Własna, ekologiczna energia dla Wodkanu

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

W WODKAN Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z powodzeniem działa fotowoltaiczna instalacja do zasilania przepompowni głównej ścieków o mocy do 40 kW. To kolejny przykład wykorzystania przez ostrowską spółkę energii odnawialnej do własnych potrzeb. 

 

Główną częścią instalacji są 133 panele monokrystaliczne o mocy 300 Wp każdy, zamontowane na dachach garaży i wiat przepompowni. Zestaw uzupełniają 2 inwertery przekształcające napięcie stałe generowane przez ogniwa na napięcie przemienne 3 x 400V, 50Hz. W skład inwestycji wchodzi również okablowanie stałoprądowe i zmiennoprądowe, instalacja odgromowa, sterownik zarządzania energią wraz z analizatorami sieciowymi, licznik energii wytworzonej, układu automatyki i blokad w stacji transformatorowej przed wprowadzaniem energii do sieci operatora systemu dystrybucyjnego. Zestaw uzupełnia instalacja ethernet oraz zdalny monitoring.

Montaż wykonała firma „CONCEPT” Sp. z o.o. z lokalnego rynku ostrowskiego.

 

Instalacja przeznaczona jest do wytwarzania energii na potrzeby własne. Dzięki zastosowaniu instalacji fotowoltaicznej można było wyprodukować dla spółki WODKAN znaczące ilości wytworzonej i zużytej na potrzeby własne energii elektrycznej. Od czerwca do grudnia 2019 roku wyprodukowano 21 447 kWh, od stycznia do grudnia 2020 roku wyprodukowano 45 126 kWh energii, a od stycznia do czerwca br. – 21 812 kWh. To stanowi ok. 5% zapotrzebowania głównej przepompowni ścieków.

 

Dzięki nowej inwestycji osiągnięty został efekt ekologiczny – rocznie ograniczono emisję CO2 o około 32 tony. Szacowany okres zwrotu z inwestycji to około 12 lat, a spodziewany okres trwałości instalacji fotowoltaicznej wynosi 20- 25 lat.

 

Nowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kWp jest już drugim źródłem Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w WODKAN SA, po układzie kogeneracyjnym w oczyszczalni ścieków w Rąbczynie o mocy 384 kW.

 

Ilość wytworzonej i zużytej na potrzeby własne energii elektrycznej w okresie:

                                              czerwiec – grudzień 2019r.: 21 447 kWh

                                             styczeń –  grudzień 2020r.: 45 126 kWh

                   styczeń – czerwiec 2021r.:  21 812 kWh

 

Spółka WODKAN wykorzystuje energię odnawialną biogazu od 2011 roku, pokrywając w ostatnich latach do 90% rocznego zapotrzebowania oczyszczalni na energię elektryczną.

 

 

Instalacja powstała w ramach programu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski”, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach: osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Scroll to Top
Skip to content