WŁADZE SPÓŁKI

WALNE ZGROMADZENIE 


RADA NADZORCZA

  • Dorota Misiak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej powołana Uchwałą nr 3/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
  • Wiesław Andrzej Wawrzyniak – Członek Rady Nadzorczej powołany Uchwałą nr 22/2019  z dnia 11 października 2019 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
  • Michał Włodzimierz Skup – Sekretarz Rady Nadzorczej powołany Uchwałą nr 17/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim

ZARZĄD

  • Bartosz Ziółkowski – Prezes Zarządu

Prezes Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. Ekonomista, menedżer posiadający praktyczne doświadczenie w zarządzaniu gospodarką komunalną oraz nadzorowaniu spółek komunalnych i procesów gospodarczych.

Współtwórca i realizator największych w historii Ostrowa Wielkopolskiego samorządowo-komunalnych projektów unijnych związanych z unowocześnieniem transportu miejskiego oraz uporządkowaniem gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Inicjator i twórca Ostrowskiego Rynku Energetycznego – innowacyjnego projektu lokalnej energetyki obywatelskiej certyfikowanego przez Ministerstwo Energii oraz uwzględnionego w projekcie Strategii Wielkopolska 2030, jako wzór inicjatywy w zakresie lokalnego i ekologicznego bezpieczeństwa energetycznego miast.

Koordynator budowy pierwszej w Polsce miejskiej sieci ekologicznej energii dla mieszkańców i przedsiębiorców, która powstała w Ostrowie Wielkopolskim w czerwcu 2019 roku.

Współtwórca i koordynator jedynego w kraju zintegrowanego systemu ekologicznej elektromobilności – najlepszej inwestycji elektromobilnej roku 2018 w Polsce.

Pomysłodawca i inicjator innowacji społecznych w sektorze komunalnym związanych z budową społecznego wymiaru gospodarki, m.in. programów grantowych na sport i kulturę dzieci i młodzieży.

Realizator międzynarodowych projektów edukacyjnych, autor innowacyjnych metod nauczania oraz społecznego programu darmowych zajęć językowych dla uczniów.

Współtwórca sieci międzygminnych połączeń komunikacji publicznej. Organizator współpracy gospodarczej miast w ramach Sieci Wsparcia Krajowej Izby Gospodarczej.

Ekspert Komitetu Gospodarki Miejskiej przy Krajowej Izbie Gospodarczej w zakresie rozwoju gospodarczego miast polskich oraz w zakresie w funkcjonowania miejskich sektorów komunalnych jako grup kapitałowych i wyznaczania ich ścieżek rozwoju. Doradca Komitetu Gospodarki Miejskiej przy Krajowej Izbie Gospodarczej w zakresie funkcjonowania poszczególnych branż w sektorze usług komunalnych.

Członek ogólnopolskich Komisji Związku Powiatów Polskich ds. Systemu Finansów Publicznych oraz ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska. Członek ogólnopolskiej tematycznej Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Związku Miast Polskich.

Samorządowiec. Radny Powiatu Ostrowskiego VI kadencji (2018-2023). Przewodniczący Klubu Radnych “Przyjazny Powiat”. Członek Komisji Budżetu, Finansów i mienia Powiatu oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury w Radzie Powiatu Ostrowskiego.

Przewiń do góry Skip to content