Miliony na inwestycje dla OZC

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Kolejne pieniądze – tym razem niemal 9 mln zł  – na dofinansowanie modernizacji i rozbudowę sieci ciepłowniczej na terenie miasta pozyskał Ostrowski Zakład Ciepłowniczy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Od początku roku OZC otrzymał na rozwój i zmiany już niemal 16 mln zł.

 

To kolejna dotacja ciepłowniczej ostrowskiej spółki w ostatnich miesiącach. Najpierw spółka pozyskała 7 mln na silniki gazowe do produkcji prądu w kogeneracji. Teraz doszło do tego niemal 9 mln zł na rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczej.

Jak podkreśla Bartosz Ziółkowski, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego, otrzymana dotacja wpisuje się w długofalowy plan rozwoju Ostrowskiego Rynku Energetycznego.

– Realizacja tak dużego projektu związanego z rozwojem ostrowskiej sieci ciepłowniczej to kolejny znaczący element konsekwentnie prowadzonego procesu dekarbonizacji miasta, czyli odchodzenia od węgla na rzecz innych źródeł energii. Chcemy, by w ciągu 4-5 lat Ostrów Wielkopolski był miastem praktycznie wolnym od węgla. Z drugiej strony, cały czas dbamy w ten sposób o rozwój Ostrowskiego Rynku Energetycznego. Stąd drugie dofinansowanie na silniki gazowe w  kogeneracji. Będą one produkowały prąd , który będzie wykorzystywany właśnie w Ostrowskim Rynku Energetycznym – mówi prezes CRK.

– Od 2019 roku ostrowski system ciepłowniczy już jest efektywny energetycznie. Na jego dalszy rozwój w ostatnich miesiącach pozyskaliśmy z NFOŚiGW łącznie ponad 16 mln zł – zaznacza Bartosz Ziółkowski, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego.

Chcemy, by w ciągu 4-5 lat Ostrów Wielkopolski był miastem praktycznie wolnym od węgla.

Głównym celem projektu, polegającego na modernizacji i rozbudowie ostrowskiej sieci ciepłowniczej, jest likwidacja lokalnych, indywidualnych i zbiorowych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym. To tradycyjne i największe źródła tzw. niskiej emisji. Projekt ma również na celu zmniejszenie strat przesyłowych na sieci i likwidację węzła grupowego, zmniejszenie zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej, zwiększenie efektywności energetycznej oraz w efekcie poprawę jakości powietrza.

Realizacja projektu przyczyni się, do znacznej redukcji strat ciepła na przesyle, zmniejszeniu ilości zużywanego paliwa, a tym samym zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery (CO2, NOx, SO2, pył, w tym PM10).

– W ramach inwestycji wykonamy 18 zadań inwestycyjnych, dotyczących modernizacji sieci cieplnych w różnych częściach miasta, likwidacji niskiej emisji, likwidacji węzłów grupowych oraz budowy nowych odcinków sieci – wskazuje Mariusz Bolach, prezes Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego.

 

 

Łączna wartość zaplanowanych inwestycji w ramach projektu wynosi ponad 21 mln zł. Pozyskane dofinansowanie z NFOŚiGW wynosi 53,77% kosztów kwalifikowalnych, czyli 8 977 775,25 PLN.

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje wymianę sieci zbudowanych w technologii kanałowej o długości 3,18 km na sieć w technologii preizolowanej, wymianę sieci napowietrznej o długości 1,14 km na sieć w technologii preizolowanej, budowę nowych odcinków sieci o długości 1,129 km, wraz z przyłączami w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym, budowa przyłączy o długości 0,34 km, wraz z węzłami cieplnymi celem przyłączenia odbiorców zasilanych źródłami niskiej emisji, budowę nowych odcinków sieci o długości 1,232 km celem podłączenia nowych odbiorców. Inwestycje będą realizowane do 2022 roku.

 

Scroll to Top
Skip to content