Targowiska Miejskie apelują i ostrzegają

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Spółka Targowiska Miejskie S.A. apeluje do swoich kontrahentów, firm i osób w nich pracujących o odpowiedzialność społeczną i ochronę zasobów naturalnych naszej planety. W tym celu ma pomóc opracowany przez zarząd spółki i wprowadzony w życie od 1 kwietnia br. szczegółowy “Regulamin Utrzymania Porządku”, obowiązujący na terenie wszystkich targowisk w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Nowy regulamin dostępny jest na stronie internetowej spółki Targowiska Miejskie S.A. www.tm.ostrow.pl. Jego podstawowym zadaniem jest zmobilizowanie osób prowadzących codzienny handel na targowiskach do przestrzegania nadrzędnego aktu prawnego, jakim między innymi jest “Regulamin Targowisk” zatwierdzony przez Radę Miejską Ostrowa Wielkopolskiego dnia 28 lutego 2006 r.

 

Trzeba po sobie posprzątać

Z jego treści wynika, iż bieżące utrzymanie czystości miejsca prowadzenia handlu w trakcie, jak i po jego zakończeniu, spoczywa na osobach handlujących. Spółka apeluje więc o pilnowanie na bieżąco czystości stoiska handlowego oraz natychmiastowe gromadzenie odpadów i opakowań po sprzedanym towarze do worków, pojemników, kartonów.

Działania te znacznie ułatwią codzienne utrzymanie porządku na placach targowych, ale także skutecznie przyczynią się do zatrzymania przemieszczania się odpadów, zwłaszcza z folii niesionych podmuchami wiatru, poza teren targowisk, na otaczające ulice i chodniki.

Chcemy mieć czyste środowisko to zachowujmy się odpowiedzialnie. Sami stwarzajmy warunki do tego aby nasz świat codziennie zmieniał się na lepsze i dbajmy o porządek w swoim otoczeniu – podkreśla Ewa Psztyr, prezes spółki Targowiska Miejskie.

Spółka kieruje swój apel swój apel także do mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości, prosząc o nie podrzucanie odpadów nie związanych z handlem na tereny targowisk i do istniejących tam pojemników, które są przeznaczone wyłącznie do odpadów handlowo-komunalnych i na opakowania po sprzedanym towarze.

 

Czego nie wolno pozostawiać ?

Niedozwolone jest pozostawianie na terenie targowisk, czy zieleniaków, odpadów niedozwolonych takich jak: liści po warzywach liściastych np. po kapuście, kalafiorze, zgniłych lub nie nadających się do sprzedaży warzyw i owoców, opon od wszelkiego typu pojazdów, części samochodowych, sprzęt elektryczny i elektroniczny np. AGD, RTV, mebli i zabawek, naczyń z ceramiki, porcelany, fajansu, szkła stołowego, okularowego, żaroodpornego, żarówek reflektorów lamp neonowych, rtęciowych, luster, szyb samochodowych i okiennych, opakowań po olejach silnikowych, farbach, środkach ochrony roślin, odpadów wielkogabarytowych, materiałów budowlanych i rozbiórkowych.

Na terenie miasta istnieją przygotowane specjalne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów tzw. PSZOKI, gdzie mieszkańcy za darmo mogą przekazywać takie odpady.

 

Lepiej ostrzegać, niż karać

Spółka przypomina, że podrzucanie i przywożenie ich na tereny targowisk jest zabronione i podlega karze oraz grozi konsekwencjami prawnymi, ściganymi przez odpowiednie służby i policję.

Nie narażajmy się na tak drastyczne kroki i konsekwencje, bowiem spółka Targowiska Miejskie SA, pomimo swojej otwartości i pozytywnego nastawienia do klientów i mieszkańców, nie może tolerować takich zachowań. Posiadany od niedawna monitoring terenów, jako odpowiednie narzędzie do niwelowania takich antyspołecznych zachowań, skutecznie zbiera swoje żniwo w identyfikowaniu osób podrzucających swoje śmieci – ostrzega prezes Ewa Psztyr.

Zachęcamy za to do stosowania i promowania dobrych nawyków wśród wszystkich mieszkańców i handlowców w zakresie dbałości o porządek i właściwą gospodarkę odpadami, czyli prawidłowego zachowania się w codziennym życiu zarówno prywatnym jak i biznesowym zwłaszcza na tym dość “nieczystym” i wrażliwym polu działania – dodaje prezes spółki Targowiska Miejskie.

Scroll to Top
Skip to content