Trzy kroki w kierunku obniżenia cen ciepła    

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Miasto Ostrów Wielkopolskiego wraz z Ostrowskim Zakładem Ciepłowniczym wdrażają Program Wsparcia dla Mieszkańców, który ma doprowadzić do obniżenia cen ciepła dla osób korzystających z usług miejskiej spółki ciepłowniczej. Program zakłada w pierwszej kolejności rekompensatę opłat, a docelowo obniżenie poziomu opłat do poziomu z początku 2022 roku. Ma to umożliwić ogromna premia kogeneracyjna, w ramach której OZC w ciągu 15 lat ma otrzymać aż 550 mln zł.

 

– Wdrażamy samorządowy plan pomocowy dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. To moja odpowiedź na trudną sytuację wielu ostrowian, którzy ponoszą dotkliwe skutki braku stosownych decyzji ze strony URE. Nie czekając już na decyzję URE – proponujemy własne rozwiązanie. Podejmujemy działania, które będą wsparciem dla mieszkańców – odbiorców ciepła z Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego. Obniżka ceny za ciepło – do czasu zatwierdzenia taryfy przez URE – wynosić będzie 23%, czyli równowartość podatku VAT – wyjaśnia Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

DLA KOGO TEN PROGRAM?

Program realizowany jest w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2024 roku. W ramach Programu pomocą zostaną objęte osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji:

– materialnej: mające trudności finansowe spowodowane przede wszystkim niskimi dochodami, jak również dużymi wydatkami na podstawowe potrzeby zdrowotne, tj. leki, leczenie, rehabilitację,

– życiowej: osoby niepełnosprawne, przewlekle chore somatycznie lub psychicznie, samotne i pozbawione wystarczającej opieki, zajmujące się osobą niepełnosprawną, dotknięte skutkami katastrof naturalnych lub wyjątkowych zdarzeń losowych – negatywnych, niecodziennych, okazjonalnych, wpływających na sytuację życiową, którym nie można było w żaden sposób zapobiec.

Pomocą objęte będą osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, osoby samotne, przewlekle chore, z niepełnosprawnościami, renciści i emeryci, osoby samotne, pozbawione opieki.

Osoby, które mają dochody wyższe niż określone w Regulaminie – również będą mogły ubiegać się o pomoc stosownie do ich sytuacji materialno – życiowej.

 

KRYTERIA PRZYANANIA POMOCY

Wnioski będą weryfikowane na podstawie kryteriów dochodowych. Te wynoszą odpowiednio:

– dla gospodarstwa jednoosobowego – 2100 złotych,

– dla gospodarstwa dwu lub wieloosobowego dochód miesięczny na osobę – 1500 złotych.

 

GDZIE I JAK SKŁADAC WNIOSKI?

Wnioski o uwzględnienie pomocy będzie można składać w siedzibie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego od 9 lutego.

Wymagane dokumenty są dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim oraz spółce OZC. Dokumenty w wersji elektronicznej będzie można pobrać na stronie www.umostrow.pl oraz  www.ozcsa.pl

UWAGA: indywidualny mieszkaniec bloku nie może samodzielnie złożyć wniosku. W jego imieniu może zrobić to jedynie zarząd spółdzielni, wspólnoty lub spółki MZGM. Tylko te podmioty są stroną umowy z Ostrowskim Zakładem Ciepłowniczym – dodaje Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

PREMIA KOGENERACYJNA DLA OZC

Spółka OZC otrzyma 550 milinów złotych tzw. premii kogeneracyjnej to efekt ogromnej, wytężonej  pracy i przygotowań, które trwały w spółce przez ostatnie dwa lata. I które przyniosły tak spektakularny efekt. Ta premia kogeneracyjna – przypomnę 550 milionów złotych, która trafi do OZC, – pozwoli między innymi na przeprowadzenie inwestycji, które w efekcie wpłyną na tak diametralną obniżkę ceny za ciepło w Ostrowie. Przypomnę obniżkę o 49 złotych za 1 GJ.

– To jest efekt wytężonej pracy i przygotowań, które w spółce były prowadzone przez ostatnie 2 lata i przyniosły tak spektakularny efekt. Ta premia trafi do OZC i pozwoli m.in. na przeprowadzenie takich inwestycji, które w efekcie wpłyną na tak diametralną obniżkę cen za ciepło w Ostrowie Wielkopolskim – dodała prezydent Klimek.

Ta ogromna kwota pieniędzy, pochodząca od Urzędu Regulacji Energetyki, została rozłożona dla ostrowskiej spółki na 15 lat.

Za pieniądze z premii kogeneracyjnej miasto poprzez spółkę OZC planuje wybudowanie 4 nowych silników gazowych o mocy sumarycznej 15 MW.  Pomogą one ograniczyć koszty emisji CO2 i zastąpić jeden z kotłów węglowych. Pozwoli to zaoszczędzić rocznie ok. 4 mln zł z tytułu kupna emisji CO2.

DOCELOWA OBNIŻKA CEN

Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, złożyła zapowiedź, że w kolejnych sezonach grzewczych miasto będzie obniżać ceny za ciepło. W sezonie 2025 – 2026 spadną do 49 złotych za 1GJ – czyli do poziomu z początku 2022 roku.

Scroll to Top
Skip to content