Wody w Ostrowie nie zabraknie – ale trzeba ją oszczędzać

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on print
Drukuj

Mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego nie grożą przerwy w dostawie wody spowodowane jej brakiem. Spółka WODKAN na bieżąco analizuje sytuację i nie planuje wprowadzać ograniczeń w dostawach wody dla mieszkańców.

 

 

Spółka WODKAN S.A., świadcząca usługi dostawy wody dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego, pobiera wodę z 16. studni głębinowych piętra czwartorzędowego, znajdujących się na terenie doliny kopalnej rzeki Ołobok.

 

1038  – tyle metrów sześciennych wody na godzinę może pobierać WODKAN na potrzeby mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego

 

To właśnie z tych zasobów wydzielono dla Ostrowa Główny Zbiornik Wody Pitnej (GZWP), którego zasoby odnawialne (tyle można pobrać wody bez szkody dla środowiska) wynoszą 1 503 metrów sześciennych na godzinę.

Spółka WODKAN S.A., na mocy posiadanych pozwoleń i zgód administracyjnych, może pobierać do 1038 metrów sześciennych wody na godzinę. W skali doby do ostrowian trafia do 16 365 metrów sześciennych wody.

 

 

Nie planują ograniczeń

Sytuacja hydrologiczna na naszym terenie jest stabilna, podobna do lat poprzednich, co nie oznacza że przy utrzymującej  się suszy nie może ulec pogorszeniu.

Analizując pomiary poziomów zwierciadeł wód statycznych i dynamicznych w studniach i porównując je do tych z poprzednich lat (ubiegłe lata również były latami z małą ilością opadu rocznego), zauważono nieznaczne spadki poziomu, co za tym idzie również wydajności jednostkowych studni.

Obecnie nie ma zagrożenia przerwami w dostawie wody dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. Spółka WODKAN na bieżąco analizuje sytuację bezpieczeństwa dostaw wody do mieszkańców.
W przypadku znaczącego wzrostu zapotrzebowania na wodę i braku dostatecznej jej ilości Spółka podejmie niezbędne działania, w celu zapewnienia stałych i bezawaryjnych dostaw wody przeznaczonej do spożycia.

WODKAN nie planuje wprowadzać ograniczeń w dostawach wody dla mieszkańców, a ewentualne spadki ciśnienia na terenie miasta w okresie letnim wynikają z ograniczeń sieci dystrybucyjnej i awarii występujących na nich.

 

16 365  – tyle metrów sześciennych wody na dobę może trafiać do ostrowian

 

Trzeba oszczędzać wodę

Polska jest jednym z najuboższych w wodę krajów europejskich i zajmuje 26 miejsce pod względem wielkości zasobów wodnych. W przeliczeniu na 1 mieszkańca zasoby wodne w Polsce wynoszą ok. 1600 m3 na rok, podczas gdy średnia europejska szacowana jest na 4560 m3.

Poniższa tabela przedstawia zebrane dane odnośnie opadów atmosferycznych dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Analizując te liczby widzimy, że roczna suma opadów od 2014 roku ulega zmniejszeniu, a dwa ostanie lata wykazują wyraźną tendencję spadkową. Większość opadów atmosferycznych to intensywne deszcze nawalne występujące latem podczas burz, które na terenach zurbanizowanych, spływają z powierzchni uszczelnionej do systemów kanalizacji, a następnie do odbiorników tych ścieków.

Dlatego szczególnej w agi nabiera fakt, że miasto Ostrów Wielkopolski podjęło działania, w celu zastosowania alternatywnych rozwiązań źródeł wody i uruchomiło pilotażowy program dopłat dla mieszkańców, którzy zbierać i wykorzystywać będą wodę opadową.

 

Roczna suma opad deszczu [mm] dla miasta Ostrów Wielkopolski

2008  – 379,4
2009  – 460,5
2010  – 732,3
2011  – 316,3
2012  – 354,0
2013  – 508,7
2014  – 605,0
2015  – 315,0
2016  – 539,2
2017  – 556,2
2018  – 345,8
2019  – 327,5
Przewiń do góry Skip to content