Wnioski zostały złożone

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. złożyło w marcu 2024 r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosek o dotację (na kwotę 53 563 800,00 zł) oraz wniosek o pożyczkę (na kwotę 124 982 200,00 zł)  na realizację projektu pn. „Budowa elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę – nowego źródła energii dla Ostrowskiego Rynku Energetycznego  w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami”: Część 3-wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne”.

 

Ostrowska instalacja ma kosztować  219 611 581,00 zł (w tym  koszty  kwalifikowane – 178 546 000,00 zł); a koszty niekwalifikowane zostaną pokryte m.in. z kredytu pomostowego.

Elektrociepłownia produkować będzie około 176 000 GJ/rok do Ostrowskiego Systemu Ciepłowniczego (ciepła woda i ogrzewanie dla mieszkańców) oraz ok. 11 000 MWh/rok energii elektrycznej do Ostrowskiego Rynku Energetycznego (m.in. oświetlenie budynków komunalnych w mieście, zasilanie autobusów elektrycznych).  Jej funkcjonowanie nie będzie obciążone kosztami emisji CO2 co przełoży się na spadek wysokości opłat za ogrzewanie ponoszonych przez mieszkańców.

Natomiast dzięki wykorzystaniu paliwa z odpadów komunalnych nienadających się do recyklingu zmniejszy się koszt ich zagospodarowania.

Scroll to Top
Skip to content