Zmiana i kontynuacja w CRK Energia

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Rada Nadzorcza spółki CRK Energia Sp. z o.o. przyjęła rezygnację prezesa Artura Dembnego, złożoną ze względów osobistych. Zadania prezesa przejął prezes Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. Bartosz Ziółkowski, który z ramienia spółki-matki będzie zarządzał CRK Energia bez dodatkowego wynagrodzenia.

 

Takie rozwiązanie jest korzystne dla ostrowskiego sektora komunalnego, zarówno w zakresie bieżących oszczędności ekonomicznych, jak
i zapewnienia spójnej i dynamicznej kontynuacji innowacyjnych przedsięwzięć energetycznych, wdrażanych w Ostrowie Wielkopolskim od 2018 roku.
Już dotychczas, od samego początku, cały nowatorski i ambitny projekt Ostrowskiego Rynku Energetycznego podjęty z inicjatywy prezydent Beaty Klimek i prezesa Bartosza Ziółkowskiego realizowany był przez specjalistyczną spółkę CRK Energia Sp. z o.o. w ścisłej współpracy merytorycznej i organizacyjnej ze spółką-matką, tj. Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. Taki model zarządzania i pracy nad projektem ORE z kluczowym udziałem CRK, jako spółki-matki, zapewnia jego dalszy dynamiczny i spójny rozwój. Jest to szczególnie ważne, mając na uwadze wielowymiarowy i kompleksowy charakter przedsięwzięcia w obrębie całej komunalnej Grupy Kapitałowej.

 

W Ostrowskim Rynku Energetycznym, obok sektora komunalnego, uczestniczy ponad 50. partnerów gospodarczych i naukowych. ORE posiada certyfikat Ministerstwa Energii, a także znajduje się wśród kluczowych projektów i kierunków rozwoju całego Województwa Wielkopolskiego w Strategii Wielkopolska 2030.

 

Wśród najbliższych działań ORE planuje się kontynuację prac nad przekształceniem promesy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej w stałe uprawnienie. Spółka zamierza również wkrótce podłączyć do ostrowskiej zielonej energii pierwsze grupy mieszkańców w budynkach wielolokalowych. W najbliższych planach jest również  realizacja zadań inwestycyjnych w ramach prowadzonego procesu dekarbonizacji miasta, w postaci nowych źródeł energii, również ze wsparciem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Istotne pozostaje również dostosowanie ostrowskiego projektu energetycznego do zmieniających się ogólnokrajowych uwarunkowań prawnych we współpracy z Ministerstwem Klimatu oraz aktywne współdziałanie z lokalnymi przedsiębiorcami.

 

Realizowana konsolidacja, również na poziomie zarządczym, działań specjalistycznego podmiotu, jakim jest CRK Energia Sp z o.o. z Centrum Rozwoju Komunalnego S.A., pozwoli również sprawnie kontynuować branżowe prace koncepcyjne nad największymi i kluczowymi inwestycjami komunalnymi. To ewentualna budowa elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biogazowni w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Dodatkowo, poprzez zarządzanie spółką CRK Energia Sp. z o.o. przez prezesa Bartosza Ziółkowskiego z ramienia spółki-matki bez dodatkowego wynagrodzenia, Grupa Kapitałowa Centrum Rozwoju Komunalnego wygeneruje, kolejne po inkorporacji spółki Ostrowski Park Przemysłowy, wymierne oszczędności finansowe oraz jeszcze bardziej skonsoliduje działania w perspektywicznym i rozwojowym obszarze lokalnej i ekologicznej energetyki.

 

 

Scroll to Top
Skip to content