do zamiany promesy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej na stałą koncesję Urzędu Regulacji Energetyki.

 

Droga do samowystarczalności energetycznej miasta to również mniej spektakularna codzienna i bieżąca praca administracyjna. Lokalna energetyka to wciąż nowe wyzwanie w sektorze komunalnym, stąd poruszamy się w złożonych uwarunkowaniach formalno-prawnych. Naszymi pionierskimi inicjatywami przecieramy również szlaki instytucjonalne i administracyjne – wskazuje Bartosz Ziółkowski, prezes CRK Energia.

 

Promesę koncesji na dystrybucję energii elektrycznej spółka CRK Energia uzyskała już w styczniu 2020 roku, jako pierwsza tego rodzaju specjalistyczna spółka komunalna w Polsce.

 

Przekwalifikowanie koncesji Urzędu Regulacji Energetyki na stałe uprawienie oraz zwiększenie zakresu sieci dystrybucji energii o zasięg powiatowy to kolejne etapy konsekwentnego rozwoju Ostrowskiego Rynku Energetycznego, zainicjowanego w Grupie Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego już z początkiem 2018 roku.

 

W ten sposób z wyprzedzeniem realizujemy wyzwanie lokalnej transformacji klimatyczno-energetycznej i stawiamy kolejne kroki na drodze dążenia do samowystarczalności energetycznej Ostrowa Wielkopolskiego – podkreśla prezes Ziółkowski.

 

       

 

Scroll to Top
Skip to content