Z informacją do obywatela

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

W Ostrowie Wielkopolskim staną punkty informacyjno – konsultacyjne w których mieszkańcy dowiedzą się więcej o projekcie budowy elektrociepłowni zasilanej energią z odpadów.  Realizację inwestycji planuje Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. Zachęcamy do rozmów.

 

Konsultacje społeczne adresowane są do mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. Każdorazowo, podczas 3-godzinnego dyżuru, eksperci i konsultanci przedstawią założenia projektu oraz odpowiedzą na pytania mieszkańców. To jeden z elementów działań informacyjno-konsultacyjnych związanych z inwestycją. W tym roku odbyły się już trzy wyjazdy studyjne: dwa do Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w  Koninie (w maju 2023) i jeden do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu (we wrześniu 2023).

 

Punkty dostępne będą dla mieszkańców w 2 lokalizacjach, zgodnie z poniższym harmonogramem: 23.10.2023, godz. 15.00 -18.00 – ul. Klasztorna 10, 24.10.2023, godz. 10.00 -13.00 – przed Ratuszem na Rynku.

 

 

Punkty dostępne będą dla mieszkańców w 2 lokalizacjach, zgodnie z poniższym harmonogramem

23.10.2023, godz. 15.00 -18.00 – ul. Klasztorna 10

24.10.2023, godz. 10.00 -13.00 – przed Ratuszem na Rynku

 

– Inwestycja jest obecnie na etapie procedury formalno-prawnej związanej z uprawomocnieniem się decyzji środowiskowej i uzyskaniem pozostałych decyzji administracyjnych. To także okres prowadzenia konsultacji z mieszkańcami. Plany budowy elektrociepłowni produkującej tańszą energię z odpadów będą również tematem spotkania z przedstawicielami ostrowskich spółdzielni mieszkaniowych oraz zarządców nieruchomości – mówi Marek Karolczak, Prezes CRK S.A.

Instalacja spełniająca tzw. standardy BAT (Najlepsze Dostępne Techniki) ma powstać na terenie Ostrowa Wielkopolskiego przy ul. Wrocławskiej oraz przekształcać rocznie w prąd i ciepło 22 tys. ton odpadów nienadających się do recyklingu i biomasy. Inwestycja znacząco ograniczy składowanie odpadów na miejskim składowisku. Powstanie nowej elektrociepłowni, oprócz korzyści ekologicznych, przełoży się także na oszczędności dla miasta i mieszkańców. Składowanie to nie tylko jedna z najgorszych metod zagospodarowania odpadów, ale także jedna z najdroższych. Elektrociepłownia zabezpieczy mieszkańców przed dalszymi podwyżkami opłat za śmieci oraz wpłynie na obniżenie rachunków za ciepło i energię elektryczną.

Scroll to Top
Skip to content