Telewizja do … kanalizacji

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Jeszcze w grudniu minionego roku ostrowski Wodkan zakupił system TV do inspekcji kanałów sanitarnych  wraz z samochodem. Z uwagi na swoją uniwersalność, zestaw ten pozwala na inspekcję wszystkich kanałów znajdujących się na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

 

Zakupiono fabrycznie nowy systemu TV do inspekcji kanałów sanitarnych wraz z samochodem. Zabudowa samochodu składa się z dwóch osobnych części: tzw. brudnej (roboczej) i czystej.

 

W części brudnej znajdują się kamery oraz inne urządzenia mające na co dzień kontakt ze ściekami, natomiast w części czystej znajduje się biuro operatora kamer. Cały zakupiony, specjalistyczny sprzęt kosztował ponad 811 tysięcy złotych.

W skład zestawu do inspekcji TV kanalizacji  wchodzą dwie kamery zamontowane na dwóch wózkach. Jeden wózek pozwala na inspekcję w kanałach o średnicy od 100 do 500 mm, natomiast drugi służy do inspekcji kanałów od 150 do 1500 mm.

 

 

W skład zestawu znajdującego się w  części roboczej wchodzi również w pełni zautomatyzowany i zintegrowany z windą bęben kablowy z kablem o długości 400 mb, winda z oświetleniem i gryfem do opuszczania kamer o udźwigu przy maksymalnym wysuwie ramienia teleskopowego wynoszącym 100kg, umożliwiająca opuszczenie kamery na głębokość do 20m, zestaw kół umożliwiający inspekcję w kanałach o różnym przekroju i średnicy.

 

W części przeznaczonej na biuro operatora znajduje się panel sterujący służący do obsługi wszystkich funkcji i elementów kamer, komputer w obudowie RACK 19 wraz z drukarką oraz dwa główne monitory. Jeden z monitorów służy do odbioru obrazu z kamery, a drugi do obsługi oprogramowania zgodnego z normą EN 13508.

 

 

W biurze operatora znajduje się także dodatkowy monitor służący do podglądu tego, co dzieje się w części roboczej kamerowozu.

 

Przedmiot zamówienia realizowany był w ramach projektu pn. „Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego do rzeki Ołobok – budowa zbiornika retencyjnego, zabudowa separatorów na wylocie kanalizacji deszczowej do Strugi Ostrowskiej, odbudowa Strugi Ostrowskiej” w ramach osi priorytetowej 4. Środowisko, Działania 4.1 „Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”, Poddziałania 4.1.3. „Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Scroll to Top
Skip to content