Wodkan potrzebuje głosów !

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrowie Wielkopolskim, zrealizowana przez spółkę WODKAN, znalazła się w finałowym gronie konkursu ,,Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”. Ostrowska spółka zaprasza teraz wszystkich ostrowian do głosowania na tę wyjątkową inwestycję.

 

Głosować na ostrowski projekt można przy użyciu linku dostępnego TUTAJ

Zachęcamy wszystkich do oddawania głosów raz dziennie. Każdy głos się liczy. Do głosowania potrzebny jest czynny adres mailowy.

 

Ważne – oddany głos należy potwierdzić poprzez kliknięcie w link, który przyjdzie z adresu – konkurs@modernizacjaroku.org.pl

 

Mamy się czym pochwalić, dlatego wszystkie ręce na pokład i głosujemy!

 

Konkurs „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”, organizowany przez Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego, odbywa się od 1996 roku. Ma na celu wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku, wyróżniających się szczególnymi walorami oraz propagowanie i wspieranie ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocję modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych.

 

Ten prestiżowy konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministra Klimatu i Środowiska, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz pod patronatem medialnym dziennika „Rzeczpospolita”, serwisu budowlanego Muratorplus.pl, ogólnopolskiego czasopisma „ROM-DOM”, miesięcznika „Materiały budowlane” i wielu innych.

 

Do pierwszego etapu konkursu zostało zgłoszonych 468 obiektów we wszystkich kategoriach, do finału zakwalifikowano 88 obiektów. W gronie tym znajduję się również modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrowie Wielkopolskim.

Inwestycja realizowana przez spółkę WODKAN S.A. w latach 2019-2021 w ramach programu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” i współfinansowane z Funduszu Spójności w ramach osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.”, otrzymała dofinansowanie w kwocie 7 892 250 zł.

 

Scroll to Top
Skip to content