Wodkan prowadzi naprawy bez wykopów

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Spółka WODKAN remontuje obecnie starą i zniszczoną sieć kanalizacyjnej w ciągu drogowym ulicy Kolejowej, od Wolności do Wrocławskiej. Naprawa ponad 110-letniej sieci rur odbywa się metodami bezwykopowymi, przy użyciu specjalnych kamer.  Taka technologia pozwala oszczędzić czas i pieniądze, nie powodując przy tym dużych utrudnień komunikacyjnych. 

 

Zadania remontowe z wykorzystaniem metod bezwykopowych na sieci kanalizacyjnej są wykonywane w Ostrowie Wielkopolskim przez WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna już od kilku lat. Tym razem przyszła kolej na mocno sfatygowany odcinek w centrum miasta. Chodzi o zadania realizowane na sieci kanalizacji deszczowej  oraz na sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Kolejowej, na odcinku od ul. Wolności do ul. Wrocławskiej. Łączna długość sieci podanej renowacji na obu sieciach to ponad 615 mb, a koszt zadania wynosi  343 809,60 zł brutto.

Prace renowacyjne rozpoczęły się w maju bieżącego roku. Termin zakończenia remontu wyznaczono na 28 sierpnia 2020 r.

Sieć kanalizacji w ulicy Kolejowej, poddawana właśnie renowacji,  jest bardzo stara, gdyż została wybudowana i oddana do eksplantacji w latach 1905 – 1911.  W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono w niej obniżenie nośności konstrukcyjnej rurociągów z powodu uszkodzeń takich jak korozja siarczanowa, ścieranie się dna rurociągów oraz zarysowań i ubytków konstrukcji.

Renowacja kanału polega na utworzeniu na jego wewnętrznej powierzchni wykładziny wykonanej z rury nasączonej żywicą, dopasowanej do kształtu remontowanego kanału. W efekcie otrzymujemy w pełni wytrzymałą mechanicznie, szczelną i odporną na ścieranie rurę wewnątrz skorodowanego przewodu. Rękaw ściśle przylega do ścianek naprawianego przewodu. Utwardzona wykładzina pełni rolę zastępczego przewodu, pokrywa pęknięcia, uszczelnia kanał oraz zapobiega infiltracji wód gruntowych oraz wyciekaniu ścieków.

Zaletą stosowanej technologii jest między innymi minimalne zawężenie przekroju kanału i poprawienie własności wytrzymałościowych do przenoszenia obciążeń istniejącego kanału. Zmniejszone zostają również opory hydrauliczne,  w przewód otrzymuje po wykonanej naprawie pełną wytrzymałość i szczelność.  A to wszystko bez konieczności prac ziemnych i bardzo szybko. Czas wykonania prac w tej technologii na odcinku  150 – 200 mb wynosi zaledwie 36-48 godzin.

Naprawy i renowacje bezwykopwe, przeprowadzane corocznie przez WODKAN S.A., ograniczają dewastację środowiska naturalnego, minimalizują zakłócenia komunikacyjne oraz znacznie redukują koszty społeczne inwestycji.

Warto przypomnieć, że WODKAN S.A. od 2019 roku prowadzi prace modernizacyjne w tej samej technologii bezwykopwej  dotyczące rurociągów tłocznych  2xDn600, doprowadzających ścieki z przepompowni głównej przy ul. Gdańskiej do Oczyszczalni Ścieków w Rąbczynie.

Zadanie realizowane jest w ramach programu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadowej na terenie aglomeracji Ostrów Wielkopolski” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach: osi priorytetowej II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” przez firmę  AARSLEFF Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Długość rurociągów poddanych modernizacji wynosi 5335 i 5330 mb. Łączny koszt zadania to 23 545 603,41 zł brutto.

Zakończenie prac modernizacyjnych przewidziano na IV kwartał 2021 roku.

Scroll to Top
Skip to content