Wodkan inwestuje w monitoring sieci 

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodkan zakończyło wdrażanie nowoczesnego systemu zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi, w tym kanalizacją deszczową. Dzięki inteligentnemu systemowi monitoringu przepływu ścieków można będzie między innymi na bieżąco znać wielkości przepływów ścieków na poszczególnych zlewniach kanalizacyjnych, by w razie nieprawidłowości jak najszybciej podjąć interwencję.

 

Celem wdrożonego inteligentnego systemu zarządzania sieciami kanalizacyjnymi jest opomiarowanie głównych kanałów sieci kanalizacyjnej. Odbywa się to za pomocą przenośnych przepływomierzy, umieszczonych w 14 punktach na terenie całego miasta.

Przepływomierz jest programowany i zarządzany za pomocą interfejsu użytkownika opartego na przeglądarce, który można po prostu uruchomić za pośrednictwem połączenia Wi-Fi lub LAN w dowolnej standardowej przeglądarce internetowej.  Odczyt danych z poszczególnych przepływomierzy odbywa się za pomocą systemu operacyjnego, który oferuje gromadzenie danych z punktów pomiarowych oraz ich prezentację w postaci wykresów. Wykresy te przedstawiają przebiegi wartości z punktów pomiarowych w czasie.

 

 

Zastosowanie urządzeń pomiarowych na sieci kanalizacyjnej pozwala na monitorowanie wielkości przepływów ścieków na poszczególnych zlewniach kanalizacyjnych na terenie miasta. Wszelkie anomalie i odchylenia od średnich wartości pomiarowych na poszczególnych punktach mogą oznaczać, że w danym miejscu na terenie miasta na sieci kanalizacyjnej dzieje się coś złego. Informacja taka pozwala na szybką reakcję w celu zapobiegnięcia wystąpienia wszelkiego rodzaju awarii.

 

 

System pozwala również na analizę zmienności danych pomiędzy dniem i nocą, jak również pomiędzy okresami w których występują częste opady z okresami suchymi. Przede wszystkim, system pozwala na określenie ilości ścieków, z rozróżnieniem na poszczególne zlewnie kanalizacyjne dostarczonych na Przepompownię Główną, a następnie oczyszczalnię, i porównywanie ich w czasie.

Ponadto, w ramach tzw. strefowania sieci wodociągowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego zabudowano na głównych ciągach magistralnych nowoczesne przepływomierze elektromagnetyczne kołnierzowe oraz tzw. inwazyjne (sztycowe) w ilość 53 szt. Przepływomierze, wraz z urządzeniami cyfrowymi rejestrującymi dane, tworzą punkty pomiarowe, które poprzez sieć GSM wysyłają bezcenne dane dotyczące przepływu i ciśnienia wody przez 24h/dobę.

 

Zabudowane przepływomierze zostały pogrupowane i odpowiednio przypisane tworząc dynamiczne wydzielone strefy pomiarowe.

Zrealizowana inwestycja daje możliwość monitorowania całego miasta pod kątem ciśnienia i przepływu. To nowoczesne, mierzące w dwóch kierunkach przepływomierze, charakteryzujące się bardzo wysoką dokładnością pomiaru oraz optymalnym zakresem pomiarowym. Odpowiednio zaprogramowane, z uwzględnieniem anomalii przepływu i ciśnienia wody, wysyłają poprzez SMS alarmy dotyczące spadku ciśnienia lub nagłego związanego z wystąpieniem awarii wzmożonego przepływu wody, co pozwala na podjęcie przez pracowników Spółki szybkich działań umożliwiających ograniczenie strat wody w skutek awarii.

 

 

Przedmiot zamówienia realizowany był w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowane z Funduszu Spójności, w ramach: osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.  Wartość obu części inwestycji wyniosła prawie 3 miliony złotych.

 

– Działania Spółki WODKAN w ramach wdrożenia inteligentnego rozwiązania technologicznego w zakresie monitoringu sieci wodno-kanalizacyjnej prowadzone są przede wszystkim w kierunku zadowolenia odbiorców korzystających z usług przedsiębiorstwa. Posiadając pełną wiedzę w zakresie hydrauliki sieci wod-kan wraz z rzeczywistym odwzorowaniem jej w inteligentnym systemie przestrzennym, dążymy do zmniejszenia kosztów operacyjnych, a także kosztów związanych z produkcją wody i oczyszczaniem ścieków. Niewątpliwie ważną zaletą posiadania systemu monitoringu jest możliwość stworzenia systemów wczesnego ostrzegania przed potencjalnym zagrożeniem. System zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi pozwala na zminimalizowanie skutków powodzi miejskich, umożliwia podwyższenie bezpieczeństwa wodnego, a także ułatwia proces zarządzania ryzykiempodsumowuje nową inwestycję spółki, Marek Karolczak, prezes Wodkanu.

 

Scroll to Top
Skip to content