WODKAN kontynuuje piękną tradycję ostrowskich wodociągów

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

W ostatnim tygodniu lutego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODKAN SA świętowało 120. rocznicę powstania ostrowskich wodociągów. W styczniu 1903 roku uruchomiony został pierwszy zbiorowy wodociąg miejski w Ostrowie Wielkopolskim. Jubileusz świętowano uroczyście podczas okolicznościowej gali, z udziałem wielu zaproszonych gości.

 

Historię publicznych wodociągów w Ostrowie Wielkopolskim przypomniał podczas uroczystości prezes spółki, Marek Karolczak.

Prezes WODKAN-u wspomniał, że w latach 1897-1900 prowadzone były prace poszukiwawczo-badawcze zasobów wód podziemnych na terenie dzisiejszych lasów rewiru Wtórek, w pobliżu leśniczówki Kąkolewo.

 

Historia zobowiązuje

– Wykonano pierwsze prace wiertnicze i próby pompowania. Stwierdzono, że wody podziemnie płyną z południa na północ. W latach 1901-1902 wybudowano pierwsze sześć studni i rurociąg ssący o średnicy 250mm w kierunku wschodnim od stacji wodociągowej. Głębokość studni wynosiła od 19 do 35m. Studnie były ustawione w linii prostej w odległości 80 m od siebie. Pozwoliło to stworzyć barierę eksploatacyjną zapewniającą maksymalne wydobycie wody przy minimalnych depresjach – mówił Marek Karolczak dodając, że sieć miejska oficjalnie rozpoczęła działalność w styczniu 1903 roku.

 

Nowoczesna spółka z tradycjami

Ostrowski WODKAN to dziś nowoczesne przedsiębiorstwo, wyposażone w narzędzia zarządzania infrastrukturą wodno–kanalizacyjną, rozbudowaną flotę samochodów specjalistycznych oraz system informatyczny – podkreślała Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek.

 

– Spółka WODKAN to nasza ,,perła w koronie”. To absolutnie strategiczne dla Ostrowa Wielkopolskiego przedsiębiorstwo, które dostarcza wodę – podstawowy surowiec niezbędny dla mieszkańców naszego miasta. Wodę bezpieczną, zdrową i której jest pod dostatkiem. Ostrowianie mogą być o to spokojni. Spółka od kilku lat inwestuje setki milionów złotych w nowoczesną infrastrukturę – mówiła prezydent miasta.

 

Spółka WODKAN dużo inwestuje również w ekologię i samowystarczalność energetyczną, czego przykładem jest ogromna farma fotowoltaiczna, która ma zapewnić spółce tak ważną dziś energetyczną niezależność.  Wybudowana została również jedna z najnowocześniejszych w Polsce, niskotemperaturowa suszarnia osadów ściekowych, dzięki której wysokokaloryczne osady mogą być zamienione na paliwo, wykorzystywane później do produkcji energii i ciepła.

 

– W ubiegłym roku kompleksowo zmodernizowaliśmy Stację Uzdatniania Wody – podkreśla prezes WODKAN-u, Marek Karolczak. – Za tę inwestycję otrzymaliśmy nagrodę w ogólnopolskim konkursie na Modernizację Roku i Budowę XXI wieku, pokonując przy tym kilkadziesiąt innych miast – przypomina prezes.

 

– Cały czas prowadzimy działania w kierunku obniżenia kosztów funkcjonowania spółki, inwestujemy w odnawialne źródła energii, prowadzimy działania zmierzające do zminimalizowania strat wody. Wszystko po to, żeby utrzymać funkcjonowanie spółki w najwyższej jakości – dodaje prezes Karolczak.

 

Medale, odznaczenia podziękowania

Tak szacowny jubileusz nie mógł obejść się bez odznaczeń.  Prezes WODKAN-u, Marek Karolczak, odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką Honorową Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego, którą wręczono również spółce.

 

Wręczone zostały także złote odznaczenia „Zasłużony dla Gospodarki Komunalnej”, które otrzymali: Katarzyna Banasiak, Mariusz Błaszczyk, Grażyna Henning, Marian Korzeniewski, Jan Król, Andrzej Sójka, Jolanta Malczyk, Zdzisław Marek, Leszek Wojciechowski, Krzysztof Woźniak.

 

Srebrnymi odznaczeniami „Zasłużony dla Gospodarki Komunalnej” wyróżnieni zostali: Rafał Brymora, Ewelina Raszewska, Zbigniew Lisoń, Zbigniew Maląg, Jerzy Nyklewicz, Anna Wieruchowska.

Poza odznaczeniami państwowymi i regionalnymi, spółka ufundowała również własną, wyjątkową nagrodę. To artystyczne statuetki wykonane według projektu ostrowskiej rzeźbiarki Agnieszki „Skórki” Lisiak, nazwane Kroplami Wodkanu, jako wyraz wdzięczności i podziękowania spółki za współpracę.

 

Pierwsze Krople Wodkanu otrzymali: Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek i I Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Mikołaj Kostka.

Statuetka wręczona została również największym akcjonariuszom, a otrzymali ją: prezydent Beata Klimek reprezentująca akcjonariat miejski, Małgorzata Sikora reprezentująca Centrum Rozwoju Komunalnego, Robert Kasprzak – wiceprezes zarządu Banku Ochrony Środowiska, Piotr Kuroszczyk- wójt gminy Ostrów Wielkopolski, Piotr Rokicki – zastępca burmistrza gminy i miasta Raszków oraz Krzysztof Rasiak – wójt gminy Przygodzice.

 

Kolejną Kroplę Wodkanu wręczono Joannie Stasińskiej, pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej WODKAN SA. W Radzie Nadzorczej zasiadają również: Magdalena Ruks-Wojtkowiak, Jan Banasiński, Antoni Hadryś, Wiktor Klimiuk, Mikołaj Kostka, Marian Kupijaj, Ryszard Wiśniewski.

 

Statuetka trafiła także do największych odbiorców usług spółki WODKAN. Krople Wodkanu powędrowały do: Andrzeja Jakubka – prezesa Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Piotra Skoczylasa – dyrektora finansowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Ostrowie Wielkopolskim, Marcina Wieruchowskiego – dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Statuetki trafiły również do największych kontrahentów spółki, reprezentowanych przez Mariusza Bolacha – prezesa Zarządu Spółki Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA, która od wielu lat niezawodnie dostarcza energię elektryczną i cieplną, Ryszarda Bauzy – dyrektora Spółki Envirotech sp. z o.o.,  realizującej wiele projektów dla spółki, między innymi jedno z największych zdań w ramach projektu „Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” czyli „Modernizację Stacji Uzdatniania Wody”, nagrodzoną w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja Roku i Budowa XXI wieku”.

 

Statuetki w tej kategorii odebrali również: Czesław Gwizdek – właściciel przedsiębiorstwa „Budokan” , współpracującego ze spółką WODKAN od wielu lat przy budowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, Grzegorz Stachowiak – właściciel przedsiębiorstwa FU STAGER współpracującego z WODKANEM  w zakresie wymiany sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych.

 

Statuetki za wieloletni wkład w rozwój miejskich wodociągów oraz sumienną i rzetelną pracę trafiły również do najbardziej zasłużonych emerytów: Jerzego Psikusa – współtwórcy wykorzystywanego do dziś procesu uzdatniania wody na filtrach żwirowych i brausztynowych, Andrzeja Maciejewskiego – który w wodociągach przepracował ponad 47 lat, jako instalator wodno-kanalizacyjny, Stanisława Talagi – związanego z ostrowskimi wodociągami 45 lat, kierującego m.in. działem technicznym i realizującego ważne inwestycje wodociągowo–kanalizacyjne w mieście.

 

Podziękowania i statuetki odebrali też przedstawiciele instytucji współpracujących z WODKAN-em: Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Stowarzyszenie Wodociągi Wielkopolskie, Narodowy Fundusz  Ochrony Środowiska i Wojewódzki  Fundusz Ochrony Środowiska z siedzibą w Poznaniu.

Ze środków NFOŚiGW w ostatnich latach współfinansowany był największy w historii Spółki WODKAN i jeden z największych w historii Ostrowa Wielkopolskiego projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski opiewający na kwotę 81 mln zł. Wsparcie z Narodowego Funduszu wyniosło 42 mln zł.

 

Na jubileuszowej uroczystości, poza Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Beatą Klimek, obecni byli również:  Beata Maszewska  – wicewojewoda wielkopolska, Małgorzata Waszak–Klepka – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Marzena Wodzińska – radna sejmiku, Paweł Rajski – starosta ostrowski, akcjonariusze spółki WODKAN: Piotr Rokicki – zastępca burmistrza gminy i miasta Raszków, Piotr Kuroszczyk – wójt Gminy Ostrów Wielkopolski i zastępca wójta i członek rady nadzorczej Antoni Hadryś, Krzysztof Rasiak – wójt gminy Przygodzice, Robert Kasprzak – wiceprezes zarządu Banku Ochrony Środowiska. Obecni byli także Mikołaj Kostka –  I Zastępca Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego, Piotr Wilkowski – komendant powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim, Jacek Wiśniewski – komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, Andrzej Biliński  – dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim, Grzegorz Szyszka – komendant Straży Miejskiej, Joanna Stasińska – przewodnicząca rady nadzorczej, Małgorzata Sikora – reprezentująca Centrum Rozwoju Komunalnego, przedstawiciele Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie z prezesem Pawłem Sikorskim, przedstawiciele Stowarzyszenia Wodociągi Wielkopolskie z prezesem Jackiem Szubertem, Paweł Chudziński – prezes zarządu Aquanet S.A., prezesi i członkowie zarządów spółek komunalnych w Ostrowie Wielkopolskim, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Marcin Wieruchowski oraz dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Piotr Śniegowski, pracownicy Urzędu Miejskiego, koledzy z branży, odbiorcy, dostawcy i kontrahenci, a także emeryci i pracownicy spółki WODKAN.

Galę prowadziła Anna Woźnica, a w części artystycznej z mini recitalem wystąpiła Bogna Kowalska w towarzystwie saksofonisty, Marcina Nowotnego.

Scroll to Top
Skip to content