WŁADZE SPÓŁKI

WALNE ZGROMADZENIE 

 


RADA NADZORCZA

  • Dorota Maria Misiak-Skiba – Przewodnicząca Rady Nadzorczej powołana Uchwałą nr 11/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 14. lipca 2022 roku;
  • Wiesław Andrzej Wawrzyniak – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej powołany Uchwałą nr 11/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 14. lipca 2022 roku;
  • Michał Włodzimierz Skup – Sekretarz Rady Nadzorczej powołany Uchwałą nr 11/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 14. lipca 2022 roku.

ZARZĄD

  • Marek Karolczak – Prezes Zarządu

 

 

Scroll to Top
Skip to content