W Ostrowie powstanie wysokosprawna kogeneracja gazowa

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Ponad 7,5 mln zł wyniesie dofinansowanie budowy w Ostrowie Wielkopolskim wysokosprawnej kogeneracji na gaz ziemny. To część zintegrowanego i wielowymiarowego projektu Ostrowskiego Rynku Energetycznego realizowanego w Grupie Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego. Umowę na dofinansowanie podpisano w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

– Najnowsza umowa z NFOŚiGW to ważny innowacyjny element ofensywy inwestycyjnej w miejskiej gospodarce komunalnej oraz kolejny przykład skutecznego pozyskiwania przez nasz miejski samorząd i spółki komunalne środków zewnętrznych, zarówno unijnych jak i krajowych – podkreśla Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

W ramach dofinansowanej przez NFOŚiGW inwestycji powstaną dwa źródła kogeneracyjne o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej 6,8 MWe i mocy cieplnej 6,40 MWt. Źródłem paliwa będzie gaz ziemny. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020-2023.

– Ostrów Wielkopolski jako Miasto Nowoczesnej Gospodarki Komunalnej podejmuje ambitne i innowacyjne projekty, włączając kolejne nowoczesne technologie w funkcjonowanie miejskiej gospodarki komunalnej. NFOŚiGW to kolejna po Ministerstwie Energii krajowa instytucja wspierająca nasz projekt Ostrowskiego Rynku Energetycznego – mówi Bartosz Ziółkowski, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego.

Projekt pn. „Budowa wysokosprawnego bloku kogeneracji na potrzeby systemu ciepłowniczego Ostrowa Wielkopolskiego i Klastra Energii „Ostrowski Rynek Energetyczny” znalazł się na liście pozytywnie ocenionych w ramach europejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanego przez NFOŚiGW. Pozyskane dofinansowanie to 7 705 344,00 zł, a wartość całego przedsięwzięcia to 20 046 615,00 zł.

– Budowa systemu kogeneracyjnego jako źródła energii cieplnej i elektrycznej pozwoli na ograniczanie kosztów związanych z emisją CO2, zdywersyfikuje paliwa zasilające posiadane ciepłownie oraz umożliwi uzyskanie nowych źródeł dochodów – z produkcji energii elektrycznej – zaznacza Jan Grześkowiak, prezes Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego.

Nowe źródło podwoi produkcję energii elektrycznej w OZC. Bardzo znacząco obniży także emisję dwutlenku węgla, przez co zmniejszy koszty tej emisji o blisko 50 procent – Stabilna produkcja energii z nowego źródła ułatwi przyłączenie do sieci ORE fotowoltaiki. Mamy tutaj na uwadze, zarówno małych producentów – prosumentów, jak i dużych farm fotowoltaicznych – wyjaśnia prezes Grześkowiak.

Już w pierwszym półroczu 2020 roku do sieci ORE będzie przyłączona duża farma fotowoltaiczna o mocy 1,5 MW. Tym samym zwiększy się udział OZE w sieci ORE.

Ostrowski Rynek Energetyczny to innowacyjny i wielowymiarowy projekt lokalnej energetyki obywatelskiej realizowany w Grupie Kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego od 2018 roku. – Posiadamy certyfikat Ministerstwa Energii oraz ponad 50 partnerów gospodarczych i naukowych. We wrześniu mijającego roku ORE znalazł się wśród kluczowych projektów i kierunków działań Województwa Wielkopolskiego w projekcie Strategii Wielkopolska 2030 – podkreśla Mateusz Nycek z ostrowskiego Centrum Rozwoju Komunalnego.

Celem zainicjowania i budowy Ostrowskiego Rynku Energetycznego jest zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, rozwój ekologicznej energetyki, a docelowo osiągnięcie samowystarczalności energetycznej miasta. Według przewidywań naukowców Ostrów Wielkopolski może to osiągnąć do 2040 roku.

 

Scroll to Top
Skip to content