Rusza program „Mieszkanie za remont”

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim ogłasza nabór wniosków w I edycji w 2023 r. programu „Mieszkanie za remont”. Ostrowianie mogą ubiegać się o lokale mieszkalne o zróżnicowanym metrażu i liczbie pokoi.

 

Zainteresowani udziałem w programie mogą  składać  jeden  wniosek,  wskazując  w  nim  maksymalnie trzy wybrane  lokale.  Lista lokali wraz z opisem koniecznych do wykonania prac remontowych opublikowana jest na stronie www.mzgm.pl w zakładce „Mieszkanie za remont”.

W zakładce znajduje się  regulamin programu, który określa warunki udziału w programie oraz formularz wniosku.

 

WARUNKI PROGRAMU: 

Program-mieszkanie-za-remont-pdf

LINK DO STRONY MZGM 

 

Wymagane załączniki do wniosku:

Zaświadczenie o zameldowaniu wystawiane są w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, w pokoju nr 117. Koszt wydania zaświadczenia wynosi 17 zł.

Zaświadczenia o średnich dochodach netto z 3 ostatnich miesięcy, dotyczy wszystkich osób prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe i zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania w lokalu.

Rozpatrzeniu podlegać będą wyłącznie wnioski w pełni i prawidłowo wypełnione na właściwym formularzu papierowym. Wnioski  rozpatrywane  będą  na  podstawie  oświadczeń  w  nich  zawartych  oraz  załączonych dokumentów, a pozytywna  opinia  Komisji  stanowić będzie podstawę do podpisania umowy o udostępnienie lokalu w celu wykonania remontu.

Wnioski należy składać w terminie do 7 sierpnia 2023 r. osobiście w sekretariacie Spółki lub listownie na adres: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o. Kościuszki 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Szczegółowe informacje na temat lokali w ramach Programu „Mieszkanie za remont” dostępne są w siedzibie Spółki w pokoju nr 107, tel.: 62/ 50 66 233, 62/ 50 66 263, 663-332-491. Oględziny lokali odbywać się będą w ustalonych indywidualnie terminach wyznaczonych przez „MZGM” Sp. z o.o.

 

Zakres prac dostępny

— Kopernika 12/10

— Piłsudskiego 63A/1

— Raszkowska 17/6

— Raszkowska 62A/15

— Sobieskiego 9/8B

— Szkolna 18B/5

— Waryńskiego 19/5

 

Scroll to Top
Skip to content