Ruszyły konsultacje społeczne

Facebook
Twitter
Email
Drukuj

Ruszyły poszerzone konsultacje społeczne, które mają dać odpowiedź na pytanie, czy Ostrów Wielkopolski potrzebuje elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę? Będą spotkania z ekspertami, rozmowy z radami osiedli i radnymi miejskimi oraz panel naukowo-ekspercki. Każdy mieszkaniec będzie mógł zadać pytanie i wypowiedzieć się.

 

 

POTRZEBA ZGODY I KONSULTACJI 

O założeniach prac nad tym rozwiązaniem poinformował Bartosz Ziółkowski, prezes Centrum Rozwoju Komunalnego.

– Od kilkunastu miesięcy prowadzimy zaawansowane prace dotyczące koncepcji budowy elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę, która dostarczy prąd i  ciepło mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego. Postanowiliśmy przedstawić ten projekt, zapytać o zdanie ostrowian, zaprosić do merytorycznej dyskusji i odpowiedzieć na pytania, rozwiać wątpliwości, bo taka inwestycja wymaga zgody – mówił we wtorek, 16 lutego na briefingu prasowym w siedzibie spółki, prezes CRK.

 

 

– Rozpoczynamy dziś poszerzone konsultacje społeczne. Będą to spotkania i rozmowy z mieszkańcami miasta, mediami, z radnymi, z różnymi opiniodawczymi środowiskami, byśmy potrafili odpowiedzieć sobie na dwa podstawowe pytania:  czy Ostrów Wielkopolski potrzebuje elektrociepłowni na paliwo alternatywne i biomasę i czy jest zgoda, by taką inwestycję przeprowadzić – zapewniał prezes Ziółkowski.  

 

CIEPŁO I PRĄD DLA MIESZKAŃCÓW

Dr inż. Krzysztof Haziak, współautor koncepcji ostrowskiej elektrociepłowni na paliwa alternatywne i biomasę, zwrócił uwagę, że inwestycja ma powstać w celu rozwiązania dwóch problemów miasta. To konieczność zagospodarowania frakcji energetycznej odpadów oraz zagwarantowania coraz większego udziału lokalnej energii i ciepła, przy jednoczesnej dalszej dekarbonizacji, czyli odejściu od energetyki węglowej. 

 

– W tej instalacji będzie realizowany proces odzysku – czyli proces takiego przekształcenia cieplnego energetycznej frakcji odpadów komunalnych, którego głównym celem będzie produkcja energii cieplnej i elektrycznej. To ciepło można będzie wykorzystać w lokalnym systemie ciepłowniczym do jego rozwoju, bo ilości produkowanego ciepła będą naprawdę duże – zapewniał dr Haziak. 

Nie ma w tym przesady, bo roczna produkcja energii elektrycznej szacowana jest na 11 000 MWh/rok, a produkcja ciepła ma sięgać 176 000 GJ/rok ciepła. Dla porównania, tyle energii zużywa około 3 500 domów jednorodzinnych rocznie. 

Inaczej mówiąc, nowa instalacja pozwoli na własne wytwarzanie z odpadów ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji i zasilanie nimi własnych, ostrowskich sieci ciepłowniczych i energetycznych, w ramach kompleksowego projektu Ostrowskiego Rynku Energetycznego.

 

NA OSTROWSKIE POTRZEBY 

Elektrociepłownia ma być zwymiarowana na lokalne ostrowskie potrzeby i stanowić małą kompaktową instalację. Jej roczna przepustowość to około 22 000 Mg/rok. 

 

 

– Dzisiaj stawiamy wielki i odważny krok myśląc o przyszłości mieszkańców naszego miasta. Chcemy zbudować instalację nie dla całego regionu, lecz właśnie dla Ostrowa Wielkopolskiego i na potrzeby ostrowian – podkreśla prezes Bartosz Ziółkowski.

 

Ekspert zaznaczył, że ostrowska instalacja będzie spełniać najbardziej wyśrubowane standardy bezpieczeństwa i wymagania jakościowe.

 

– Standardy emisyjne są coraz ostrzejsze. Ostrowska instalacja będzie musiała je spełniać, a kontrolę nad parametrami pełnić będzie system ciągłej kontroli emisji i jakości spalin. Jest on sprzężony z systemem podawania paliwa, co przekłada się na to, że w przypadku jakiegokolwiek przekroczenia jakości emisji następuje zatrzymanie podawania paliwa i całej instalacji – zapewnia dr Haziak. 

 

DOGODNA LOKALIZACJA 

Bardzo ważna dla tego typu inwestycji jest lokalizacja. W tym wypadku, do projektu ostrowskiej instalacji przeanalizowano pięć potencjalnych miejsc. Za najlepszy wariant uznano lokalizację w strefie przemysłowej przy ulicy Wrocławskiej, na terenach po byłym ZNTK. 

 

 

– To obręb strefy przemysłowej o dużym i rosnącym zapotrzebowaniu na energię. Zaletą jest bliskość własnej sieci energetycznej oraz ciepłowniczej, odpowiednia wielkość i kształt działki, dogodny dojazd – niewielka odległość od zakładu przetwarzania odpadów komunalnych – wyliczał dr Haziak.

 

OSZCZĘDZANIE PRZEZ TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE

Dr Grzegorz Samitowski, partner naukowy projektu, zwrócił uwagę na wysokie koszty gospodarki odpadami, ciążące na gminie, które uda się zaoszczędzić dzięki powstaniu instalacji elektrociepłowni. 

 

– Zagospodarowanie frakcji preRDF odpadów to dominujący koszt całego systemu gospodarki odpadami w mieście. W 2019 roku w ten sposób poza Ostrów do zewnętrznych firm i pośredników musiano wydać ponad 7,5 mln zł, a w roku 2020 ponad 10 mln zł. Powstanie elektrociepłowni na paliwa alternatywne umożliwi termiczne przekształcanie odpadów frakcji preRDF na miejscu i pozwoli ograniczyć te koszty – mówił ekspert. 

 

Dr Samitowski zwrócił również uwagę na efekt synergii i wzajemnego wsparcia różnych sektorów ostrowskiej gospodarki komunalnej.

 

 

– Instalacja na paliwa alternatywne i biomasę to nowe źródło energii dla Ostrowskiego Rynku Energetycznego. Dostarczając w taki sposób energii przyczyni się do dalszej dekarbonizacji gospodarki miasta, a jednocześnie to doskonały sposób zagospodarowania frakcji kalorycznej odpadów. W ten sposób trzymamy w ryzach koszty gospodarki odpadami, co stabilizuje koszty energii elektrycznej i ciepła dla odbiorców – wyliczał ekspert. 

 

CO DALEJ Z KONSULTACJAMI   

Przyjęta przez CRK formuła poszerzonych konsultacji społecznych zakłada wiele różnych form i możliwości zdobycia rzetelnej, eksperckiej wiedzy, przy zachowaniu możliwości wypowiedzenia się na temat planowanej inwestycji. 

 

 Dla mieszkańców miasta Ostrowa Wielkopolskiego przygotowano spotkanie online w dniu 10 marca, o godz. 16:00. Dodatkowo 3 marca zaplanowano dedykowane spotkania informacyjno-konsultacyjne z przedstawicielami Zarządu i Rady Osiedla „Powstańców Wielkopolskich” i „Kamienice Stare” oraz z przedstawicielami Klubów Radnych w Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Z kolei 17 marca odbędzie się specjalny panel naukowo-ekspercki z udziałem renomowanych przedstawicieli wyższych uczelni.

 

W ramach konsultacji społecznych mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego będą mogli wyrażać uwagi i opinie za pośrednictwem opracowanego formularza konsultacyjnego, który można pobrać i przekazać: drogą elektroniczną poprzez wypełnienie interaktywnego formularza ankiety dostępnego na stronie internetowej www.umostrow.pl w zakładce: „Konsultacje społeczne”, drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski (decyduje data wpływu) lub bezpośrednio w Biurze Inicjatyw i Konsultacji Społecznych w Urzędzie Miejskim w budynku przy alei Powstańców Wielkopolskich 14, pokój 4 oraz w Referacie Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim, aleja Powstańców Wielkopolskich 18, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Z dokumentacją środowiskową można zapoznać się w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, aleja Powstańców Wielkopolskich 18, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Tam również można składać uwagi i wnioski – pisemnie, ustnie lub mailowo na adres ros@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl 

 

Wszystkie materiały dotyczące instalacji dostępne są na portalu Centrum Rozwoju Komunalnego, na specjalnej podstronie www.crk.com.pl/ec oraz na podobnej podstronie Urzędu Miejskiego www.umostrow.pl/konsultacje-spoleczne

 

 

 

Scroll to Top
Skip to content